Sze ciolatek w szkole
Download
1 / 18

Sze?ciolatek w szkole - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Sześciolatek w szkole. ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁAWKACH. Zagadnienia: I. Działania organizacyjne związane z przyjęciem sześciolatków do szkoły II. Wzbogacenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej III. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz logopedyczne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sze?ciolatek w szkole' - zoltan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sze ciolatek w szkole

Sześciolatek w szkole

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁAWKACH


Sze ciolatek w szkole

Zagadnienia:

I. Działania organizacyjne związane z przyjęciem sześciolatków do szkoły

II. Wzbogacenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej

III. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz logopedyczne.

IV. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli

V. Współpraca z rodzicami


Z organizowanie miejsc do zabaw i dostosowanie sal lekcyjnych do potrzeb najm odszych

Zorganizowanie miejsc do zabaw i dostosowanie sal lekcyjnych do potrzeb najmłodszych

Wzbogacenie i doposa enie bazy dydaktycznej

 • pozyskanie pomocy dydaktycznych z projektów edukacyjnych oraz z wydawnictw

 • wyposażenie sali w sprzęt multimedialny /laptop, projektor, ekran, sprzęt muzyczny

 • prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu multibookai technik multimedialnych

Wzbogacenie i doposażenie bazy dydaktycznej


Sze ciolatek w szkole

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

-badanie gotowości szkolnej

-współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

-testy i sprawdziany diagnozujące

-pomoc logopedyczna


Realizacja projektu indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach i iii

Realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych


Nauka zgodna z indywidualnymi potrzebami i mo liwo ciami ka dego ucznia
Nauka zgodna z indywidualnymi potrzebami i możliwościami każdego ucznia


Sukcesy na miar ka dego ucznia
Sukcesy na miarę każdego ucznia możliwościami każdego ucznia


Sze ciolatek w szkole

Udział w projektach i programach edukacyjnych możliwościami każdego ucznia

 • „Ekologicznie i ekonomicznie”

 • Dbamy o zdrowy kręgosłup


Sze ciolatek w szkole
Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych poprzez możliwościami każdego uczniaudział w programach„Szklanka mleka”„Owoce w szkole”„Śniadanie daje moc”.


Sze ciolatek w szkole

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez możliwościami każdego ucznia

Szkolenia Rady Pedagogicznej

Kursy i warsztaty

Kursy on-line

Konferencje metodyczne

Prace w zespole nauczycieli klas 0-III


Wsp praca z rodzicami

Współpraca z rodzicami możliwościami każdego ucznia


Wielopokoleniowe spotkania integracyjne
Wielopokoleniowe spotkania integracyjne możliwościami każdego ucznia


Sze ciolatek w szkole

Spotkania informacyjne i edukacyjne możliwościami każdego ucznia

 • prezentacje multimedialne

  -Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania- J.Nowicka

  -Uczeń ryzyka dysleksji w szkole i w domu-M.Duch

  -Podsumownie projektu ”Ekologicznie i ekonomicznie”-M.Duch

 • pogadanka i ulotki „Śniadanie daje moc”-J.Tyl

 • Dzieci 6-letnie idą do szkoły -D.Kierbiedź


Sze ciolatek w szkole

W nasze szkole dzieci czują się dobrze możliwościami każdego uczniai bezpiecznie. Są otoczone fachową opieką. Mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty.