Konferens om det svenska kvalifikationsramverket – NQF och Bolognaprocessen
Download
1 / 19

Konferens om det svenska kvalifikationsramverket – NQF och Bolognaprocessen - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Konferens om det svenska kvalifikationsramverket – NQF och Bolognaprocessen 09.00 – 09.30 Kaffe och registrering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Konferens om det svenska kvalifikationsramverket – NQF och Bolognaprocessen' - zia-chang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Konferens om det svenska kvalifikationsramverket – NQF och Bolognaprocessen

 • 09.00 – 09.30 Kaffe och registrering

 • 09.30 – 10.15 Välkommen. Dagens program. Förslag till ett svenskt NQF med koppling till det offentliga utbildningssystemet – Stefan Skimutis, Myndigheten för yrkeshögskolan

 • Uppdrag till Myndigheten för yrkeshögskolan kring NQF nivåerna 6-8. Carina Linden, utbildningsdepartementet.

 • 10.15 – 11.00 Certifiering av det svenska ramverket kring examina för högre utbildning - Jean-Pierre Zune, Högskoleverket.

 • 11.00 – 11.15Bensträckare

 • 11.15 – 12.00 Nationella kvalifikationsramars (NQF) utformning och räckvidd – Ulf Öhlund expert, Jan-Olov Höög Bolognaexpertgruppen.

 • 12.00 – 13.00 LUNCH

 • 13.00 – 13.40 Bolognaprocessen och EQF (föredraget hålls på engelska) – Dr. Carita Blomqvist Head of Unit Recognition and International Comparability of Qualifications Finland

 • 13.40 – 13.50 Presentation av en gemensam webbplats för NQF och Bolongaprocessen – Anna Thelenius, Myndigheten för yrkeshögskolan

 • 13.50 – 14.40 Synpunkter och reflektioner på förslag till ett svenskt NQF och hanteringen av nivåerna 6-8 i NQF - diskussioner i mindre grupper.

 • 14.40 – 15.00 Kaffe

 • 15.00 – 16.00 Synpunkter från gruppdiskussionerna. Frågor. Avslutning.


En svensk referensram f r kvalifikationer
En svensk referensram för kvalifikationer Bolognaprocessen

www.eqfinfo.se


Regeringsuppdrag 2010
Regeringsuppdrag 2010 Bolognaprocessen

 • Myndigheten för yrkeshögskolan fick i uppdrag att ta fram nationella deskriptorer.

 • Starta med det offentliga utbildningssystemet. Deskriptorerna ska möjliggöra för andra aktörer att ansluta.

 • Genomföra uppdraget i samverkan med en rådgivande arbetsgrupp.

 • Förankra med arbetslivets alla organisationer och övriga intressenter.

 • Samverka med de nordiska länderna.

 • Uppdraget redovisades den 4 oktober 2010


Arbetet med regeringsuppdraget 2011
Arbetet med regeringsuppdraget 2011 Bolognaprocessen

Utgångspunkten blir densamma som regeringsuppdraget 2010

Arbetsformen blir öppen och i dialog med så många intressenter som möjligt.

Webbplatsen www.eqfinfo.se kommer att fungera som nav i arbetet med uppdragen.

Arbetsgrupper, seminarier, konferenser etc.

Samverkan med våra nordiska kollegor
Arbetet med regeringsuppdraget 2011 koppla nqf till utbildningssystemet

F Bolognaprocesseneb 2011

Mars 2011

April 2011

Maj 2011

Juni 2011

Juli 2011

Aug 2011

Sept 2011

Okt 2011

Jan 2011

Arbetet med regeringsuppdraget 2011Koppla NQF till utbildningssystemet

Tiden för att ge synpunkter över

Utifrån synpunkterna ett förslag som föredras för GD

Arbetsgrupperna igång

Förslag på inplacering av examen i NQF ut publikt för synpunkter

Konferens 27 jan

Ett YH-förslag redovisas till regeringen den 7 juni 2011

1:a förslag på inplacering av examen i NQF – diskuteras och bearbetas i arbetsgrupperna

F Bolognaprocesseneb 2011

Mars 2011

April 2011

Maj 2011

Juni 2011

Juli 2011

Aug 2011

Sept 2011

Okt 2011

Jan 2011

Arbetet med regeringsuppdraget 2011Förslag på modell - Koppla kvalifikationer utanför NQF till utbildningssystemet

Utifrån arbetsgruppernas synpunkter ev. ett nytt förslag från expertgruppen

Utifrån inkomna synpunkter ett förslag som föredras för GD

Expertgruppens första möte

YH bearbetar förslaget och skickar förslaget ut för synpunkter

Ett första utkast från expertgruppen

Expertgruppens utkast – diskuteras och bearbetas i arbetsgrupperna

Ett YH-förslag redovisas till regeringen den 1 september 2011

Tiden för att ge synpunkter över


Arbetet med regeringsuppdraget 2011 referensrapporten

Nov 2011 Bolognaprocessen

Dec 2011

Feb 2011

Mars 2011

April 2011

Maj 2011

Juni 2011

Juli 2011

Aug 2011

Sept 2011

Okt 2011

Jan 2011

Arbetet med regeringsuppdraget 2011Referensrapporten

Arbetsgrupperna informeras om upplägget för Referensrapporten

Remisstiden över

Utifrån remissvaren ett förslag som föredras för GD

Utkast till referensrapport från sekretariatet

Almedalen v 27 2011

Konferens 27 jan

YH skickar referensrapporten ut på remiss

Ett YH-förslag redovisas till regeringen den 5 december 2011

Referensrapporten diskuteras och bearbetas fortlöpande i arbetsgrupperna under hösten 2011

Delar av referensrapporten kommer också fortlöpande presenteras på webbplatsen www.eqfinfo.se


Arbetet med regeringsuppdragen 2011
Arbetet med regeringsuppdragen 2011 Bolognaprocessen

Koppla Yh-utbildningar till NQF

De flesta Yh-utbildningar bör hamna på nivå 5 och 6 i den svenska NQF

Men…

Finns idag Yh-utbildningar på 200 Yhp som leder till en högre kvalifikationsnivå än Yh-utbildningar på 400 Yhp.

Det finns också Yh-utbildningar över 400 Yhp som vid granskning skulle hamna på nivå 4 i NQF.

Dagens examina från yrkeshögskolan brister till vissa delar när det gäller kopplingen till Learning outcomes.

Enligt dagens förordning för yrkeshögskolan är det tiden som avgör om utbildningen är kvalificerad eller ej.


Arbetet med regeringsuppdragen 20111
Arbetet med regeringsuppdragen 2011 Bolognaprocessen

 • Koppla Yh-utbildningar till NQF

 • Förslag från en arbetsgrupp inom Myndigheten för yrkeshögskolan

 • Grundläggande Yrkeshögskoleexamen - NQF nivå 4

 • Yrkeshögskoleexamen - NQF nivå 5

 • Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen - NQF nivå 6

 • Avancerad Yrkeshögskoleexamen - NQF nivå 7

 • Hur många Yhp som varje utbildning ska omfatta avgörs av förkunskapskraven. Detta innebära att en yrkeshögskoleutbildning på NQF nivå 5 kan, beroende på förkunskapskraven, vara allt från 100 yh-poäng upp till 400 yh-poäng eller mer.


En svensk referensram f r kvalifikationer1
En svensk referensram för kvalifikationer Bolognaprocessen

www.eqfinfo.se


ad