udsk pr va n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ľudské práva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ľudské práva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Ľudské práva - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Ľudské práva. Roman Jurík 19. 10. 2012 www.romanjurik.com www.romanjurik.sk. Ľudské práva Právny pojem Aj pojem politický, ideologický, psychologický. Ľudské práva. Pojem Druh subjektívnych práv Patria aj právnickým osobám. Ľudské práva. Pojem Základné práva a slobody

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ľudské práva' - klaus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
udsk pr va

Ľudské práva

Roman Jurík

19. 10. 2012

www.romanjurik.com

www.romanjurik.sk

udsk pr va1

Ľudské práva

 • Právny pojem
 • Aj pojem politický, ideologický, psychologický...
Ľudské práva
udsk pr va2

Pojem

 • Druh subjektívnych práv
 • Patria aj právnickým osobám
Ľudské práva
udsk pr va3

Pojem

 • Základné práva a slobody
 • Ľudské práva a základné slobody
 • Ľudské práva
 • Základné práva
 • ...
Ľudské práva
udsk pr va4

Pramene

 • Z materiálneho hľadiska patria človeku ako ľudskej bytosti
 • Človek ich má od prírody / od Boha
Ľudské práva
slide6

ústavný zákon č. 23/1991 Zb. ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

preambula

 • Federálne zhromaždenie na základe návrhov Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady,
 • uznávajúc neporušiteľnosť prirodzených práv človeka, práv občana a zvrchovanosť zákona,
 • nadväzujúc na všeobecne uznávané hodnoty ľudstva a na demokratické a samosprávne tradície našich národov,
 • nezabúdajúc na trpké skúsenosti z čias, keď ľudské práva a základné slobody boli v našej vlasti potláčané,
 • vkladajúc nádeje na zabezpečenie týchto práv do spoločného úsilia všetkých slobodných národov,
 • vychádzajúc z práva českého národa a slovenského národa na sebaurčenie,
 • pripomínajúc svoj podiel zodpovednosti voči budúcim generáciám za osud všetkého života na Zemi,
 • a vyjadrujúc vôľu, aby sa Česká a Slovenská Federatívna Republika dôstojne zaradila medzi štáty, ktoré tieto hodnoty ctia,
 • uznieslo sa na tejto Listine základných práv a slobôd:
udsk pr va5

Premene (formálne)

Slovenská republika

 • Listina základných práv a slobôd (ústavný zákon č. 23/1991 Zb. ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky)
 • druhá hlava Ústavy Slovenskej republiky (Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. )
Ľudské práva
udsk pr va6

Pramene (formálne)

Európska únia

 • Charta základných práv Európskej únie
 • aj Vysvetlivky k Charte základných práv Európskej únie
 • čl. 6 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii
Ľudské práva
udsk pr va7

Medzinárodné právo

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv z 10. 12. 1948
 • Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
 • Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
Ľudské práva
udsk pr va8

Medzinárodné právo

 • Charta práv dieťaťa (1959)
 • Dohovor o právach dieťaťa (1989)
Ľudské práva
udsk pr va9

Medzinárodné právo

 • Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950)
 • Európska sociálna charta (revidovaná)
Ľudské práva
udsk pr va10

Záruky ľudských práv

 • V zásade všetky orgány verejnej moci
 • V Slovenskej republike
  • Verejný ochranca práv

www.vop.gov.sk

  • Ústavný súd Slovenskej republiky
Ľudské práva
udsk pr va11

Záruky ľudských práv

 • Európsky súd pre ľudské práva
 • Európsky ombudsman
Ľudské práva
slide14

Ďakujem za pozornosť

Roman Jurík

Trnavská univerzita v Trnave

Právnická fakulta

Katedra ústavného práva

www.romanjurik.com

www.romanjurik.sk