p ly zati dokument ci ssze ll t sa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pályázati dokumentáció összeállítása PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pályázati dokumentáció összeállítása

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

Pályázati dokumentáció összeállítása - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Pályázati dokumentáció összeállítása. Varga Nikolett. Előadó: Lóránd Balázs projektvezető Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Tengelic, 2006. Bemutatkozás. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti Tanulások Központja, projektvezető

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pályázati dokumentáció összeállítása' - zody


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p ly zati dokument ci ssze ll t sa

Pályázati dokumentáció összeállítása

Varga Nikolett

Előadó: Lóránd Balázs

projektvezető

Pécsi Tudományegyetem

Közgazdaságtudományi Kar

Tengelic, 2006

bemutatkoz s
Bemutatkozás
 • Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti Tanulások Központja, projektvezető
 • Regionális Gazdaságtan és Politika Doktori Iskola, Ph.D tanulmányok
 • Sikeres pályázatok elkészítése: ROP 3.1.2
 • Közreműködés pályázat lebonyolításában:

ROP 3.3

 • Oktatás, kutatás, oktatásszervezés európai uniós témákban
 • Tanácsadás
 • Elérhetőség: lorand@ktk.pte.hu
c ljaink
Céljaink
 • pályázatkészítés alapelveinek megismerése
 • versenyképes pályázatok elkészítéséhez segítség
 • módszertani előkészítés
 • logikai összefüggések
 • érvelés tudománya
slide4

A pályázat céljának meghatározása. Mi a projekt?

Minden tevékenység-együttes projekt, amely

 • az adott célkitűzés elérését szolgáló,
 • összefüggő tevékenységekből áll,
 • egységes menedzsment irányítása alatt,
 • előre meghatározott időkereten belül,
 • előre meghatározott költségvetéssel.
a projekt meghat roz sa
A projekt meghatározása
 • eredmény (hatékonyság, arányosság)
 • elérési mód / út
 • feltételek
 • alternatívák
 • költségek
m rhet mennyis gi rt kek a projekt eset ben
Mérhető mennyiségi értékek a projekt esetében
 • Minőség (terjedelem, tárgyi tartalom)
 • Idő
 • Hozzáférhető erőforrások

Kölcsönösen feltételezik egymást!

jellemz k
Jellemzők
 • egyediség
 • erőforrások behatároltsága
 • bizonytalanság
 • rizikófaktorok
 • nem rutintevékenység
 • változás eszköze
 • életciklus
slide8

A jó projekt ismérvei

 • releváns
    • kereslet-vezérelt
    • cél-orientált
    • megfelel a stratégiai elvárásoknak
 • megvalósítható
    • jól átgondolt, következetes
    • eredményei mérhetőek
    • költségvetése reális
    • munkamegosztása világos
    • kockázatai ismertek
 • fenntartható
    • a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók
slide9

Mi a pályázat?

Projekt – megtervezett fejlesztési elképzelés

Pályázat – a PROJEKT bemutatása a pályázat kiírója (TÁMOGATÓ) által megkövetelt formában

ltal nos szab lyok
Általános szabályok
 • Pályázati kiírást megelőzően is létező probléma – projektötlet (sorrend!)
 • Megfelelő partnerség
 • Megfelelő kompetencia (témához illeszkedve)
 • Lobbi erő
 • Sajáterő
 • Pályázatíró csapat
tal lkoz s a p ly zattal i
Találkozás a pályázattal I.

Feladatok a pályázati kiírás vizsgálatakor:

 • tájékozódunk a kiírás részletes feltételeiről
 • tájékozódunk a kiíró céljairól
 • kik a bírálók
 • tájékozódunk a döntési mechanizmusról
slide12

Találkozás a pályázattal II.

Pályázati Útmutatóból megtudhatjuk:

 • jogosultak, partnerek köre
 • program céljai
 • támogatható tevékenységek
 • célcsoportok
 • finanszírozható költségek
 • maximálisan megítélhető összeg
 • benyújtási határidő
 • keretösszeg
projekt s p ly zat folyamat
Projekt és pályázat - folyamat
 • Projekt meghatározása
 • Pályázat elkészítése
 • Elbírálás
 • Szerződéskötés
 • Finanszírozás
 • Megvalósítás és ellenőrzés
a projekt tervez se
A projekt tervezése

Projektötletek forrásai:

 • szervezet célcsoportjától
 • célcsoport szükségletét kielégítő ötletek
 • helyi stratégia alapján
 • NFT, OP-k
 • már létező projektötletekből
 • pályázati felhívások alapján
slide15

A tervezés meneteA LOGFRAME megközelítés

Célorientált tervezési és menedzsment eszköz

Kulcs szerepe van a

 • tervezésben
 • monitoring során
 • értékelésben
a sikeres p ly zat jellemz i i
A sikeres pályázat jellemzői I.
 • Probléma-meghatározás
 • Meghatározott indikátorok (előrehaladás, korrekció, értékelés)
 • Logikai szerkezet
 • Reális és megvalósítható célok
 • Megfelelő személyi háttér
a sikeres p ly zat jellemz i ii
A sikeres pályázat jellemzői II.
 • Kreativitás és innovativitás
 • Csoportmunka módszerek
 • Partnerség
 • Elemző és fogalmazó képesség
 • Meggyőzés
 • Jó tárgyalóképesség
 • Kompromisszumkészség
a sikeres p ly zat jellemz i ii1
A sikeres pályázat jellemzői II.
 • Mit?
 • Miért?
 • Kinek?
 • Hogyan?
 • Kikkel?
 • Mikor?
 • Mennyiből?
rt kel k szempontjai
Értékelők szempontjai
 • Felhasználók részvétele biztosított-e?
 • Célcsoport igényeit felmérték-e?
 • Kapacitásokat növeli-e?
 • Kockázatok kezelése megoldott-e?
 • Multiplikátor hatások?
 • Hatékonyság?
 • Hosszú távú célokhoz hozzájárul-e?
 • Horizontális szempontok érvényesülése?
 • Viszonya az egyéb helyi kezdeményezésekhez?
a sikeres p ly zat tartalmi elemei
A sikeres pályázat tartalmi elemei

Célcsoportok és projekthatások

 • közvetlen és közvetett
 • mérhető változókkal
 • negatív hatások

Források és menedzsment

 • tevékenységekhez forrás rendelése
 • szükséges munkaerő és gyakorlat
 • irányítás
 • infrastruktúra
 • belső támogatottság
p ly zatok tipikus r szei
Pályázatok tipikus részei
 • Címlap
 • Rövid összefoglalás - projektösszegzés
 • A pályázó(k) bemutatása
 • Célok
 • Célcsoport meghatározása
 • Szükségletek bemutatása, illetve az indoklás
 • A cselekvés leírása: akcióterv, ütemterv
 • Logikai keretmátrix
 • Erőforrások
 • Szervezeti struktúra
 • Számszerűsített eredmények
 • Fenntarthatóság, a program utóélete
 • Költségvetés
 • Mellékletek
mell kletek tanulm nyok
Mellékletek, tanulmányok
 • Humánerőforrás terv
 • Cselekvési terv időütemezéssel
 • Gazdasági hatásvizsgálat
  • Környezeti hatástanulmány
  • Gazdasági hatástanulmány
  • Költséghatékonysági tanulmány
  • Foglalkoztatási hatástanulmány
  • Megtérülési tanulmány
p ly zat ssze ll t sa sor n elk vethet hib k
Pályázat összeállítása során elkövethető hibák
 • Formai hibák:

kötelező tartalmi elemek

kötelező mellékletek

külalak

 • Tartalmi hibák:

pályázatunk nem felel

meg a kiírás céljainak

költségvetési hibák

feladatok nem reálisak

n h ny fontos apr s g
Néhány fontos apróság
 • Előre elkészíthető panelek használata
 • Partneri hálózat kiépítése
 • Professzionális tanácsadó igénybevétele, ha szükséges
tov bbi p ly zati lehet s gek
További pályázati lehetőségek

Információs források:

Folyóiratok

Napilapok

Webhelyek pl.: www.pafi.hu

www.ddrft.hu/forrasterkep

www.palyazatiras.lap.hu

valamint a minisztériumok

oldalai

tov bbi p ly zati lehet s gek1
További pályázati lehetőségek
 • Honlapok (minisztériumok, PAFI, alapítványok)
 • Regionális területfejlesztési tanácsok
 • Megyei területfejlesztési tanácsok
 • Alapítványok
 • Egyes települések egyedi kiírásai
internetes c mek
INTERNETES CÍMEK

Pályázati kereső oldal:

http://www.nfh.hu/xindex2.htm?t=2&i=2568

Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok:

http://www.nfh.hu/xindex2.htm?t=3&i=24

 • www.nft.hu
 • www.eu.startlap.hu
 • www.uniospalyazat.hu
 • www.eupk.hu
 • www.euoldal.hu
 • www.pafi.hu
internetes c mek1
INTERNETES CÍMEK
 • www.ofa.hu
 • www.mobilitas.hu
 • www.tpf.iif.hu
 • www.hefop.hu
 • www.esza.hu
 • www.omai.hu
 • www.eszcsm.hu
 • www.om.gov.hu
 • www.ddrft.hu
 • www.rop.hu
 • www.oth.hu
 • www.vati.hu
 • www.fvm.hu
 • www.gkm.hu
 • www.fvm.gov.hu
 • www.nth.hu
 • www.cfcu.hu
 • www.esf.hu
 • www.pharereg.hu
 • www.sapard.fvm.hu
 • www.kvvm.hu
 • www.equal.hu
a projekt c lja
A projekt célja
 • Probléma meghatározása után
 • Amit a projekt lebonyolításával el akarunk érni
 • A projekt megvalósulása utáni helyzet
 • Tömör, világos, érthető legyen
 • Ideális, ha egy mondatban sikerül
 • Pozitív kicsengésű legyen
c lok meghat roz sa
Célok meghatározása
 • Szervezeti misszió és stratégia megkülönböztetése
 • Stratégia: hogyan akarjuk elérni a közös célt
slide33

Projektek

Projektek

Projektek

Projekt célok

Projekt célok

Projekt célok

Igényfelmérés

Igényfelmérés

Igényfelmérés

Misszió

Stratégia

alapelvek
Alapelvek
 • Összhang a szervezet céljaival
 • Mérhető (mennyiség, minőség, idő, költségek, eredmény)
 • Megvalósítható
 • Logikusan meghatározható
 • Konzisztens
 • Támogató hozzájárulásával rendelkezik
seg t k rd sek
Segítő kérdések
 • Mit kell változtatni?
 • Milyen változtatás szükséges?
 • Hol fog ez érvényesülni?
 • Mikor fog érvényesülni?
 • Kire vonatkozik mindez?
c lok krit riumai
Célok kritériumai
 • Specifikus
 • Mérhető
 • Pontos, precíz
 • Reális
 • Időkerettel rendelkezik
slide37

Célkitűzés elemzés

Problémafa:

 • A jelenlegi helyzet negatívumai
 • kulcsprobléma
 • Ok-okozati kapcsolatok

Célkitűzés-fa:

 • A kívánt jövőbeli helyzet pozitívumai
 • konkrét célkitűzés
 • Eszköz-eredmény összefüggések
slide38

Célkitűzések megfogalmazása

 • Konkrét
 • Mérhető
 • Pontos
 • Reális
 • Megfogható
slide39

Célelemzés

 • Átalakított problémafa = célfa
  • Ok-okozatból -> eszköz-cél lesz
 • A logika igazolása
 • A fa átalakítása a logframe mátrixba:
  • szintek számának csökkentése,
  • kapcsolódó célok csoportosítása,
  • erőforrás-elemzés.
feladatok
Feladatok
 • Konkrét tevékenységek
 • Ütemezésük alapvető, szükséges kiadások számításához kellenek
 • Akcióterv: költségekkel, időkerettel, felelősökkel
temez s
Ütemezés
 • Táblázattal megoldható
 • Időszükséglet, kapcsolódás feltárása
 • Szükséges:
  • Kezdési és befejezési időpont, időtartam
  • Tömör, világos meghatározás
  • Átlagos munkavégzéssel számolva
  • Betanulás, tervezés ütemezése
  • Adminisztratív feladatok
  • Időegység: ugyanaz
  • Mérföldkövek tervezése
forr sok fajt i
Források fajtái
 • Humán erőforrás
 • Tárgyi eszközök
 • Pénzügyi erőforrás
 • Technológia mint forrás
 • Információs források
 • Saját források
k vetelm nyek
Követelmények
 • Tényleges igényeknek megfelelés
 • Koncentrálás a helyi forrásokra
 • Alacsony költséggel
 • Technológiailag megfelelő megoldás
 • Környezeti szempontok figyelembevétele
hum n er forr sok
Humán erőforrások
 • Akik írták, készítették és bonyolítják a pályázatot/projektet
 • Célcsoport, akinek szól
 • Külsősök: szakértők, trénerek, stb.
 • Létszám
 • Gyakorlat, tapasztalat
t rgyi eszk z k
Tárgyi eszközök
 • Minimum és maximum igénylista

Pénzügyi erőforrások

 • Minden, amit igénybe vehetünk: saját eszközeink, hitelek, támogatások
sszef gg sek s c lok
Összefüggések és célok
 • Intézményi célokkal, követelményekkel, stratégiákkal, tevékenységekkel
 • Szociális és gazdasági összefüggések
 • Kapcsolódás más projektekhez
 • Közvetlen cél és hosszú távú cél közötti kapcsolat
 • Világos célok hiánya
 • Nincs szakszerű igényfelmérés
 • Projekt nem a leírt probléma kezelésére irányul
c lcsoportok
Célcsoportok
 • Nem világos a célcsoport, meghatározása nem eléggé pontos
 • Nem számonkérhető bevonásuk
 • Nincs külön közvetett és közvetlen célcsoport
 • Nem volt egyeztetés előzetesen
 • Negatív helyzetekre nincs megfelelő intézkedés
eredm nyek s kimenet
Eredmények és kimenet
 • Túlságosan ambiciózus, optimista
 • Eredmények és eszközök keveredése
akci terv menedzsment forr sok
Akcióterv, menedzsment, források
 • Ütemterv nem világos, szükséges idő nem elegendő
 • Csúszásokkal, késésekkel nem kalkulálnak
 • Nem elég részletesek a feladat leírások
 • Nincs megfelelő helyiség
 • Vezetők képességei nem elegendőek a megvalósításhoz
p ly zat elk sz t se
Pályázat elkészítése
 • Tervezés túl gyorsan történt
 • Partnerek megismerése nem elég alapos
 • Kommunikációs kultúra
 • Mérhetetlen célok, túl optimisták
 • Túl sok feladatot kapnak a partnerek a nekik szánt forrásokhoz képest
partners g
Partnerség
 • Konkurensek, nem kiegészítői egymásnak
 • Gyakorlat hiánya
 • Hozzáadott érték hiánya
 • Partner motivációja nem világos
forr sok s finansz roz s
Források és finanszírozás
 • Célok túl ambiciózusak
 • Hiányzó kompetenciák
 • Pénzügyi menedzsment nem megfelelő
 • Partneri támogatás hiánya
 • Reakcióképesség változásokra
 • Önrész rendelkezésre álljon
 • Válságterv likviditási problémák esetére
koordin ci
Koordináció
 • Vezető személyisége
 • Projektmenedzsment gyakorlata
 • Irányító testület szerepe
 • Kommunikáció a partnerek között
 • Túlzott függés a vezetőtől
feladatok eloszt sa
Feladatok elosztása
 • Felelősség meghatározása
 • Összhang a hozzáértés és a feladatok között
projektmenedzsment s ir ny t s
Projektmenedzsment és irányítás
 • Monitoring
 • Könyvelés összhangja a támogató követelményeivel
 • Dokumentálás nem megfelelő
marketing s propaganda
Marketing és propaganda
 • Nincs PR terv
 • Célcsoport elérhetősége
 • Csak a végén figyelnek oda rá
 • Nem megfelelő média
 • Időzítés
kritikai megjegyz sek
Kritikai megjegyzések
 • Gyenge szakmai tervezés
 • Gyenge projektintegráció
 • Öncélú és elhúzódó beruházások
 • Projektfinanszírozási ismeretek részleges hiánya
 • Gyenge helyi relevancia
 • Izolált fejlesztések és alacsony fenntarthatóság