Download
epistaxis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Epistaxis PowerPoint Presentation

Epistaxis

445 Views Download Presentation
Download Presentation

Epistaxis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Epistaxis ORL Vsetín Školící akce 26.3.2009 Lenka Macečková Andrea Adámková

 2. V přední části septa locus Kisselbachi-povrchně uložená cévní pleteň anastomóz a.sphenopalatina a a.ethmoidalis V zadní části septa (méně časté) Woodruffova venózní pleteň Krvácení z nosní dutiny- nejčastější místo spontánního krvácení

 3. Příčiny epistaxe • Místní • Celkové

 4. Místní příčiny : • Idiopatické bez zjevné příčiny nejčastěji u dětí a mladistvých • Mechanickým drážděním sliznice (u dětí a mentálně retardovaných jedinců zavádění cizích těles, průvodním jevem bývá většinou jednostranná hnisavá sekrece, foetor, slabé krvácení nebo jen stopy krve v sekretu) - krvácení z přední části

 5. Rhinitis anterior sicca- suchá sliznice, s tvorbou krvavých krust až perforací nosní přepážky -jako následek dlouhodobé profesionální expozice průmyslových plynů, prachu -časté aplikace nosních sprayů se steroidy -oxygenoterapie

 6. Trauma – obvykle fraktura nosních kůstek nebo septa - skeletu střední obličejové etáže - frontobazální poranění - zavádění nasogastrické sondy nebo nasotracheální intubační rourky

 7. Záněty -rhinosinusitidy vedou k hyperémii nosní sliznice a tím vyšší pohotovosti ke krvácení

 8. Nádory dutiny nosní, paranasálních dutin a nosohltanu - epistaxe je mnohdy prvním a jediným příznakem onemocnění /benigní- juvenilní angiofibrom nosohltanu –muži mezi 15.-25.rokem -hemangiomy, papilomy

 9. - maligní – spinocelulární karcinom záludností je v poměrně dlouhém bezpříznakovém období, většina diagnostikována až v pokročilejších stádiích, kdy působí další potíže např.: obturaci nosu, bolesti … Proto opakované krvácení z nosu ve středním a vyšším věku by měl vyšetřit otorinolaryngolog

 10. Cévní malformace- spontánní či traumatická ruptura aneurysmatu arterie carotis interny - postižený krvácí přes klínovou dutinu nebo Eustachovu trubici

 11. Celkové příčiny: • Onemocnění kardiovaskulárního systému - hypertenze - arteriosklerosa nejčastější příčina symptomatické epistaxis lokalizované do středních a zadních partií nosu Mnohdy spontánně ustává a zase se vrací. Po korekci TK se již neopakuje. Rizikem je provedení tamponády bez korekce TK- závažné komplikace: např. mozkové krvácení

 12. Infekce – virózy(chřipka, spála)-drobné kapiláry a vény v předních částech nosu Hypovitaminóza C Hepatopatie – porucha syntézy koagulačních faktorů Při nedostatečně kontrolované warfarinizaci

 13. Hematologická onemocnění – bývají příčinou závažných epistaxí - po chemoterapii, aktinoterapii, při leukémii - dlouhodobé užívání nesteroidních antiflogistik (saliciláty) - při těžkých infekcích, rozsáhlých poraněních, popáleninách, u generalizovaných tumorů plic, prostaty, GIT

 14. Projevy krvácení • Proud krve z nosu, zatékání krve do hltanu i při mírném předklonu • Celkové příznaky – neklid a úzkost z pohledu na vlastní krev- kolaps, nauzea, zvracení krve • Hypotenze a tachykardie při krevní ztrátě nad 20 % celkového krevního objemu charakteristická je bledost sliznic a kůže, studený pot může dojít ke ztrátě vědomí

 15. První pomoc • Zvýšená poloha trupu pacienta • Hlava v předklonu, vysmrkat koagula • Pevně stisknout křídla nosní na 5-10 minut • Studené obklady na šíji a čelo U lehkých epistaxí toto již stačí k zástavě

 16. Ošetření epistaxe na ORL Vsetín • Uložení do polohy vsedě s předkloněnou hlavou • Důkladné vysmrkání koagul z nosu nebo odstranění zbytků Gelasponu • Vložení tamponů nasáklých 10% Procainem s několika kapkami Adrenalinu- anemizace – 10minut • Vyšetření TK a při hypertenzi perorální podání antihypertenziva – Tensiomin 12,5 mg s nástupem účinku do 15-30 minut

 17. Lokálníléčba • Lékař po vyjmutí anemizačních tamponů pomocí přední a zadní rhinoskopie určí lokalizaci zdroje krvácení • Provádí chemokoagulaci (argentnitrátem) cílenou elektrokoagulaci • Při neúčinnosti: přední tamponáda zadní tamponáda

 18. Přední tamponáda • Po lokální anestézii • Vkládání mastných šňůr do nosní dírky tak, až se celá utěsní • Vyplnění i druhé nosní dírky • Přiložení nosní fundy

 19. Zadní tamponáda

 20. Zadní tamponádu použijeme v případech,kdy krev ze zadních partií zatéká do krku • Pacient sedí, po lokální anestézii lékař zavede do nosní dírky tenký perforovaný katétr, který vytáhne ústy ven

 21. Sestra na perforaci naváže konec šňůrky tamponu pro epistaxi

 22. Lékař vytahuje katétr zpět nosem ven a zároveň ústy podepírá a umisťuje tampon do nosohltanu Mastnými šňůrami vyplní nosní dutinu kolem tampónové šňůry,kterou sestra jemným tahem přidržuje

 23. Na konec šňůr je navázán tampon, který brání vyklouznutí a zapadnutí tamponu do krku Sestra přiloží nosní fundu Jistící šňůru, která je v ústech, zajistí přilepením na tvář pacienta

 24. Použití balónkové nosní tamponády Epistaktický katétr Bivona celosilikonový •Hlavní kanál umožňuje dýchání nosem •Plnění fyziologickým roztokem •resterilizovatelný

 25. Katétr nosní Rapid Rhino - balení sterilní, jednorázové - vlhčení aquou- příjemný sliznici přirozenější nepřilnavý povrch - plnění vzduchem

 26. Ošetřovatelská péče u ambulantního pacienta • Uložit pacienta do polohy v polosedě • Informovat: nepolykat krev, ale vyplivovat • Uklidňovat • Přikládat studené obklady na čelo a zátylek • Asistovat lékaři při vyšetření • Plnit ordinace lékaře (podat lék, měřit TK, puls) • Zajistit následnou péči (předání do domácího ošetřování, k hospitalizaci)

 27. Edukace po ošetření epistaxe • Nejíst, nepít nic horkého, nekoupat se a nesprchovat v horké vodě • Nesklánět se prudce, nedělat prudké pohyby • Dodržovat spíše klid na loži v polosedě • Vlhkost sliznic udržovat dostatečným příjmem tekutin, v místnosti zvlhčovat vzduch • Při vyšší teplotě neužívat Acylpyrin

 28. Děkuji za pozornost