Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vrabac i laste PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vrabac i laste

Vrabac i laste

607 Views Download Presentation
Download Presentation

Vrabac i laste

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vrabac i laste Lav Tolstoj

  2. Jednom sam stajao u dvorištu i posmatrao lastino gnezdo pod strehom. Obe laste odleteše dok sam ja još bio tu i gnezdo ostade prazno. U međuvremenu, dok su one bile odsutne, s krova slete vrabac, uskoči u gnezdo, osvrnu se, zamaha krilima i sakri se u gnezdu, zatim promoli otud glavicu i zacvrkuta. • Ubrzo zatim dolete do gnezda lasta. Ona se ustremi u gnezdo, ali čim ugleda gosta, zapišta, zaleprša krilima u mestu i odlete. Vrabac je sedeo i cvrkutao. Najednom dolete jato lasta, sve laste doleteše do gnezda, pogledaše vrapca i ponovo odleteše. • Vrabac se nije plašio, okretao je glavu i cvrkutao. Laste su ponovo doletale do gnezda, nešto su radile i opet odletale. Laste nisu ponovo uzaludno doletale, svaka je u kljunu donosila blato i pomalo zamazivala otvor na gnezdu. Opet su doletale i odletale laste, sve više i više zamazivale gnezdo i otvor je postajao sve uži. • U početku se vrapcu video vrat, zatim samo glava, zatim kljunić, a onda se više ništa nije videlo, laste su ga zazidale, odletele i cvrkućući stale da kruže oko kuće.

  3. ANALIZA: • TEMA: • MJESTO RADNJE: • VRIJEME RADJE: • LIKOVI: • OPIS LIKOVA: • PORUKA:

  4. Pitanja: • Zašto je vrabac ušao u tuđe gnijezdo? • Šta je tu tražio? • Zar se nje uplašio pred jatom lasta? • Šta je očekivao? • Zašto se nije sklonio? • Zašto laste nisu istjerale vrapca iz gnijezda? • Zazidano gnijezdo ne koristi ni lastama.

  5. PAMĆENJE • 1.Ko su glavni likovi u priči? • 2.Na koju vrstu priča podsjeća ova priča? • 3.Da li je ovo basna?

  6. SHVATANJE: • U kom godišnjem dobu se odigrava radnja priče? • Na osnovu čega zaključuješ?

  7. PRIMJENA: • Šta misliš, zašto je vrabac ušao u gnijezdo lasta? • Opravdaj njegov postupak!

  8. ANALIZA • 1.Koliko se cjelina izdvaja u priči? • 2.Prepiši iz drugog pasusa 5 glagola koji opisuju ponašanee vrapca.

  9. SINTEZA • 1.Napiši osnovnu pouku teksta. • 2.Navedi pasuse koje smatraš suvišnim-bez kojih priča ne bi izgubila smisao. (Ima ih 2-3) • nisu dobro postupile, kazna je preoštra, mogle su...

  10. EVALUACIJA: • Izaberi jednu od dvije ponuđene teze i pismeno je obradi: • 1.Ja tvrdim: laste su kaznile vrapca i dobro su postupile. • 2.Ja tvrdim: laste nisu dobro postupile, kazna je preoštra, mogle su...