slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Задачи от движение

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Задачи от движение - PowerPoint PPT Presentation


  • 193 Views
  • Uploaded on

Задачи от движение. ТЕОРИЯ. основни величини. означение. мерни единици. изминат път на движение. км, м, см, мм и др. скорост на движение. км/ч, м/сек. и др. време на движение. часове, минути и др. меню. обратно. ЗАДАЧИ. Задача 1. - движение един срещу друг. Задача 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Задачи от движение' - zoey


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

ТЕОРИЯ

основни величини

означение

мерни единици

изминат път на движение

км, м, см, мм и др.

скорост на движение

км/ч, м/сек. и др.

време на движение

часове, минути и др.

меню

обратно

slide3

ЗАДАЧИ

Задача 1

- движение един срещу друг

Задача 2

- движение с промяна на скоростта

Задача 3

- движение на влак в тунел

Задача 4

- движение в кръг

Задача 5

- движение по наклон

Задача 6

За нас

- движение по река

slide4

теория

Разстоянието между градовете А и В е 280 км. От А за В тръгнал камион със скорост V = 60 км/ч, а в същото време от В за А тръгнала лека кола със скорост, с 20 км/ч по-голяма от скоростта на камиона. Намерете след колко часа двете превозни средства ще се срещнат.

Задача 1

анимация

A

B

среща

меню

решение

slide5

60 км/ч

80 км/ч

Срещата ще стане след t часа.

Скоростта на леката кола е :

60 + 20 = 80

V = 80 км/ч

60.t + 80.t = 280

140.t = 280

t = 2

Камионът и леката кола ще се срещнат след 2 часа.

анимация

A

B

среща

меню

slide6

теория

Задача 2

Моторист изминал половината от пътя между два града за 3 часа, а след това като увеличил скоростта си с 10 км/ч, изминал втората половина от пътя за 2 часа. Да се намери първоначалната скорост на мотористаи разстоянието между двата града?

анимация

A

B

меню

решение

slide7

20 км/ч

30 км/ч

Ако първата половина на пътя скоростта е х км/ч, то във втората половина ще бъде (х + 10) км/ч. Пътищата, изминати с тези скорости, по условие са равни помежду си.

3x = 2(х + 10)

3х = 2х + 20

х = 20 км/ч

Изминатият път е:

S = 2.3.20

S = 120 км

анимация

A

B

меню

slide8

теория

Задача 3

Влак преминал край семафор за 10 сек., а през тунел – за 15 сек. Каква е дължината на тунела, ако влакът е дълъг 200 метра?

анимация

меню

решение

slide9

20 м/сек

За 10 сек. влакът преминал покрай семафора. Това означава, че за 10 сек. влакът е изминал път, равен на собствената му дължина. Тогава скоростта му е:

V = 200: 10

V = 20 м/сек.

анимация

меню

продължение

slide10

20 м/сек

Ако дължината на тунела е x метра, то за 15 сек. влакът изминава път, равен на сбора от дължината на влака и дължината на тунела. Следователно:

x +200 = 20.15

x + 200 = 300

x = 300 – 200

x = 100

Тунелът е дълъг 100 метра.

анимация

меню

slide11

Задача 4

теория

Тигър и куче бягат по затворена писта с дължина 960 метра.Тигърът бяга със скорост 5 м/сек., а кучето – със скорост 3 м/сек.Двамата тръгват от едно и също място в противоположни посоки. След колко секунди ще се срщнат за първи път? А за втори?

анимация

среща

меню

решение

slide12

3 м/сек.

5 м/сек.

Нека първата среща е след tсекунди. Това означава, че за t секунди тигърът и кучето общо изминават път, равен на дължината на пистата. Следователно:

(5 + 3)t = 960, 8t = 960

t = 120, т.е. те ще се срещнат за първи път след 120сек..

анимация

среща

меню

продължение

slide13

3 м/сек.

5 м/сек.

До втората среща ще изминат 2 пъти по-дълъг път за 2 пъти повече време. За втори път тигърът и кучето ще се срещнат след 2 . 120 = 240 сек. Всъщност те ще се срещат на всеки 120 сек.

среща

анимация

меню

slide14

Задача 5

теория

Един банкер изминава пътя от вкъщи до работа и обратно за общо 1 час. На отиване маршрутът се състои от две части: из- качване и равнинен участък. Банкерът се изкачва със скорост 3 км/ч, по равното се движи със скорост 4 км/ч и се спуска със скорост 6км/ч. Да се намери общата дължина в километри на пътя на отиване и връщане.

анимация

меню

решение

slide15

3 км/ч

4 км/ч

Нека и са дължините в километри съответно на изкачването и на равнинния участък по пътя на

отиване. Общата дължина на пътя на отиване и на връщане е:

анимация

меню

продължение

slide16

4 км/ч

6 км/ч

От условието следва, че

Общата дължина на пътя е S = 4 км.

анимация

меню

slide17

При движение на моторен плавателен съд илиплувец по или срещу течението на река:

Vпо течението = Vв спокойна вода + Vна течението

Vсрещу течението = Vв спокойна вода – Vна течението

При движение на сал скоростта му е равна на скоростта на течението.

меню

задача

slide18

Задача 6

теория

Кораб се движи срещу течението на една река и изминава 96 км за 6 часа. Ако скоростта на кораба в спокойна вода е 9 пъти по-голяма от скоростта на течението на реката, намерете с каква скорост ще се движи корабът по течението.

анимация

меню

решение

slide19

V срещу течението = 96 : 6 = 16 км/ч

Ако V на течението = x км/ч, то от условието следва, че

V в спокойна вода=9x.

Тогава Vсрещу течението=9x – x = 8x и 8x = 16.

Следователно x = 2 км/ч.

16 км/ч

2 км/ч

анимация

меню

продължение

slide20

2 км/ч

20 км/ч

Сега е ясно, че

V по течението = V в спокойна вода + V на течечението

9x + x = 10x

10 . 2 = 20 км/ч

Скоростта на кораба по течението на реката е 20 км/ч.

анимация

меню

slide21
Автори:

Георги Георгиев и Никола Велков – 7 клас

СОУ“Саво Савов”, гр. Пирдоп

Ръководител: г-жа Славка Цветкова, учител по ИТ

Консултант: г-жа Донка Чардакова, учител по ИТ

меню