Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pogramul de “ Învăţare pe tot parcursul vieţii” PROIECT MULTILATERAL COMENIUS 2009 – 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pogramul de “ Învăţare pe tot parcursul vieţii” PROIECT MULTILATERAL COMENIUS 2009 – 2011

Pogramul de “ Învăţare pe tot parcursul vieţii” PROIECT MULTILATERAL COMENIUS 2009 – 2011

106 Views Download Presentation
Download Presentation

Pogramul de “ Învăţare pe tot parcursul vieţii” PROIECT MULTILATERAL COMENIUS 2009 – 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pogramul de “Învăţare pe tot parcursul vieţii” PROIECT MULTILATERAL COMENIUS 2009 – 2011 Let’s play together!

 2. Rezumat • Proiectul se axeaza pe profesori si elevi din diferite scoli europene, pe istorie, traditii, obiceiuri, activitati culturale ce se desfasoara in Polonia, Turcia, Romania si Bulgaria. • Aceasta actiune tine seama de inclinatiile naturale ale copiilor spre activitatile de joaca. • Scopul este de a introduce elevii in lumea complexa a jocurilor (de curriculum, de miscare, de relaxare etc.) care creeaza un mediu oportun comunicarii, sustinand gandirea creativa si divertismentul . • Jocurile vor fi adaptate varstei, nevoilor si intereselor fiecarui copil, nivelului de abilitati al fiecaruia, fiind sustinute de o atmosfera placuta, vesela si bazandu-se pe munca in echipa. Ei vor invata de asemenea dansuri, cantece, proverbe si numaratori.

 3. Elevii vor avea sansa sa descopere sau sa isi imbunatateasca nivelul de baza al cunostintelor pe care la detin cu privire la Europa si pe de alta parte sa invete baza coexistentei intr-o societate multiculturala si toleranta. • Profesorii vor avea oportunitatea de a-si imbunatati cunostintele pedagogice prin schimbul de experienta. • Obiectivele proiectului vor fi atinse in cadrul orelor de curs, excursii, activitati extracurriculare si evenimente culturale sustinute la scoala sau in zonele aproopiate acesteia. • Elevii vor fi incurajati sa mentina legaturile prin intermediul Internetului, prin e-mail si prin vizite. Indrumati de profesori, ei vor pregati prezentari multimedia care vor fi postate pe pagina de web a proiectului. • La final va rezulta un “Ghid de jocuri” cu muzica si filmulete atasate intitulat "Euro games."

 4. Obiective utilizarea tehnologiilor informatice prin aplicarea constantă a acestora în cadrul proiectului consolidarea relaţiilor între diferiţi parteneri sociali prin organizarea unor activitati, spectacole şi întâlniri dezvoltarea aptitudinilor de socializare şi a aptitudinilor de comunicare

 5. Obiective construirea unor relaţii de prietenie prin cooperare între şcolile partenere introducerea cunoştintelor dobândite prin proiect în curriculum dezvoltarea aptitudinilor fizice şi intelectuale prin activităţi ludice recreativ-educative

 6. Obiective îmbunatăţirea cunoştinţelor de limba engleză prin schimbul de informaţii şi prin interacţiuni directe • dezvoltarea orizontului cultural şi multicultural prin cooperare cu grupuri de copii şi profesori din diferite ţări ale Europei

 7. Ţările participante

 8. Subiecte • patrimoniu cultural, • cetăţenie europeană, • muzică şi dans, • folclor şi tradiţii, • identitate regională, • media şi comunicare

 9. Metode • Metoda proiectelor • Prezentari power point • Activitati extracurriculare - club • Lectii – folosind smart board, Internet, harti, diferite resurse bibliografice, enciclopedii • Excursii • Competitii sportive • Activitati de joaca

 10. SEPTEMBRIE  Inaugurarea “Peretelui Comenius”; Crearea paginii web; Prezentarea proiectului elevilor, profesorilor, membrilor comunităţii locale, altor şcoli; “Să facem cunoştinţă” – scrierea primelor e-mailuri; “O zi din viaţa mea” – timp de studiu şi timp liber la şcoală şi acasă (corespondenţă, fotografii, portofoliile elevilor); OCTOMBRIE “Săptămâna Comenius” – obţinerea de informaţii cu privire la şcolile implicate în proiect; Întâlnirea de proiect care va avea loc în Polonia; Activitati

 11. Activitati • NOIEMBRIE • Prezentarea proiectului elevilor, profesorilor, membrilor comunităţii şi altor şcoli – continuare • “Jocurile noastre” – prezentare multimedia; • “Ceea ce îmi place” – (interese, jocuri, muzică şi dans etc.) – filme cu muzică şi dans; • “Povesteşte-mi bunico, povesteşte-mi bunicule” – conversaţie cu bunicii (amintiri interesante despre jocurile din trecut); • DECEMBRIE • “Christmas, Ramadan, New Year” – cum le celebrăm - prezentare Power Point, filme, • expoziţie cu ornamente de Crăciun – expunere pe pagina de web;

 12. Activitati • IANUARIE • “Carnaval – dansurile si jocurile noastre favorite” - schimburi de fotografii, filme; • “Fancy dress party” – prezentare de modă (web page); • FEBRUARIE • “Valentine’s Day” – realizarea şi trimiterea de felicitări cu versuri prietenilor din proiect • Învăţarea unor cântece şi a unor numărători de la ţările partenere

 13. Activitati • MARTIE • “Îmi place şcoala mea” – schimb de informaţii despre şcoală, orar, materii, an şcolar • “School kaleidoscope” – schimb de filme – activitatea în şcoală • APRILIE • “Cum ne petrecem vacanţele” – prezentare Power Point (tradiţii şi obiceiuri, ceremonii) • Întâlnire de proiect în Bulgaria (study meeting)

 14. Activitati • MAI • “Sportul meu favorit” – cele mai populare sporturi – ilustraţii, fotografii, filme, - pagina “Eurobook” • “Ziua internaţională a copilului” – o zi de distracţie şi amuzament (filme şi poze pe pagina de web) • IUNIE • “Out school Olympics” - învăţarea unor jocuri, competiţii sportive, pregatirea premiilor pentru învingători (web page) • Evaluare

 15. Produse finale • UN MIC GHID – LOCURI INTERESANTE DIN ROMÂNIA • MINIDICŢIONAR - TRADIŢII ŞI OBICEIURI  • JOCURI • ALBUM FOTO • CHESTIONARE ŞI INTERVIURI • PREZENTĂRI MULTIMEDIA • CD – ÎNREGISTRĂRI AUDIO ŞI VIDEO • VIDEOCONFERINŢE • PAGINA WEB • DESENE, PICTURI, COLAJE • CALENDAR - EVENIMENTE CULTURALE • CARTE DE JOCURI “EUROGAMES”

 16. Evaluare • Chestionare – completatepe computer. Acestea se vor adresa personalului didactic implicat şi copiilor. Rezultatele vor fi afişate pe pagina de web a fiecărei şcoli. • Chestionare care evaluează parteneriatul. • Interviuri cu personalul didactic şi cu elevii. • Evaluarea cunoştinţelor dobândite de elevi în urma desfăşurării parteneriatului – măsura în care au fost atinse obiectivele. • Observatii/discuţii cu copiii – ce impact a avut parteneriatului asupra învăţării. • Aplicarea metodei ştiu - vreau să ştiu – învăţ pe parcursul desfăşurării proiectului • Planificare detaliată pentru fiecare activitate - evaluare la finalul fiecărui termen de îndeplinire a sarcinilor propuse • Menţinerea legăturilor dintre copii prin intermediul scrisorilor

 17. Diseminare • Afisare pe pagina scolii • Afisarea lucrarilor elevilor pe pagina de web • Legaturi intre elevi prin e-mail • Raporturi de progres la intalnirile de proiect • Prezentarea proiectului in cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, comunitatii locale • Afisarea rezultatelor in spatiul Comenius • O zi la finalul anului de prezentare a rezultatelor, experientelor si noilor achizitii • Publicarea unor activitati in ziarele locale • Crearea unei carti de jocuri

 18. Utilizarea ICT • Power point • Email • Comunicarea informaţiilor pe paginile de web • Camera digitală • Camera video • Îndemânare în utilizarea unor programe de computer utile proiectului

 19. Participarea activa a elevilor • Planificarea activităţilor aşa încât toţi elevii să fie implicaţi si ia decizii cu privire la desfasurarea activitatilor • Consiliul elevilor se vor consulta cu elevii scolii in planificarea sarcinilor si realizarea temelor • Profesorii se vor asigura că proiectarea activităţilor, implementarea şi evaluarea lor vor avea loc în cadrul şcolii. Aceasta va fi o responsabilitate a fiecărei şcoli.

 20. Cum se va integra proiectul în curriculum? • Profesorii îşi vor planifica activităţi corespunzătoare curriculum-ului. Activităţile se vor desfăşura în mod interdisciplinar şi vor fi cuprinse în programul proiectului.