Konferens Produktion HING och projektmöte ”Produktionsledarkompetens” 2012-01-10--11 - PowerPoint PPT Presentation

konferens produktion hing och projektm te produktionsledarkompetens 2012 01 10 11 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konferens Produktion HING och projektmöte ”Produktionsledarkompetens” 2012-01-10--11 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konferens Produktion HING och projektmöte ”Produktionsledarkompetens” 2012-01-10--11

play fullscreen
1 / 15
Konferens Produktion HING och projektmöte ”Produktionsledarkompetens” 2012-01-10--11
115 Views
Download Presentation
tucker-lee
Download Presentation

Konferens Produktion HING och projektmöte ”Produktionsledarkompetens” 2012-01-10--11

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Konferens Produktion HINGoch projektmöte ”Produktionsledarkompetens” 2012-01-10--11

 2. Tisdag 10 januari 11.30 Start med lunch på Arlanda. ca 12.30: Studiebesök NCC bygge Clarion HotellArlanda med tonvikt på BIM i produktionen 15.30 Busstransport till BI:s kontor på Storgatan 19 i Stockholm, lokal Orion plan 1. Diskussion: BIM och behovet av grundkompetens 19.00 Samling i hotellreceptionen för gemensam promenad till Gamla stan 19.30 Middag på restaurang Sjätte tunnan, Stora Nygatan 41-43, T Gamla Stan Onsdag 11 januari 08.30 Workshop Produktionsledarkompetens, konferenslokal Orion plan 1 Sajten Produktionsledarkompetens: Gemensamt arbete i grupper ca 10.00 Besök av BI Affärsavtal Utbildning på arbetsplatser [Bricklunch när det passar] Läromedel Information om webbsajten www.bimsalabim.org Andra konkreta behov Övrigt Program

 3. Clarion hotell ArlandaMats Westerlund berättade om BIM i produktionen och om en del intressant fram-tida utveckling; bl.a. ”augmentedreality”och om ”contourcrafting”(se bilden). Webbkamera:http://www.webbkameror.se/byggkameror/ncc/arlanda/index.php Info om projektet:http://www.clarionarlanda.se/ Studiebesök NCC

 4. ”Antingen eller” eller ”både och”? Reflektion efter studie-besöket. • BIM kan ge produktion en ökad status i utbildningen (i förhållande till mer projekteringsinriktade delar av utbildningen). • Vilken programvara man använder är kanske inte så viktig… • Revitexperter är inte det som behövs i produktionen • Grundläggande CAD-kompetens – helst med 3D • Viktigt att kunna använda samordningsprogram (t.ex. Navisworks) • Viktigt att inte bygga BIM-modeller i produktionskurserna. • Man ska kunna hämta information ur BIM-modeller och använda den för kalkyler, tidplanering, APD-planer etc. • BIM-samordning är en komplex uppgift som kräver rejäl kompetens. • Kräver kanske särskild utbildning? • MS Project verkar komma som planeringsprogram (och ersätter plancon t.ex.) BIM och behovet av grundkompetens 1

 5. Beställarna är viktiga efterfrågare av BIM-modeller. Än så länge är dom inte pådrivare… • Ofta är det någon bakåtsträvare i ett projekt som håller emot. • BIM som strategi är också en viktig del att få med i utbildningen. • Det skulle behövas flera referensobjekt som skolorna kan använda. • SBUF-projekt? Utbildningsmodell(er) generellt tillgänglig och som kan användas för utbildningsändamål. Typ ”Björnbäret”. • Möjligheter att använda för internutbildning i företagen… • Viktigt att ta fram 2D-ritningar, Excelfiler, installationer • Uppdaterbart • En ny generation kommer att efterfråga denna teknik. • BIM underlättar kommunikationen inom projekten. • Studenterna måste kunna både 2D och 3D. BIM och behovet av grundkompetens 2

 6. 19.00 Samling i hotellreceptionen för gemensam promenad 19.30 Middag på restaurang Sjätte tunnan, Stora Nygatan 41-43, T Gamla Stanonsdag 08.30Fortsatt konferens

 7. Efter lite inledande trassel med nätverken kikade vi på hur det går till att mata in information på sajten. Det finns en lathund som är tillgänglig från flera håll på sajten och Lasse tillhandahåller användarnamn för den som vill. Inom en vecka bör alla försöka göra lite redigeringar för att ”smaka” på. Workshop Produktionsledarkompetens

 8. Annemo Gottås och Hedvig Cassne Lagrell, BI:s affärsjurister presenterade sig. Det finns möjligheter att anlita gruppen för inslag i utbildningen, exempelvis som gästföreläsare.Prislappen förhandlas med Annemo och Hedvig. BI Affärsavtal

 9. Borås har ett bra samarbete med branschen under utveckling • Sammanställning över befintliga ”praktik”samarbeten behöver komma fram • Lasse mejlar ut en lista från en tidigare inventering • Förslag: • Sammanställning modeller (goda exempel). Lasse tar fram mall i samråd med Maria H och sänder ut för synpunkter senast 18 januari. Googleformulär. • Inventering av behov och önskemål.Nästa steg… Utbildning på arbetsplatser

 10. Borås startar frivillig COOP-termin för högskoleingenjörerna (modell som prövats med framgång på Chalmers) • Studieuppehåll och lön under tiden • BI tar fram en platsannonsbroschyr • Borås har också en poänggivande kurs (7,5 hp) för den kortare teknikerutbildningen (ute 3-4 dagar i en vecka). ”Examensprojekt för byggtekniker”. Läses parallellt med en annan kurs. • Dalarna har en introduktion i åk 1 och en kurs i åk 2 som delvis är arbetsplatsbaserad och individuell. Skolan tar fram arbetsuppgifter som studenterna ska genomföra i företaget. Allt ansvar på studenten. • MdH tar hjälp av tidigare studenter som kommer till skolan för att förklara. • MIUN har en obligatorisk kurs ”praktisk byggnadsteknik” 7,5 hp. Ligger i åk 2 lp 4 (kan fortsätta med ett sommarjobb). Ett PM beskriver vad man ska göra i företaget. Studenterna tar själva kontakt med företagen. BI bistår med platsraggning om det behövs. Huvudsakligen produktion (undantag för de som ha tidigare erfarenhet). Examination: skriftlig rapport. • Halmstad har en frivillig poänggivande sommarkurs (stipendium via BI). • Malmö ingen praktikkurs i dagsläget. Utbildning på arbetsplatser

 11. Mats Persson: • Ny bok – ”Planering av bygg- och anläggningsprojekt”: • Boken är snart klar (januari 2012). Förlag: Studentlitteratur • Bör kunna ersätta Nordstrand. • Ny bok ”Byggarbetsplatsens teknikhandbok” • SBUF-projekt. Remiss under våren. Publiceras i höst. Förlag: ??? • Per-Erik Josefsson, Chalmers, med referensgruppen. • Nytt häfte ”Arbetsberedning” • SBUF-projekt. Stödmaterial till Byggai.se • Klar ca april. Förlag: ??? • EU-projekt • Sammanställning av utbildningsmetoder för ”platschefer” ”Expertbau” • Exjobb från Jönköping: En byggarbetsledares vardag (Skanska har gjort en bearbetning) Börje mejlar Lasse som VB alla Läromedel 1:

 12. ”Ledarskap i byggprojekt/på byggarbetsplatsen” – Hur ser ett bra läromedel ut? Innehåll, författare, förlag? • Utbildningsbehov inom: • Högskolor, Yh, T4, Branschutbildningar • Moduluppbyggt? Möjligt att anpassa efter olika ”kursplaner”. • Nätbaserat? Bok? Filmer? • Författare? • Ledarskap och produktion borde gå hand i hand… • Involverande ledarskap • Samverkan med FLIBA? • Bef litteratur: Bygga inför 2000-talet + uppöljningsprojekt, den gode platschefen Läromedel 2: • Innehåll • ”Process” • Gruppdynamik • Beteendefrågor • Kommunikation • Ledarskap • Chefskap • Fackmannaskap • Handledarrollen • … • …

 13. Utbildning i Bidcon, Plancon, Consultec? • Utbildning för utbildare? • Referensobjekt • Företagsspel • Möjliga finansiärer? • Byggrådet (Skåne) och SBUF… Läromedel 3:

 14. Samverkan mellan Byggföretagens organisationer i Sverige, Danmark, Finland och Norge Ska informera studenter (elever) och lärare om vad BIM i produktionen går ut på. Arbetsspråk Engelska Samverkan skolor Ett startmöte i Köpenhamn 7-8 mars. Information om webbsajten www.bimsalabim.org

 15. SBUF projektet Produktionsledarkompetens (ansv Lasse, Mats och Åke) • Fortsatt utveckling av Byggprod.se • Resultat AIL-enkät • Utbildning för utbildare (ansv Kimmo, som kollar med Consultec) • Workshop utbildningsmaterial ”Ledarskap”: ansv Åke (sammankallande), Håkan och Lars-Åke. • SBUF ”BIM-projekt” > ansv Lasse och BIMsalabim • Nästa möte 3-4 Maj Kommande möten