Prof.
Download
1 / 44

Prof. Padurariu Emanuela Tatiana - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Prof. Padurariu Emanuela Tatiana. Buna ziua !. Spor la invatat !. Cum ma simt ?. TU … la inceputul orei de curs. … la sfarsitul orei de curs. … in timpul orei de curs. De ce ?. Ce stiu despre ?. Care este titlul / subtitlul lectiei ?. Sistem informaţional /

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prof. Padurariu Emanuela Tatiana' - zinnia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Prof. PadurariuEmanuela Tatiana

Buna ziua!

Spor la invatat!


Cum ma simt?

TU…

la inceputul

orei de curs

la sfarsitul

orei de curs

in timpul

orei de curs


De ce?


Cestiudespre?


Care estetitlul/subtitlullectiei?

Sistem informaţional /

Sistem informatic

2. Sisteminformatic instrument al managementului modern

1. Analizasistemuluiinformational


 • 1. Analizasistemuluiinformational


1.1. Notiuni introductive

informatie

informatie

informatie


 • 1.1. Notiuni introductive -Definireanotiunii de sistem, exemple.


1.1. Notiuni introductive

Toate domeniile de activitate se bazează pe utilizarea, într-o măsură mai mare sau mai mică, a tehnologiilor informatice şi a calculatorului.

A devenit omniprezentă utilizarea mijloacelor TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor) în desfăşurarea activităţilor celor mai diverse şi pentru luarea deciziilor care au la bază informaţii ce sunt obţinute din prelucrarea unor date culese cu privire la obiectul activităţii respective.


1.2. Analizasistemuluiinformational


1.2. Analizasistemuluiinformational

Realizarea, întimp, a etapei de analizăimplicăcâteva faze :


 • 2. Sisteminformatic

 • instrument al managementului modern


Activitatea de învăţare 1.1. Definireanotiunii de organizaţie.

Organizaţia este un grup, o colectivitate formată din două sau mai multe persoane, care lucrează împreună într-o activitate bine determinată, cu scopul de a realiza un set de obiective comune.


Activitatea de învăţare 1.1. Definireanotiunii de organizaţie.

Orice organizaţie poate fi privită ca interacţiunea dintre:

 • sistemul operaţional, care se ocupă cu punerea în practică a obiectivelor organizaţiei,

 • sistemul decizional, care orientează şi dirijează organizaţia,

 • sistemul informaţionalcare gestionează informaţiile externe şi interne necesare conlucrării dintre sistemele organizaţiei.


Activitatea de învăţare 1.1. Definireanotiunii de organizaţie.

În figura de mai jos sunt redate conexiunile şi fluxurile informaţionale care leagă cele trei sisteme.


Activitatea de învăţare 1.1. Definireanotiunii de organizaţie.

Fluxurile informaţionale notate cu A, B, C şi D în figura de mai sus conţin în general:


Sistemul informaţionaleste un ansamblu tehnico-organizatoric de proceduri de constatare, consemnare, culegere, verificare, transmitere, stocare şi prelucrare a datelor, în scopul satisfacerii cerinţelor informaţionale necesare conducerii procesului, fundamentării şi elaborării deciziilor pe baza cărora va funcţiona organizaţiaSistemele informaţionale se pot clasifica după modul în care prelucrează fluxul informaţional în:

 • manual

 • mecanizat

 • automatizat

 • mixt


 • Principalele calităţi pe care trebuie să le aibă un sistem informaţional sunt:

 • asigurarea informării la toate nivelele organizaţiei,

 • operativitatea informării,

 • selectarea informaţiilor,

 • adaptabilitatea la modificări,

 • precizia şi exactitatea informaţiilor. • Activitatea de învăţare 1.3.Definireasistemelorinformatice.

 • Noţiunea de sisteminformaticestelegată de informatizareaactivităţiiorganizaţiei, decifolosireaechipamentelor hardware şi a produselor software pentruorganizareaşiadministrareainformaţiilor.


 • Activitatea de învăţare 1.3.Definireasistemelorinformatice.

 • Utilizareacalculatoarelorîncadrulsistemuluiinformaţional (SI) al uneiorganizaţii conduce la definireacomponenteiSistemInformaţionalAutomatizat (SIA) – care cuprindenumailucrărilerealizate cu ajutorulcalculatoarelor.


 • Activitatea de învăţare 1.3.Definireasistemelorinformatice.

Sistemul informatic – reprezintă componenta automatizată a sistemului informaţional, care foloseşte mijloace tehnice moderne pentru culegerea, prelucrarea, stocarea informaţiilor şi transmiterea acestora.


 • Activitatea de învăţare 1.3.Definireasistemelorinformatice.

 • Pentru a servi eficient procesului decizional şi operaţional informaţia trebuie să îndeplinească următoarele criterii de calitate:

 • să fie oportună,

 • să fie clară,

 • să fie completă,

 • să fie concisă,

 • să fie fidelă,

 • să aibă relevanţă.


 • Activitatea de învăţare 1.3.Componentelesistemelorinformatice.


Componentele unui sistem informatic

sunt puse în evidenţă în schema urmatoare:


Componenta fizică (hardware) a unui sistem informatic este alcătuită din totalitatea echipamentelor folosite: calculatoare, periferice de intrare, ieşire sau intrare/ieşire, echipamente de comunicaţie, dispozitive media etc.

Componenta logică (software) este formată din totalitatea programelor sistemului informatic: sisteme de operare, utilitare, aplicaţii, soft-uri specializate etc.

Componenta de date este formată din totalitatea bazelor de date necesare funcţionării sistemului informatic au pe care acesta le prelucrează pentru celelalte sisteme ale organizaţiei.

Componenta umanăeste formată din personalul specializat pentru întreţinerea şi exploatarea sistemului, dar şi de utilizatorii lui direcţi.

Cadrul organizatoric se referă la locaţia fizică a beneficiarului (organizaţiei) sistemului informatic.

Componentele unui sistem informatic :


 • Activitatea de învăţare 1.3.Rolulsistemelorinformatice

Rolul sistemului informaticderivă din rolul şi funcţiile unui sistem informaţional.

Printre principalele funcţii ale unui sistem informaţional amintim următoarele:

 • colectarea informaţiilor din sistemele operaţional şi decizional precum şi informaţiile ce provin din mediul extern;

 • memorarea acestor informaţii precum şi informaţiile rezultate prin prelucrare;

 • asigurarea accesului la memorie în vederea comunicării informaţiilor stocate;

 • prelucrarea informaţiilor la cererea sistemului operaţional şi a sistemului de conducere,

 • verificarea informaţiilor (ele trebuie să îndeplinească criteriile de calitate de mai sus).


SistemInformatic

Subsistem 1

Subsistem 2

Subsistem n

……

Aplicatia 2.1

Aplicatia 2.k

….

Program 2.k.1

Program 2.k.s

Sistemeleinformaticecomplexe pot fidescompuseînsubsisteme, care la rândullor pot fidescompuseînaplicaţiidestinateunorcategorii de utilizatori, aplicaţii care la rândullor pot ficonstituite din unulsaumaimulteprogramescriseîn diverse limbaje de programaredupă cum esteilustratînfigura


Pentruorganizaţii de complexitatemică, informatizareapoateînsemnarealizareauneisingureaplicaţiiinformaticereferită de asemenea ca sisteminformatic.

Sistemele, subsistemeleşiaplicaţiileinformaticesuntproduseinformaticenumiteşiproduse software.

Un produsinformaticesteconstituit din programe care acceseazăbaza de date şi din documentaţianecesarăpentruutilizareaşiîntreţinereaprogramelor.

Acestea se realizeazăînbazaunormetodologiişinecesităparcurgereaunoretapeîncepând cu specificareacerinţelorşiterminând cu implementarea, exploatareaşiîntreţinerealor.


 • Activitatea de învăţare 1.4.Obiectivelesistemelorinformatice

Ştim deja că sistemul informatic este subordonat sistemului decizional.

Rolul sistemului decizional este de a asigura funcţionarea normală şi optimă a întregii activităţi şi de a reduce la minimum pierderile în caz de funcţionare anormală.


 • Activitatea de învăţare 1.4.Obiectivelesistemelorinformatice

Ţinând cont de cele de mai sus rezultă că obiectivul oricărui sistem informatic trebuie să fie subordonat obiectivului propriu-zis al unităţii economico-sociale, de aceea putem spune că:

- obiectivul principal urmărit prin introducerea unui sistem informatic îl constituie asigurarea conducerii cu informaţii reale şi în timp util, necesare fundamentării şi elaborării operative a deciziilor.


 • Activitatea de învăţare 1.4.Obiectivelesistemelorinformatice

Obiectivele sistemelor informatice, care derivă din obiectivul principal, pot fi grupate după mai multe criterii:

 • după importanţa lor avem:

  • obiective principale

  • obiective derivate.

 • după efectele pe care le produc:

  • obiective care afectează activităţile de bază ale organizaţiei,

  • obiective care nu influenţează activităţile organizaţiei.

 • după posibilitatea cuantificării efectelor produse

  • obiective cuantificabile,

  • obiective necuantificabile.


  • Activitatea de învăţare 1.5.Clasificareasistemelorinformatice

  Sistemele informatice se pot clasifica după o gamă largă de criterii:

  1. După domeniul de utilizare, sistemele informatice se împart în sisteme pentru:

  • conducerea activităţilor economico-sociale,

  • conducerea proceselor tehnologice,

  • cercetare ştiinţifică şi proiectare tehnologică,

  • activităţi speciale.


  • Activitatea de învăţare 1.5.Clasificareasistemelorinformatice

  2. În funcţie de nivelul ierarhicocupat de componenta economică în structura organizaţiei, există sisteme informatice:

  • pentru conducerea activităţii la nivelul unităţilor economice,

  • pentru conducerea activităţii la nivelul organizaţiilor economico-sociale cu structură de grup,

  • sisteme informatice teritoriale,

  • pentru conducerea ramurilor, subramurilor şi activităţilor la nivelul economiei naţionale,

  • sistemeinformaticefuncţionalegenerale.


  • Activitatea de învăţare 1.5.Clasificareasistemelorinformatice

  • 3. După aportul la actul de decizie avem

  • sisteme suport pentru decizie,

  • sisteme expert.

  4. După modul de organizare a datelor:

  • sisteme bazate pe fişiere,

  • sisteme ierarhice,

  • sisteme reţea,

  • sisteme relaţionale,

  • sisteme orientate-obiect,

  • sisteme mixte.


  • Activitatea de învăţare 1.5.Clasificareasistemelorinformatice

  5. După metoda folosită în analiza şi proiectarea sistemelor:

  • sisteme dezvoltate după metoda sistemelor;

  • sisteme dezvoltate după metoda clasică a ciclului de viaţă;

  • sisteme dezvoltate după metoda structurată;

  • sisteme dezvoltate după metoda orientată-obiect;

  • sisteme dezvoltate după metoda rapidă(RAD);

  • sisteme dezvoltate după metoda echipelor mixte(JAD);

  • sisteme dezvoltate după metoda prototipurilor.


  • Activitatea de învăţare 1.5.Clasificareasistemelorinformatice

  6. După gradul de centralizare:

  • sisteme centralizate;

  • sisteme descentralizate;

  7. După gradul de dispersie a resurselor sistemului informatic:

  • sisteme informatice locale (bazate pe reţea locală, staţii de lucru):

  • sisteme informatice distribuite (date distribuite).


  • Activitatea de învăţare 1.5.Clasificareasistemelorinformatice

  8. După gradul de automatizare a activităţilor de analiză şi proiectare a sistemelor informatice:

  • sisteme informatice dezvoltate pe baza analizei şi proiectării clasice;

  • sisteme informatice analizate cu instrumente automate şi proiectate clasic;

  • sisteme informatice bazate pe instrumente diverse de automatizare a analizei şi proiectării;

  • sisteme informatice dezvoltate cu instrumente de tip CASE.


  • Activitatea de învăţare 1.5.Clasificareasistemelorinformatice

  9. În funcţie de elementul supus analizei:

  • sisteme informatice orientate spre funcţii,

  • sisteme informatice orientate spre proces,

  • sisteme informatice orientate spre date,

  • sisteme informatice orientate spre obiecte,

  • sisteme informatice orientate spre cunoştinţe  ad