Download
100 lat szko y w pako ci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
100 lat Szkoły w Pakości PowerPoint Presentation
Download Presentation
100 lat Szkoły w Pakości

100 lat Szkoły w Pakości

337 Views Download Presentation
Download Presentation

100 lat Szkoły w Pakości

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 100 lat Szkoły w Pakości

 2. Budynek szkoły w dniu otwarcia rok 1909

 3. Rok 1925 uroczyste obchody 100-lecia szkoły • Nadanie szkole imienia Ewarysta Estkowskiego. • Wmurowanie marmurowej tablicy z cytatem E. Estkowskiego

 4. Rok 1925 uroczyste obchody 100-lecia szkoły. Rok 1925 Grono Pedagogiczne

 5. Rok 1925 wycinek z prasy o obchodach 100-lecia szkoły(kronika szkoły)

 6. Grono pedagogiczne – lata trzydzieste Rok 1927

 7. Uczniowie i grono pedagogiczne Rok1927

 8. Uczniowie i grono pedagogiczne Rok 1928

 9. Uczniowie i grono pedagogiczne Rok 1928

 10. Uczniowie i grono pedagogiczne Rok 1935

 11. Uczniowie i grono pedagogiczne Rok 1936

 12. Uczniowie i grono pedagogiczne Rok 1936

 13. Zdjęcie pod figurą „ Najświętszego Serca Jezusowego” Rok 1937

 14. Uczniowie i grono pedagogiczne Rok 1938 (od prawej: Kirschke, Przewoźny, Dąbrowska, Tomala, Jurkiewiczówna, Rajter, Stachowiak, Stachowiakowa,

 15. I Drużyna Harcerska im. Piasta w Pakości(1916 rok założenia)Drużyna na początku liczyła 11 harcerzy.Inicjatorem powołania drużyny był Ignacy Sment

 16. Ignacy Sment założyciel harcerstwa w Pakości

 17. I Drużyna Harcerska im. Piasta w Pakości

 18. I Drużyna Harcerska im. Piasta w Pakości 1916 na zdjęciu Rada Drużyny: Cz. Cieślewicz, I. Sment, A. Popielewski, T. Kubicki

 19. I Drużyna Harcerska im. Piasta w Pakości Zastęp „Puchaczy”

 20. I Drużyna Harcerska im. Piasta w Pakości 1916 rok Zastęp z sztandarem

 21. I Drużyna Harcerska im. Piasta w Pakości 1918 Zlot Skautów w Wierznicy pod Poznaniem

 22. I Drużyna Harcerska im. Piasta w Pakości 1918 Zlot Skautów w Wierznicy pod Poznaniem

 23. I Drużyna Harcerska im. Piasta w Pakości 1935 Banderia rowerowa Rynek w Pakości

 24. Dyrektorzy szkoły od 1909 do 1939 roku

 25. Dyrektor Cieszyński –Herold 1909 -1919

 26. Dyrektor Knast 1919

 27. Dyrektor Władysław Rajter 1919- 1939

 28. OKRES WOJENNY • W okresie wojennym w budynku szkoły kwaterowała jednostka piechoty niemieckiej. • Szkoła została zamknięta • Zniszczona została biblioteka, wyposażenia klas , pomoce naukowe • Później zorganizowano szkołę średnią i internat dla dziewcząt z Berlina

 29. Grono pedagogiczne rok 1951 Rok 1951

 30. Grono pedagogiczne rok 1951

 31. Lekcja fizyki rok 1952

 32. Grono pedagogiczne rok 1954

 33. Mistrzowska drużyna piłki ręcznej dziewcząt rok 1954 Opiekunem drużyny był pan Henryk Szymanowicz

 34. Mistrzowska drużyna piłki ręcznej dziewcząt rok 1954

 35. Szkolne Koło Sportowe rok 1954

 36. Zajęcia w klasie rok 1962

 37. Dzień Dziecka rok 1963

 38. Rok 1972 rozbudowa szkoły

 39. Rok 1972 fundament pod nowe skrzydło szkoły

 40. Rok 1972 rozbudowa szkoły

 41. Rok 1972 rozbudowa szkoły

 42. Rok 1972 rozbudowa szkoły, uroczyste otwarcie

 43. Budowa Sali gimnastycznej rok 1987

 44. 1 czerwca 1987 wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę sali gimnastycznej Strona z kroniki szkoły

 45. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę sali gimnastycznej rok 1987

 46. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę sali gimnastycznej rok 1987 Emerytowany dyrektor szkoły p. Stachowiak Zygmunt podpisuje akt.

 47. Pierwsze prace –„Czyn społeczny nauczycieli i pracowników szkoły”

 48. Pierwsze prace –„Czyn społeczny nauczycieli i pracowników szkoły”

 49. Pierwsze prace –„Czyn społeczny nauczycieli i pracowników szkoły”

 50. Mury nowej sali gimnastycznej rok 1988