Download
excellent ondernemen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Excellent ondernemen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Excellent ondernemen

Excellent ondernemen

108 Views Download Presentation
Download Presentation

Excellent ondernemen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Excellent ondernemen CBS de Twine IJlst 2011-2013

 2. Beginsituatie • Aanbod voor hoogbegaafden uitbreiden • Koffertjes • Compacten • Plusbus

 3. Ondernemend leren op de Twine Leerlingen: • gaan verantwoordelijkheden aan en komen ze na • geven en krijgen feedback • werken in groepsverband toe naar een concreet eindproduct • maken een verbinding met de werkelijkheid – functioneel leren • kunnen eigen initiatief tonen

 4. Jaarplanning Excellent ondernemen is een vast onderdeel geworden in de jaarplanning. Een manier om dit te onderhouden is door een netwerk op te bouwen. Ons netwerk bestaat inmiddels uit: • Kids in Bizz • Wetsus • Technics 4u • Rabobank • Ouders • Groen doen • Talentenkijker • Andere scholen • Zout Express

 5. Activiteiten in de periode 2011-2013 Wat we allemaal gedaan hebben

 6. Sponsorloop 2015 festival Natuurwerkdag Nooitgedagt museum

 7. Wetsus 3-daagse Kidsmoving the world Technics 4 you

 8. Zout Express Scheepvaartmuseum Vissen op het IJsselmeer

 9. Kids in bizz Gastles door ouders Week van het geld

 10. Kerstactie Moldavië Auto krijten Himmeldei

 11. De techniek-/ondernemerschapcoördinator Taken: • Teamvergadering • Contacten leggen en onderhouden • Zoeken naar nieuw materiaal • Financiële middelen inzetten • Plannen maken