Download
podzielno liczb naturalnych n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podzielność liczb naturalnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podzielność liczb naturalnych

Podzielność liczb naturalnych

250 Views Download Presentation
Download Presentation

Podzielność liczb naturalnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Podzielność liczb naturalnych - powtórzenie

 2. 1) Ze zbioru liczb: { 24, 27, 43, 51, 65, 71, 79, 87, 89, 93} wypisz liczby złożone. 24,27,51,65,87,93 Liczby złożone, to:

 3. 2) Czy istnieją liczby, które nie są ani liczbami pierwszymi, ani złożonymi ? Te liczby to 0 i 1 TAK

 4. 3) Czy każda liczba parzysta jest liczbą złożoną ? Liczba 2 jest liczbą pierwszą Nie

 5. 4) Rozłóż na czynniki pierwsze. 120 505 343 736 = 2 · 2 · 2 · 3 · 5 = 23· 3 · 5 = 5 · 101 = 7 · 7 · 7 = 73 = 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 23 = 25 ·23

 6. 5) Oblicz największy wspólny dzielnik liczb: 186 , 248 160 , 240 128 , 176 NWD ( ) = 62 NWD ( ) = 80 NWD ( ) = 16

 7. 6) Oblicz najmniejszą wspólną wielokrotność liczb: 21 , 53 216 , 324 192 , 252 NWW ( ) = 1113 NWW ( ) = 648 NWW ( ) = 4032

 8. 7) O pewnej liczbie wiesz, że jest podzielna przez 2, 5 i 9. przez jakie liczby jest ona jeszcze podzielna? Liczba ta jest jeszcze podzielna przez: 1, 3, 6, 10, 15, 18, 30, 45, 90.

 9. 8) O pewnej liczbie wiesz, że jest podzielna przez 24. Przez jakie jeszcze liczby jest podzielna ? Liczba ta podzielna jest jeszcze przez: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12.

 10. 9) Kasia ma tasiemkę długości 132 cm , a tasiemka Ewy ma 165 cm. Dziewczynki postanowiły powiązać do dekoracji świątecznej jak największe, ale jednakowe kokardy. Na jakiej długości kawałki muszą pociąć swoje tasiemki ? Kawałki tasiemki muszą mieć długość 33 cm.

 11. 10) Nie obliczając iloczynu 14 ∙ 13 ∙ 15 podaj jego wszystkie jednocyfrowe dzielniki. 1, 2, 3, 5, 6, 7

 12. 11) Artur miał przynieść do szkoły taką ilość patyczków, aby można było je powiązać w pęczki po 24 lub 36 sztuk. Ile najmniej patyczków musi zebrać ? Artur musi przynieść co najmniej 72 patyczki.

 13. 12) Która z liczb: 4564, 1026, 4860, 3245, 1820 jest podzielna jednocześnie przez 4, 5 i 9 ? 4860

 14. 13) Ile jest liczb trzycyfrowych podzielnych jednocześnie przez 3, 4 i 5 ? 15