slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Validació de l’experiència laboral PowerPoint Presentation
Download Presentation
Validació de l’experiència laboral

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Validació de l’experiència laboral - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Validació de l’experiència laboral. validació de l’experiència laboral?. Què és ?. A qui va dirigit ?. Què s’obté validant l’experiència laboral?. On puc fer la sol·licitud de preinscripció?. Dates del procés. On puc obtenir més informació?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Validació de l’experiència laboral


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

validació de l’experiència laboral?

Què és ?

A qui va dirigit ?

Què s’obté validant l’experiència laboral?

On puc fer la sol·licitud de preinscripció?

Dates del procés

On puc obtenir més informació?

el programa qualifica t valida l experi ncia laboral de les persones treballadores
El programa Qualifica’t valida l’experiència laboral de les persones treballadores
 • Reconeix els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.
 • És un procés en què es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts de les titulacions oficials del cicles formatius de formació professional.

Com és el procés ?

Pàgina principal

slide4

Com és el procés ?

És un procés documental i d’entrevista en què l’aspirant, mitjançant certificats de l’empresa i certificats de cursos de formació, documenta i demostra les feines i tasques que ha realitzat.

El procés comporta tres etapes obligatòries:

 • Etapa d’informació
 • Etapa d’assessorament
 • Etapa de validació

Pàgina principal

etapa d informaci
Etapa d’informació

Es convoca l’aspirant a una sessió informativaobligatòria el 13 d’octubre del 2010, en què se l’informa i se l’orienta de tot el procés, així com del calendari establert que cal seguir.

Tornar

etapa d assessorament
Etapa d’assessorament

Un tècnic assessor ajudarà l’aspirant acomplimentar un dossier d’assessoramenten què haurà de:

 • Especificar les feines i tasques que ha realitzat en els llocs de treball.
 • El tècnic assessor l’orientarà sobre quina part del títol pot fer reconèixer en funció de la seva trajectòria professional. Equiparant-ho amb els continguts dels mòduls, crèdits i unitats formatives del cicle formatiu.

Tornar

etapa de validaci
Etapa de validació

La junta de validació

Mitjançant una entrevista i amb la documentació aportada, certifica si l’aspirant ha assolit els aprenentatges en relació amb els mòduls, crèdits i unitats formatives del cicle formatiu.

Tornar

a qui va dirigit
A qui va dirigit?
 • A totes aquelles persones majors de 18 anys i que tenen experiència laboral de com a mínim 2 anys a jornada completa o proporcional, en un sector professional determinat, i volen que se’ls reconegui oficialment amb un certificat.

L’experiència laboral ha de ser de l’ultima empresa treballada?

Si estic matriculat en un Institut o bé a l’IOC fent un cicle formatiu, puc fer aquest procés?

Quan dura el procés?

Pàgina principal

quan dura el proc s
Quan dura el procés?
 • La durada del procés és de quatre o cinc sessions al llarg d’un quadrimestre.
 • La sol·licitud d’inscripció al procés de la validació de l’experiència laboral s’inicia el 13 de setembre del 2010

S’ha d’anar cada dia a l’Institut?

Tornar

qu s obt un cop finalitzat el proc s
Què s’obté un cop finalitzat el procés?
 • Finalitzat el procés, a l’aspirant li serà expedit un certificat oficial en què constaran tots els crèdits/mòduls o unitats formatives que haurà validat. S’ha de tenir en compte que aquest procés no dóna directament una titulació del cicle formatiu.

Quan puc sol·licitar o obtenir el títol del cicle formatiu?

Pàgina principal

quan puc sol licitar o obtenir el t tol del cicle formatiu
Quan puc sol·licitar o obtenir el títol del cicle formatiu?

L’aspirant podrà sol·licitar el títol quan disposi dels requisits d’accés al cicle formatiu i hagi aconseguit completar tots els mòduls o crèdits de tot el cicle formatiu, ja sigui per:

 • Validació de l’experiència laboral.
 • Cursant els crèdits o mòduls presencialment en un centre educatiu.
 • Proves per a l’obtenció del títol-proves lliures.
 • A través de l’IOC (Institut Obert de Catalunya).

Quins són els requisits acadèmics?

Pàgina principal

quins s n els requisits acad mics
Quins són els requisits acadèmics

Per accedir a fer un

cicle formatiu de grau mitjà

Per accedir a fer un

cicle formatiu de grau superior

Tornar

slide13

Requisitsd’accés

als ensenyaments de formació professional

(cicles formatius de grau mitjà)

 • Tenir el títol (ESO) graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Tenir un títol (FP1) tècnic o tècnica auxiliar.

Altres titulacions que hi donen accés

No tinc els requisits

Tornar

slide14

Requisitsd’accés als ensenyaments de formació professional

 • Cicles formatius de grau mitjà:
 • Tenir el títol (ESO) graduat en educació secundària obligatòria.
 • Tenir un títol (FP1) de tècnic o tècnica auxiliar.
 • Tenir un títol (CFGM) de tècnic o tècnica d’un cicle formatiu de grau mitjà.
 • Haver superat, íntegrament, els dos primers cursos (BUP) del batxillerat unificat polivalent.
 • Haver superat el primer cicle d’ensenyament secundari experimental (cicle 14-16).
 • Haver superat un mòdul professional 2 experimental.
 • Haver superat, dins dels ensenyaments d’arts aplicades i oficis artístics, el tercer curs del
 • pla del 1963 o el segon curs experimental de comuns.
 • Haver superat altres estudis declarats equivalents, a efectes acadèmics, amb alguns dels
 • anteriors.
 • Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.

Tornar

slide15

Proves d’accés al cicle formatiu de grau mitjà

Convocatòria de les proves d’accés

Tornar

slide16

Requisits d’accés

als ensenyaments de formació professional

(cicles formatius de grau superior)

 • Tenir el títol de batxiller.
 • Haver superat la prova d’accés al cicle formatiu de grau superior.
 • Haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Tenir un títol de tècnic o tècnica especialista (FP2).

Altres titulacions que hi donen accés

No tinc els requisits

Pàgina principal

slide17

Requisitsd’accés als ensenyaments de formació professional

 • (cicles formatius de grau superior)
 • - Tenir el títol de batxiller.
 • - Haver superat el segon curs del batxillerat experimental, en qualsevol modalitat.
 • - Haver superat el (COU) curs d’orientació universitària o preuniversitari.
 • - Haver superat un mòdul professional 3 experimental.
 • - Tenir un títol de tècnic o tècnica especialista (FP2).
 • - Tenir un títol (CFGS) de tècnic/tècnica superior d'un cicle formatiu de grau superior.
 • - Tenir un títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors.
 • - Tenir una titulació universitària o equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés al cicle formatiu de grau superior i haver superat
 • les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Tenir el certificat conforme s’han superat els ensenyaments substitutoris de la
 • prova d’accés per al cicle formatiu.
 • Haver superat la prova corresponent als mòduls professionals 3, d’acord amb
 • l’annex 8 de la Resolució ENS/310/2002, de 31 de gener (DOGC núm. 3581, de 22.2.2002).

Tornar

slide18

Proves d’accés al cicle formatiu de grau superior

Convocatòria a les

proves d’accés

Tornar

l experi ncia laboral ha de ser de l ltima empresa en qu s ha treballat
L’experiència laboral ha de ser de l’última empresa en què s’ha treballat?
 • Ha de ser la suma de l’experiència laboral en totes les empreses en què s’ha treballat, sempre que estigui relacionada amb el mateix sector i sumi més de 2 anys.
 • I que les tasques desenvolupades en aquestes empreses estiguin relacionades amb els continguts del cicle formatiu que s’ha escollit per fer la validació de l’experiència laboral.

Tornar

s ha d anar cada dia a l institut
S’ha d’anar cada dia a l’Institut?
 • Aquest procés està pensat per les persones que estan treballant, de manera que només s’haurà d’anar a l’Institut els dies i les hores que marqui el seu calendari per realitzar l’etapa d’informació, l’etapa d’assessorament i l’etapa de validació.

Tornar

si estic matriculat en un institut o a l ioc fent un cicle formatiu
Si estic matriculat en un Institut o a l’IOC fent un cicle formatiu

No es pot estar matriculat presencialment o a distància en un cicle formatiu dels mateixos crèdits o mòduls que es demana per fer el procés de validació de l’experiència.

Tornar

on puc fer la sol licitud de preinscripci
On puc fer la sol·licitud de preinscripció?
 • La sol·licitud de preinscripció i calendaris de tot el procés es publicaran als webs dels centres autoritzats que fan validació de l’experiència laboral.

Pàgina principal

qui pot oferir me informaci
Qui pot oferir-me informació

Qualsevol centre educatiu que participa en el programa Qualifica’t.

Trobaràs el llistat i més informació a

www.gencat.cat/educació

Informació a les pàgines webs dels centres

Pàgina principal

dates del proc s
Dates del procés
 • Data de sol·licitud d’inscripció

del 13 al 20 de setembre del 2010

 • Data de la sessió informativa obligatòria
 • 13 d’octubre del 2010

Pàgina principal