Download
excellent ondernemen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Excellent Ondernemen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Excellent Ondernemen

Excellent Ondernemen

171 Views Download Presentation
Download Presentation

Excellent Ondernemen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Excellent Ondernemen op CBS Toermalijn Franeker

 2. Inhoud1. Visie2. Excellent Ondernemen3. Project Liberia4. 8+ project van Wetsus 5. Sciencelessen op de CSG AMS6. Waterproject7. Kids in Bizz8. Planning 2013/2014

 3. 1. Visie Leerlingen die (hoog) begaafd zijn hebben een grotere uitdaging nodig. Die uitdaging willen wij bieden op alle gebieden van de meervoudige intelligenties. Op CBS Toermalijn krijgen deze (hoog) begaafde leerlingen de gelegenheid om zich in de plusklas en plusgroep te ontwikkelen en worden sociale contacten met gelijkgestemden bevorderd. Daarvoor is het project Excellent Ondernemen uitermate geschikt. De leerlingen verdiepen zich in het ondernemerschap. De leerlingen zullen ontdekken wat hun eigen krachten zijn en wat dat voor henzelf en anderen kan betekenen. Het brengt een bewustwordingsproces op gang.

 4. 2.Excellent Ondernemen • Het project Excellent Ondernemen is voor de (hoog)begaafde kinderen van onze school die het programma volgen van de plusgroep (levelwerk) en/of de plusklas. • De leerlingen verhogen hun kennis en vaardigheden op het gebied van ondernemerschap. • De leerlingen leren met een groepje leerlingen een onderneming op te zetten. • Ze leren een ondernemingsplan te maken, daarbij leren ze de diverse rollen in een onderneming te verdelen. • Ze krijgen inzicht in hun eigen talenten en die van een ander. • Ze leren een doel te kiezen, een doelgroep te kiezen, een product te kiezen en te verkopen. Hierbij leren ze vier aspecten van het ondernemerschap: de 4 p’s: product, prijs, plaats en public relations.

 5. 3.Project Liberia • In samenwerking met alle 9 scholen van de vereniging en het bedrijf Terp 10 Communicatie werd een actie opgezet voor scholen in Liberia. • De actie was om te zorgen voor watervoorzieningen en sanitaire voorzieningen in Liberia. • Alle kinderen van de school werden deel van de onderneming: ieder kind verkocht producten aan ouders, familie en buren. • Als afsluiting was er een Afrikaanse markt in de school: er werden allerlei zelfgemaakte producten verkocht. • Er werd door de scholen meer dan €20.000 opgehaald.

 6. Afrikaanse markt op CBS Toermalijn

 7. 4. 8+ project van Wetsus • De leerlingen van de plusklas en plusgroep hebben meegedaan aan het plusproject van Wetsus. De kinderen werden gestimuleerd zelf actief te worden en dieper na te denken over watertechnologie. Ze leren de omgeving beter observeren. En komen daarover in gesprek met elkaar. Het samenwerken wordt daardoor bevorderd. Dit project was heel succesvol.

 8. Uit de nieuwsbrief Wetsusgastlessen over watertechnologie in de plusklas en de levelwerkers. Ook de plusklas en de kinderen van levelwerk uit groep 7 en 8 hebben een project dat verzorgd wordt door Wetsus. Dat is wel een heel ander project. Hallo mensen, wij zijn Ilse & Kirsten!! En wij doen mee aan het project op onze school van Wetsus. Dat is een bedrijf dat van alles met water doet/onderzoekt. Het is heel leuk . we hebben al veel geleerd! Helaas is het al bijna afgelopen . Op 26 september was de eerste keer. Toen hebben we verschillende proefjes gedaan. Zoals een eigen visdobber laten drijven en een papieren bootje laten varen. De tweede keer hebben we vies water gezuiverd en een hele wc kringloop gebouwd. Dat was heel leuk om te doen! Ook gaan we naar Wetsus toe en krijgen we een rondleiding. We gaan dan een model bouwen van een waterzuivering-ding!! We hebben er nu al zin in!!! Groeten van Ilse en Kirsten

 9. Tot slot werd er een bezoek gebracht aan Wetsus Leeuwarden

 10. . 5. Sciencelessen op CSG AMS. Op dinsdagmiddag 6 december en dinsdag 10 januari gingen wij, de plusklas kinderen en de levelwerk kinderen van groep 7/8, op bezoek bij de AMS in Franeker. Daar gingen we kennismaken met het vak Science. Als eerste moesten we lapjassen aantrekken en een bril opzetten voor de veiligheid, want we gingen met gasbranders aan het werk. We hebben geleerd hoe we een gasbrander moeten gebruiken en hoe we een gele vlam, een blauwe vlam en een ruis vlam kunnen maken. Ook hebben we een eigen thermometer gemaakt en daarmee hebben we allerlei proefjes gedaan en gemeten of onze eigen thermometer wel net zo goed was als een echte ! Het was een interessante middag, we hebben veel geleerd !

 11. 6. Waterproject • In maart 2012 was er een schoolbreed project over water in de breedste zin. • Van groep 1 t/m 8 werd twee weken lang gewerkt aan dit thema. • Er was als afsluiting door de hele school een presentatie met waterproefjes voor de ouders en belangstellenden. • De kinderen van groep 7 en 8 hebben ook meegedaan aan het project Wandelen voor water. • Dit is een sponsoractie voor watervoorzieningen in Afrika. • Er werden sponsoren gezocht en de kinderen liepen 6 kilometer met water in de rugzak. • De actie werd een succes.

 12. project water

 13. 7. Kids in Bizz • In december 2012 startten de kinderen van de plusklas en plusgroep met Kids in Bizz. • In vier groepjes werden de kinderen echte ondernemers. • De opbrengst ging naar een zelf gekozen doel. • Paul de Cock van Terp10 Communicatie uit Oosterbierum verzorgde een workshop over ondernemerschap. • De kinderen leerden zelf een onderneming te starten, een product kiezen en een actie op touw te zetten. • Dit werd in een ondernemingsplan uitgewerkt. • In de klassen werd een presentatie gehouden en de kinderen van groep 7 en 8 werden ingezet om mee te helpen de actie vorm te geven. • Er werd een bedrag van ruim €500,00 opgehaald voor Kika, Amnesty International, BrookeHospital en Stichting Hartedief.

 14. Workshop door Paul de Cock • Paul de Cock • Projectontwikkeling en -organisatie Aan de slag bij Terp 10 sinds 2000Paul is de man van het allereerste uur. In Terp 10 Communicatie combineert hij zijn bedrevenheid in communicatie met zijn gedrevenheid iets zinvols te doen in het leven. Motto: leuk werk voor leuke mensen! Staat graag en vaak aan de basis van nieuwe projecten. • De workshop ging over de volgende aspecten: • Wat houdt een onderneming starten in? Welke talenten heb je nodig? • Paul de Cock introduceerde de 4 P’s: Product, Prijs, Plaats, Public relations.

 15. Een onderneming opzetten

 16. Actie voeren • Tijdens de Kind School Gezinsdienst vertelde Niels over Kids in Bizz. Het werd ook in de nieuwsbrief (blz. 3)geplaatst. • http://www.cbstoermalijn.nl/share/files/269_649239/nieuwsbrief%206.pdf • Er werden aan de verschillende doelen emailtjes gestuurd en telefoontjes gepleegd met een aanvraag voor educatieve materialen. De groepjes kregen poster, stickers en dvd’s toegezonden. • Er werden presentaties in de groepen 7 en 8 gehouden, posters opgehangen, flyers uitgedeeld, collectebussen gemaakt en in de hal van de school geplaatst. Er werden producten besteld, gemaakt en verkocht.

 17. Eindresultaat • Opbrengst ruim €500,00 voor de vier goede doelen. • De opbrengst werd bekend gemaakt en het geld werd gestort. • Tijdens de evaluatie is de conclusie: een geweldige ervaring voor de kinderen van Kids in Bizz. • Kids in Bizz: “Heel leuk om volgend jaar weer te doen!”

 18. 8. Planning 2013/2014Excellent Ondernemen voor plusklas en plusgroep. • Wetsus driedaagse. • Wetsus 8+ project. • Kids in waterbizz voor SeriousRequest: S. R. steunt het Rode Kruis in hun strijd tegen diarree. Zij voert actie voor watervoorzieningen, sanitaire voorzieningen en vindt voorlichting in hygiëne zeer belangrijk. • Lessen Science in samenwerking met Voortgezet Onderwijs CSG Anna Maria van Schürmansschool in Franeker.