slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uprawnienia Wojewody (1): PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uprawnienia Wojewody (1):

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Uprawnienia Wojewody (1): - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

UPRAWNIENIA WOJEWODY WYNIKAJĄCE z USTAWY z dnia 20 marca 2009 r. O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH Warszawa, 12 lipca 2011 rok. Uprawnienia Wojewody (1):. 1. Wojewoda sporządza wykaz stadionów, obiektów lub terenów , na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej jest obowiązkowe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Uprawnienia Wojewody (1):


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
UPRAWNIENIA WOJEWODY WYNIKAJĄCEz USTAWY z dnia 20 marca 2009 r. O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCHWarszawa, 12 lipca 2011 rok
uprawnienia wojewody 1
Uprawnienia Wojewody (1):
 • 1. Wojewoda sporządza wykaz stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej jest obowiązkowe
 • w uzgodnieniu z:
 • Policją;
 • Strażą Pożarną;

b. po zasięgnięciu opinii:

1) związku sportowego;

uprawnienia wojewody 2
Uprawnienia Wojewody (2):
 • Wojewoda może nałożyć na organizatora imprezy masowej organizowanej w miejscu nieobjętym wykazem, obowiązek jej utrwalania.
uprawnienia wojewody 3
Uprawnienia Wojewody (3):
 • W przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego wojewoda może:
 • zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności;
 • wprowadzić na czas określony albo nieokreślony, zakaz przeprowadzania przez organizatora imprez masowych na terenie województwa lub jego części.
uprawnienia wojewody 4
Uprawnienia Wojewody (4):
 • Przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionach, obiektach lub terenach umieszczonych w wykazie.
slide6

Wojewoda zobowiązany jest do:1. zapewnienia współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie; 2. kierowania ich działalnością w zakresie:a. zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa, b. utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich,c. zapobiegania klęskom żywiołowym, d. zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom,e. zwalczania i usuwania ich skutków. §(Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm).

Współdziałanie

slide7

Wykaz stadionów, obiektów i terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe

 • 1.KP Legia Warszawa SSA, ul. Łazienkowska 3,
 • 00-449 Warszawa
 • 2.KSP Polonia Warszawa SSA, ul. Konwiktorska 6,
 • 00-206 Warszawa
 • 3.COS Torwar, ul. Łazienkowska 6a,
 • 00-429 Warszawa
 • 4.OSiR Gminy Warszawa– Bemowo, ul. Obrońców
 • Tobruku 40, 01-494 Warszawa
 • 5.MZOS ul. Bohaterów Warszawy 4,
 • 05-800 Pruszków
 • 6.SSA Dolcan Sport, ul. Słowackiego 21,
 • 05-091 Ząbki,
 • 7.Wisła Płock SSA, ul. Łukasiewicza 34,
 • 09-400 Płock
 • 8.RKS Radomiak 1910 SA Radom, ul. Struga 63,
 • 26-600 Radom
slide8

1. Porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących zainstalowanych na stadionie, w obiekcie lub na terenie umieszczonym w wykazie, z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych (Dz. U. Nr 16, poz. 73);2. Sprawdzenie stanu technicznego ww. urządzeń.

Zakres kontroli systemów tzw. monitoringu stadionowego

slide9

Po kontroli

Kontrola

Zalecenia pokontrolne

Wypełnione

Niewypełnione

Brak sankcji

Negatywna ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z daną imprezą masową

Zakaz organizacji imprez masowych

slide10

1. Dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii:a. rejestrowanie stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek/s, wysokość obrazu nie mniejsza niż 950 pikseli, czas migawki nie dłuższy niż 1/125 s;b. powinny umożliwiać ich podłączenie do urządzeń drukujących obraz w wielkości nie mniejszej niż 9X13 cm z rozdzielczością nie mniejszą niż 300dpi;c. parametry zarejestrowanego obrazu dla przedmiotu o wys.50cm wynoszą odpowiednio: wysokość co najmniej 500 pikseli (przy rejestracji obrazu I kat.), co najmniej 250 pikseli (przy II kat.).

Wymogi techniczne urządzeń rejestrujących obraz (1)

I kat. – rejestracja umożliwiająca określenie tych cech osób lub rzeczy, które wykorzystywane są do ustalenia tożsamości osób lub przynależności rzeczyII kat. – rejestracja umożliwiająca dozorowanie miejsca w celu określenia cech grupowych osób lub rzeczy

slide11

2. Dla potrzeb rejestracji obrazu III i IV kategorii:a) w zakresie rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek przy wys. obrazu nie mniejszej niż 500 pikseli;b) parametry zarejestrowanego obrazu dla przedmiotu o wys. 50 cm wynoszą odpowiednio: co najmniej 50 pikseli (dla III kat.) oraz co najmniej 12 pikseli (dla IV kat.);

Wymogi techniczne urządzeń rejestrujących obraz (2)

III kat. – ciągła rejestracja obrazu umożliwiająca wykrycie osób lub rzeczy;IV kat. – ciągła rejestracja obrazu, a w obszarach w których jest to wymagane – także dźwięku, pozwalająca wykryć występujące zagrożenie w miejscu dozorowanym w celu przekazania informacji o stanie bezpieczeństwa.

slide12

1. Kasy biletowe na terenie imprezy masowej, w przypadku imprezy odpłatnej;2. Bramy, furtki i inne miejsca przeznaczona do wejścia uczestników na teren imprezy masowej;3. Drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wyłączeniem klatek schodowych;4. Parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;5. Sektory dla uczestników imprezy masowej;6. Płyta boiska lub scena.

Miejsca podlegające obowiązkowej rejestracji obrazu

slide13

1. Powinny umożliwiać zrozumienie treści nagranych haseł i okrzyków oraz określenie sposobu zachowywania się uczestników imprezy masowej;2. Powinny zapewniać rejestrację sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 do 4000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB;3. Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji dźwięku są sektory dla uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska lub scena.

Parametry techniczne urządzeń rejestrujących dźwięk

slide14

Dopuszczalne:1. Przez okres 1 roku od daty wejścia w życie Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych (Dz. U. Nr 16, poz. 73) → 6 luty 2012 - pod warunkiem zainstalowania urządzeń spełniających wymagania określone dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii, w ciągu 6 miesięcy od dnia wejściaw życie ww. Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji →6 sierpień 2011.2. Dla potrzeb rejestracji obrazu III i IV kategorii dopuszcza się przez okres 3 lat od wejścia w życieRozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji → do 6 lutego 2014 - stosowanie dotychczas zainstalowanych kamer generujących obraz o wysokości nie mniejszej niż 480 pikseli dla każdej kamery.

Stosowanie dotychczas zainstalowanych systemów