podstawy programowania ii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podstawy programowania II PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podstawy programowania II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Podstawy programowania II - PowerPoint PPT Presentation


 • 299 Views
 • Uploaded on

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. Podstawy programowania II. Wykład 5: Dynamiczne struktury danych. Struktury danych. Dane - model rzeczywistości Złożoność i wielość danych opisujących dany problem Potrzeba organizacji danych w logiczne całości zwane strukturami danych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Podstawy programowania II


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktury danych
Struktury danych
 • Dane - model rzeczywistości
 • Złożoność i wielość danych opisujących dany problem
 • Potrzeba organizacji danych w logiczne całości zwane strukturami danych
  • grupowanie danych w sposób odzwierciedlający rzeczywiste związki pomiędzy danymi
  • opis podobnych obiektów za pomocą jednakowych zestawów danych
 • Korzyści płynące z budowy struktur danych
  • ułatwienie projektowania oprogramowania
  • możliwość automatyzacji przetwarzania danych
  • efektywniejsze zarządzanie pamięcią

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

statyczne struktury danych
Statyczne struktury danych
 • W przypadku problemów prostych i ograniczonych pod względem liczby przetwarzanych danych stosuje się struktury statyczne, których rozmiary i organizacja są niezależne od samych danych i liczby obiektów
 • Typowe dane statyczne:
  • dane proste
  • tablice statyczne danych prostych
  • rekord
  • tablica statyczna rekordów

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

dynamiczne struktury danych
Dynamiczne struktury danych
 • Jeżeli problem jest złożony lub dane bardzo liczne, użycie statycznych struktur powoduje:
  • niemożność efektywnego zarządzania pamięcią
  • niemożność odzwierciedlenia związków pomiędzy poszczególnymi obiektami wśród przetwarzanych danych
 • Rozwiązaniem jest tworzenie dynamicznych struktur danych, których organizacja w pewnym stopniu budowana jest już na etapie wykonania programu. Wymaga to:
  • dynamicznego zarządzania pamięcią
  • organizacji danych w struktury zawierające m.in. powiązania pomiędzy obiektami
 • Pozwala to na odzwierciedlenie związków pomiędzy obiektami, co umożliwia znacznie efektywniejsze przetwarzaniedanych (np. wyszukiwanie, sortowanie itp.)

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

tworzenie struktur dynamicznych
Tworzenie struktur dynamicznych
 • Elementarną strukturą danych w tym ujęciu jest rekord, który stanowi opis pojedynczego obiektu za pomocą pewnej liczby prostych danych (lub niewielkich struktur statycznych)
 • Element, który jest charakterystyczny dla struktur dynamicznych to wprowadzenie do każdego rekordu jednego lub kilku powiązań z innymi obiektami (podobnego lub innego typu)
 • W przypadku języka C++:
  • rekordy mają postać struktur (lub klas)
  • powiązania mają postać wskaźników
  • poszczególne obiekty tworzone są za pomocą dynamicznej alokacji pamięci

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

typowe struktury dynamiczne
Typowe struktury dynamiczne
 • Lista
  • jednokierunkowa
  • dwukierunkowa
  • cykliczna
 • Drzewo
  • drzewo binarne
 • Kolejka (zastosowanie listy)
  • FIFO
  • LIFO (Stos)

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

lista jednokierunkowa
Lista jednokierunkowa

...

Dane 1

Dane 2

Dane n

begin

 • Model:
 • Deklaracja w C++:

struct Rekord{ // zestaw danych ma temat jakiegoś obiektu,np. float dana; Rekord *next; // wskaźnik na następny rekord};Rekord *begin=NULL; // wskaźnik na początek listy // NULL oznacza ostatni rekord // na początku lista jest pusta

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

przegl danie listy
Przeglądanie listy
 • Służy do tego wskaźnik, który początkowo wskazuje na początek listy, a następnie cyklicznie przesuwa się na element następny aż do napotkania wartości NULL;
 • void PokazListe(){ if (begin==NULL) cout << "Lista pusta!\n"; else { Rekord *r=begin; while (r!=NULL) { cout << r->dana<< endl; r=r->next; } }}

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

pusta lista i dodawanie obiekt w
Pusta lista i dodawanie obiektów

Dane 1

begin

begin

Dane 2

Dane 1

begin

Dane 2

Dane 1

begin

Dane 4

Dane 3

Dane 3

Dane 1

Dane 2

begin

Lista pusta:

Dodanie elementu do listy:

Dodanie drugiego elementu (na koniec listy):

Dodanie trzeciego elementu (na początek listy):

Dodanie czwartego elementu (w środek listy):

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

dodanie obiektu do listy c
Dodanie obiektu do listy (C++)
 • Dodanie nowego obiektu na koniec listy:Rekord *el=new Rekord;// pominiemy tu kontrolę błędów alokacjicin >> el->dana;el->next=NULL; // nowy obiekt będzie ostatni

Rekord *wsk=begin;if (wsk==NULL) // lista jest pustabegin=el; else{ while (wsk->next!=NULL) // znalezienie końca wsk=wsk->next; wsk=el;

}

 • Dodanie nowego obiektu na początek listy:Rekord *el=new Rekord;cin >> el->dana;el->next=begin; // dawny pierwszy elementbegin=el;

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

usuwanie obiektu z listy
Usuwanie obiektu z listy

Dane 1

Dane 2

Dane 2

Dane 1

Dane 2

Dane 3

Dane 3

Dane 1

Dane 3

 • Usunięcie obiektu w środku listy

begin

 • Usunięcie obiektu na początku listy

begin

 • Usunięcie obiektu na końcu listy

begin

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

usuwanie obiektu c
Usuwanie obiektu (C++)
 • Usunięcie pierwszego obiektu listy:if (wsk!=NULL) // lista nie jest pusta{Rekord *pierwszy=begin;begin=begin->next; delete pierwszy;}
 • Usunięcie ostatniego obiektu z listy:if (wsk!=NULL) // lista nie jest pusta{Rekord *rek=begin; while ((rek->next)->next!=NULL) // przedost.rek=rek->next; delete rek->next; rek->next=NULL;}

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

przyk ad listy jednokierunkowej
Przykład listy jednokierunkowej
 • Program LISTA.CPP

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

wska nik na koniec listy
Wskaźnik na koniec listy

Dane 1

Dane n

 • Często występuje konieczność wykonania operacji na końcu listy (np. dopisanie nowego rekordu)
 • W takich wypadkach konieczne jest przeglądniecie całej listy po kolei aby dojść do końca
 • Przydatne może być zapamiętanie wskaźnika na ostatni rekord listy (wskaźnik ten będzie się zmieniał przy dodaniu elementu na koniec lub usunięciu ostatniego elementu)
 • Model:

...

begin

end

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

lista cykliczna jednokierunkowa
Lista cykliczna jednokierunkowa

Dane 1

Dane 2

Dane n

begin

 • Model:
 • Ponieważ nie ma tu elementu ostatniego, podczas przeglądania listy należy pamiętać albo liczbę elementów albo sprawdzać czy adres elementu następnego jest równy begin.
 • Wskaźnik begin może być przestawiony na dowolny z elementów listy (można przestawić jej początek)
 • Zastosowanie: zapamiętywanie danych zawierających cykl,np. dane związane z kolejnymi miesiącami roku.
 • Struktura rekordu identyczna jak dla zwykłej listy jednokierunkowej

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

lista dwukierunkowa
Lista dwukierunkowa

Dane 1

Dane 2

Dane n

 • Model:
 • Deklaracja w C++:

struct Rekord{ float dana; // przykładowe dane właściwe Rekord *prev; // wskaźnik na poprzedni rekord Rekord *next; // wskaźnik na następny rekord};Rekord *begin=NULL;Rekord *end=NULL; // nie zawsze jest tworzony

...

begin

end

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

lista cykliczna dwukierunkowa
Lista cykliczna dwukierunkowa

Dane 1

Dane 2

Dane n

 • Model:
 • Ponieważ nie ma tu w zasadzie elementu pierwszego ani ostatniego, podczas przeglądania listy należy pamiętać albo liczbę elementów albo sprawdzać czy adres elementu następnego jest równy begin.
 • Wskaźnik begin może być przestawiony na dowolny z elementów listy (można przestawić jej umowny początek)
 • Zastosowanie: zapamiętywanie danych zawierających cykl,np. dane związane z kolejnymi miesiącami roku.
 • Struktura rekordu identyczna jak dlazwykłej listy dwukierunkowej

...

begin

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

cechy list
Cechy list
 • Łatwość wstawiania i usuwania elementów
 • Możliwość całkowitej zmiany kolejności elementów(np. sortowanie)
 • Dostęp sekwencyjny do poszczególnych elementów(konieczność przeszukiwania listy w celu dostępu do elementu o określonym numerze)
 • W przypadku listy jednokierunkowej przeszukiwanie odbywa się zawsze od elementu pierwszego w stronę ostatniego
 • Lista dwukierunkowa umożliwia przeszukiwanie elementów w obu kierunkach, a nawet wielokrotną zmianę kierunku przeglądania.

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

lista z atrap 1
Lista z atrapą (1)
 • W wielu rodzajach list tworzy się zawsze jeden rekord zwany atrapą
 • Jedynymi danymi, jakie są wypełnione w atrapie są powiązania (brak danych właściwych )
 • Celem tworzenia atrapy jest zapewnienie aby lista nigdy nie była pusta, a wskaźniki begin i end nigdy nie miały wartości NULL.
 • Ułatwia to opracowywanie algorytmów przetwarzających listę
  • usunięcie warunku czy lista jest pusta
  • ułatwienie dopisania pierwszego lub ostatniego elementu
 • W przypadku listy dwukierunkowej, atrapa może występować zarówno na początku, jak i na końcu listy

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

lista z atrap 2
Lista z atrapą (2)
 • Lista jednokierunkowa z atrapą

...

Dane n

Atrapa

...

 • Lista dwukierunkowa z atrapą

begin

end

Dane n

Atrapa

 • Lista cykliczna jednokierunkowa z atrapą

...

begin

Atrapa

Dane n

begin

 • Lista cykliczna dwukierunkowa z atrapą

...

Atrapa

Dane n

begin

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

kolejka fifo first in first out
Kolejka FIFO (First In First Out)
 • Dopuszczalne operacje:
  • dopisanie elementu na początek listy
  • odczyt elementu z końca listy wraz z jego usunięciem
 • Realizacja może opierać się o listę jednokierunkową
 • Przykład realizacji: program FIFO.CPP

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

stos kolejka lifo last in first out
Stos (kolejka LIFO - Last In First Out)
 • Dopuszczalne operacje:
  • dopisanie elementu na początek listy
  • odczyt pierwszego elementu z listy wraz z jego usunięciem
 • Realizacja może opierać się o listę jednokierunkową
 • Przykład realizacji: program LIFO.CPP

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

drzewa 1
Drzewa (1)
 • Drzewo to struktura dynamiczna o budowie hierarchicznej
 • Każdy element posiada jednego rodzica i może mieć kilka elementów potomnych
 • Model

korzeń

Dane 1

Dane 11

Dane 12

węzły

Dane 13

Dane 121

Dane 122

Dane 123

Dane 131

Dane 132

Dane 1321

liście

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

drzewa 2
Drzewa (2)
 • Drzewo daje możliwość odzwierciedlenia hierarchii obiektów występującej w rzeczywistości
  • przykład: zapis drzewa genealogicznego
 • Inną możliwością zastosowania drzewa jest optymalizacja przeszukiwania dużych zbiorów obiektów. Celem jest umożliwienie dojścia do szukanego obiektu jak najkrótszą drogą
 • Warunkiem jest odpowiednie uporządkowanie obiektów już na etapie ich dodawania do drzewa
 • Algorytm przeglądania drzewa nie jest jednoznaczny, np.
  • przeglądanie poziomami od korzenia do liści
  • przeglądanie od gałęzi lewej do prawej

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

drzewa binarne
Drzewa binarne
 • Drzewo binarne to drzewo, w którym każdy węzeł posiada dokładnie dwa powiązania z węzłami potomnymi
 • Model:

Dane 1

Dane 11

Dane 12

Dane 111

Dane 112

Dane 121

Dane 122

Dane 1121

Dane 1122

Dane 1211

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych

drzewa binarne c
Drzewa binarne (C++)
 • Deklaracja:

struct Rekord{ float dana; // przykładowe dane właściwe Rekord *child1, *child2; // obiekty potomne};Rekord *root=NULL; // korzeń

Podstawy programowania II - Dynamiczne struktury danych