european standards quality in food field l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
European Standards Quality in Food Field PowerPoint Presentation
Download Presentation
European Standards Quality in Food Field

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
ziya

European Standards Quality in Food Field - PowerPoint PPT Presentation

106 Views
Download Presentation
European Standards Quality in Food Field
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. European Standards Quality in Food Field Proiect de mobilităţi LEONARDO DA VINCI nr. RO/2006/PL97026/E Promotor: SC.CURSURI BRASOVENE DE TURISM

 2. Cuprins: I. Rezumatul proiectului • Obiectivele proiectului III. Beneficiarii IV. Partenerii V. Programul elevilor VI. Rezultate

 3. I. Rezumatul proiectului Proiectul se intitulează “Calitatea la Standarde Europene în Domeniul Serviciilor Alimentare” (“European Standards Quality in Food Field”). Grupul ţintat al acestuia a fost reprezentat de tinerii aflaţi în pregătire profesională iniţială în domeniul serviciilor alimentare. Aceştia au efectuat practică de specialitate pe parcursul a două fluxuri – unul pentru fiecare specializare de care aparţin elevii – la o instituţie în ţara gazdă, Malta. Proiectul şi-a propus să atingă urmatoarele obiective: În stabilirea acestora s-a plecat de la faptul că mobilitatea şi concurenţa de pe piaţa muncii europene este în continuă creştere, iar instituţiile ce ofera servicii alimentare se orientează tot mai mult către angajaţi care pot oferi servicii de calitate. În acest sens absolvenţii au fost pregătiţi la standarde europene unanim acceptate în spaţiul european. Cunoaşterea unei limbi străine ca şi a mijloacelor moderne de comunicare şi informare reprezintă avantaje certe pentru integrarea lor profesională.

 4. Astfel, pe parcursul celor cinci săptămâni prevăzute pentru desfăşurarea stagiului în anul 2007, elevii şi-au îmbunătăţit cunoştinţele şi deprinderile profesionale în asigurarea unor servicii de înalta calitate, competenţele lingvistice şi, nu în ultimul rând, experienţele personale necesare în evoluţia lor către persoane mature, responsabile. Toate acestea au conferit o latură europeană pregătirilor şi competenţelor profesionale ce au fost dobândite şi au înlăturat dificultăţile de comunicare în perspectiva unei mobilităţi sporite pe piaţa europeană a muncii. Alegerea instituţiei gazdă s-a realizat ca urmare a experienţei pe care aceasta a avut-o în derularea unor proiecte de mobilităţi astfel încât succesul proiectului a fost deplin. Prin diseminarea rezultatelor proiectului s-a urmarit încurajarea schimbului de experienţă la nivel european între instituţii de formare profesională din domeniul specificat.

 5. II. Obiectivele proiectului • Dobândirea de cunostinţe de asigurare şi implementare a calităţii în serviciile de alimentaţie publică; • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare prin îmbunatăţirea competenţelor lingvistice in sectorul serviciilor; • Dezvoltarea deprinderilor şi cunoştinţelor privind utilizarea noilor mijloace de comunicare şi informare; • Îmbunătătirea calităţilor personale – spirit de echipă, autonomie în luarea deciziilor, flexibilitate; • Lărgirea orizontului profesional prin fundamentarea unei posibile colaborări cu instituţii de profil din spatiul european.

 6. III. Beneficiarii Fluxul 1 ( 21.05.2007 - 24.06.2007) Au participat 7 bucătari selecţionaţi dintre elevii şcolii: - Cioplei Dan – Florin • Dima Elena • Ene Carmen – Florentina • Epure Daniel – Ştefan • Liubcic Gabriel – Iulian • Oprea Ioan – Alexandru • Todor Ioana – Gabriela Fluxul 2 ( 02.07.2007 - 05.08.2007 ) Au participat 7 ospătari selecţionaţi dintre elevii şcolii: • Deák Laszló • Jiga Ionuţ – Sorin - Luca Daniel • Poancă Ioan – Marius • Răcăşan Răzvan • Racheru Marius – Cătălin • Şerban Florin - Daniel

 7. IV. Partenerii Partenerii ce au contribuit la acest proiect sunt: Organizaţie intermediară: SQUARE CONCEPT LTD. cu sediul la adresa 40 Gummar Street, Birkirkara, Malta telefon: +356 99423461, fax: +356 79452217, e-mail: info@squareconcept.com persoana de contact: Franco Vella Organizaţii de primire: THE AVENUE . cu sediul la adresa Triq Gort, Paceville, Malta telefon: +356 21378731, fax: +356 21382407 persoana de contact: Roger Mangion

 8. BUON CAFFE cu sediul la adresa Triton Court, Triq il-Wilga, St Julians, Malta telefon: +356 21388545, fax: +356 21388542 persoana de contact: Jason Degiorgio LULU LTD. cu sediul la adresa 31 Church Street, St Julians, Malta telefon: +356 21377211, fax: +356 21340974, e-mail: info@lulurestaurant.com persoana de contact: Nikki Pillow CANTEEN cu sediul la adresa St Georges Bay,,St Julians, Malta telefon: +356 212710330, fax: +356 212710330, e-mail: jason@smartv.com.mt persoana de contact: Paul Degiorgio

 9. V. Programul elevilor Activităţile de pregătire culturală, pedagogică şi lingvistică s-au desfăşurat în România şi în Malta in 3 etape: - pregatire generală (6 ore), - pregatire lingvistică (25 ore in România + 20 ore în Malta la o institutie specializată in predarea limbii engleze pentru straini ) - pregătire culturală si pedagogică (6 ore in România de catre responsabilul de proiect + 4 ore in instituţia de primire de către tutore, la aceasta adaugandu-se vizitarea vestigiilor istorice ale zonei). Programul de pregătire în Malta a durat 5 săptamani atât pentru bucătari cât si pentru ospătari.

 10. 1. Bucătari Programul s-a desfăşurat în 5 săptamâni între 21.05.2007 şi 24.06.2007 şi a constat în pregătire profesională, pregătire lingvistică şi pregătire pedagogică şi culturală. În decursul acestui timp li s-au prezentat reguli generale cu privinţă la bucătarie, echipamente, reguli de igienă şi protecţia muncii. De asemenea şi-au dezvoltat cunoştiinţele lingvistice şi culinare în prepararea salatelor, gustărilor reci şi calde, ale lichidelor, mâncărilor

 11. din paste fainoase, din felurite tipuri de carne şi fructe de mare, a deserturilor, garniturilor şi preparate specifice bucătăriei mediteraneene.

 12. Sâmbăta şi duminică au avut loc vizite la obiective istorice, arheologice şi culturale din Malta.

 13. Au avut loc discuţii despre cultura şi istoria Maltei Au avut loc evaluări ale activităţii profesionale desfăşurate.

 14. 2. Ospătari Programul s-a desfăşurat în 5 săptamâni între 02.07.2007 şi 05.08.2007 şi a constat în pregătire profesională, pregătire lingvistică şipregătire pedagogică şi culturală.

 15. În decursul acestui timp li s-au prezentat reguli generale cu privinţă la bucătarie, echipamente, reguli de igienă şi protecţia muncii.

 16. De asemenea şi-au dezvoltat cunostiinţele lingvistice şi de servire incepând de la manipularea obiectelor de inventar,aranjarea meseipentru diferite ocazii, primirea clienţilor şi efectuarea serviciilor,

 17. până la servirea băuturilor, gustărilor şi preparatelor în diferite feluri de carne şi fructe de mare, chiar şi flambarea preparatelor.

 18. Sâmbăta şi duminica au avut loc vizite la obiective istorice, arheologice şi culturale din Malta. Au avut loc discuţii despre cultura şi istoria Maltei Au avut loc evaluări ale activităţii profesionale desfăşurate.

 19. VI. Rezultate Cursanţii au respectat acordurile încheiate în vederea plasamentului, indicaţiile tutorelui şi mentorului, programul de pregatire lingvistică şi profesională, programul de muncă şi regulile din cadrul organizaţiei de primire. Aceştia au învăţat să identifice componentele necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii de bucătar /ospătar. De asemenea au învătat regulile de igienă şi protecţie a muncii în bucătărie şi sala de mese precum şi diversele moduri de preparare / servire a mâncărurilor şi băuturilor. In urma acestui proiect toţi elevii au primit: - Certificat de competenţe lingvistice - Certificat de participare la stagiu

 20. În urma activităţilor şi a experienţei acumulate în timpul proiectului în stagiul de practică, cursanţii au obţiunut la locurile de muncă poziţii mai bune, mai bine renumerate. O parte dintre ei şi-au găsit locuri de muncă conducând activităţi în domeniu, având câstiguri profesionale şi materiale mai bune. Au devenit mai încrezători în forţele lor, mai competitivi pe piaţa muncii. La întoarcerea din stagiul de pregătire beneficiarii au pregatit, cu ajutorul organizaţiei de trimitere, rapoartele de activitate, au predat documentele aferente deplasării, au participat la prezentarea activităţilor desfăşurate pe timpul stagiului la celelalte grupe de bucătari si ospătari, le-au împărtăşit acumularile cantitative şi calitative pe care le-au obţinut in urma stagiului. S-a facut disemninarea proiectului în presa locală şi s-au purtat discuţii pe această temă la Agenţia de Şomaj, Direcţia Muncii, Comisia de Autorizare şi Acreditare.