rola uczni w we wsp decydowaniu o sprawach szkolnych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rola uczniów we współdecydowaniu o sprawach szkolnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rola uczniów we współdecydowaniu o sprawach szkolnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Rola uczniów we współdecydowaniu o sprawach szkolnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Rola uczniów we współdecydowaniu o sprawach szkolnych. Eryka Grabowska Maks Mac III a. Czy uczeń ma duży wpływ na życie szkoły?. Jaki jest organ reprezentujący ucznia i jakie ma uprawnienia?. Niektóre uprawnienia samorządu:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rola uczniów we współdecydowaniu o sprawach szkolnych' - dallon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
niekt re uprawnienia samorz du
Niektóre uprawnienia samorządu:
 • przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły;
 • organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów;
 • organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności;
 • zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień;
 • udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki.
ucze ma prawo do
Uczeń ma prawo do:
 • Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
 • Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
 • Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
 • Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
 • Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej. Wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych.
ucze ma obowi zek
Uczeń ma obowiązek:
 • Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;
 • Godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią;
 • Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
 • Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;
 • Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości;
 • Przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu.
slide10

Czy szkoła, w której uczeń miałby władzę na równi z władzą dyrektora i mógłby decydować o takich samych sprawach jak on, byłaby dobrą szkołą?

czy rola kt r ucze naszej szko y pe ni we wsp decydowaniu o jej sprawach was zadowala
Czy rola, którą uczeń naszej szkoły pełni we współdecydowaniu o jej sprawach, Was zadowala?
bibliografia
Bibliografia:
 • http://www.we-dwoje.pl
 • http://www.prus.edu.pl