Lev Nikolajevič Tolstoj - PowerPoint PPT Presentation

lev nikolajevi tolstoj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lev Nikolajevič Tolstoj PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lev Nikolajevič Tolstoj

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Lev Nikolajevič Tolstoj
312 Views
zinna
Download Presentation

Lev Nikolajevič Tolstoj

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lev NikolajevičTolstoj Katarína Fabriciová

  2. Kto to bol ? • ruský spisovateľ, • románopisec, esejista, dramatik, • filozof, • člen šľachtickej rodiny Tolstojovcov.

  3. Rodina • Nikolaj Iľjič a Mária Nikolajevna - rodičia, • súrodenci: Nikolaj, Sergej,  Dmitrij a Mária, • tútorky: otcove sestry Alexandra Iľjinična a PelagejaIľjiničnaJuškovová.

  4. Život • 1844 - štúdium na univerzite v Kazani, • žil bohémsky život a prehrával značné sumy v kartách, • 1849- návrat do Jasnej Poľany, • zúčastnil sa krymskej vojny (1853 - 1856), • navštívil Francúzsko, Švajčiarsko a Nemecko,

  5. 1859 otvoril prvú školu pre svojich poddaných a ich deti, • preklad diela írskeho spisovateľa LaurenceSterna, • prvá poviedka Včerajší deň, • 1852 dokončil svoju prvú novelu Detstvo, • 1862 vydal novelu Kozáci.

  6. 1862- požiadal o ruku svoju ženu, • 12 detí, • Vojna a mier, Anna Kareninová, Vzkriesenie, • 1901- bol z ruskej pravoslávnej cirkvi exkomunikovaný - autobiografické eseje Spoveď a Moje náboženstvo.

  7. 1910 - navždy opustil Jasnú Poľanu, • ochorel a dostal horúčku, • v prítomnosti viacerých priateľov a členov rodiny zomrel, • Jeho najbližší priateľ bol slovenský lekár Dušan Makovický.

  8. Súčastnosť • Dokonca aj v súčasnosti sa jeho diela tešia obľube a to až tak že režisér JoeWright sa rozhodol jedno z jeho najpopulárnejších diel, Anna Karenina, previesť do filmovej podoby.

  9. Anna Karenina- Trailer

  10. Ďakujem za pozornosť