Krizová komunikace - PowerPoint PPT Presentation

zeph-shields
krizov komunikace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krizová komunikace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krizová komunikace

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Krizová komunikace
118 Views
Download Presentation

Krizová komunikace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Připravil: Bc.David Chadima Krizová komunikace Prezentace k seminární práci na téma: Pomoc blízké osobě v krizi

 2. Úvod Komunikace je pro každého jedince důležitou součástí života. Díky komunikaci si vytváříme obraz o okolním světě. V této seminární práci seznamuji čtenáře se základními pojmy a uvádím příklad ze života.

 3. Komunikace Komunikace pochází z latinského slova communicare. Komunikace je proces výměny informací mezi sdělujícím a příjemcem s cílem odstranit či snížit nejistotu na obou komunikujících stranách.

 4. Funkce komunikace Komunikace má mnoho funkcí, hranice těchto funkcí nejsou vždy zcela jednoznačně, často se doplňují a překrývají. Např.: fce informativní, poznávací, vzdělávací, socializační a společensky integrující atp.

 5. Krizová komunikace … patří mezi klíčové disciplíny public relations a je nedílnou součástí krizového managementu. Krizová komunikace je na jedné straně chápána jako nástroj krizového řízení, na straně druhé představuje specifickou formu obecné komunikace.

 6. Public relations – vysvětlení pojmu Public relations (často uváděné pod zkratkou PR [čteno pí ár], toto označení pochází z angličtiny a volně jej lze přeložit jako „vztahy s veřejností“) jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat.

 7. Krizová komunikace – její vznik Ke krizové komunikaci musí docházet nejen při vzniku krizové situace, ale také i před vznikem takové události, protože je nutné krize vždy předvídat a být na ně připraven.

 8. Komunikační proces … představuje průběh komunikace mezi lidmi.

 9. Komunikační proces - průběh Celý průběh procesu probíhá v podobě sinusoidy: -počátek - novost komunikace -střední část informace (lidské podvědomí reaguje tak, že se snaží zachytit co nejvíce informací) -konec komuniké (je vnímán pozorněji)

 10. Komunikační proces - sinusoida

 11. Komunikační model … je forma, která vyjadřuje základní charakteristiky a vlastní průběh komunikačního procesu.

 12. Laswellův komunikační model … řeší následující otázky: • a)Kdo? – komunikátor předává sdělení • b)Co? – předává je sdělení • c)Jak? – kanál, kterým se uskuteční přenos • d)Komu? – sdělení je orientováno posluchačům • e)S jakým efektem? – efektivita sdělení

 13. Komunikační bariéry Rozumíme tím různé druhy překážek ve vzájemné komunikaci. Khelerová, V. (2010) uvádí tyto druhy bariér v komunikaci: čas, porozumění, předsudky, nepozornost a odlišný způsob vyjadřování.

 14. Příklad ze života • Pomoc blízké osobě v krizi tím, že se jí nabídne pomocná ruka k řešení problému. • V tomto případě bylo řešení přestěhování prakticky přes celou republiku z místa, které daná osoba už nemohla snášet a chtěla začít nový život někde jinde.

 15. Příklad ze života - důvod • Důvod, proč se tato osoba chtěl stěhovat byl v celku jednoduchý: chování lidí. • Dnešní lidé se zaměřují na svoji kariéru, svoje osobní potřeby a prostě svoje Já a neberou ohled na ostatní. • Musí jít tzv.s davem, aby nevyčnívali.

 16. Příklad ze života - důvod • Díky těmto a dalším důvodům se zmiňovaná osoba chtěla přestěhovat, bylo to prakticky jediné řešení.

 17. Příklad ze života - postup • Nejprve jsem si ale musel ověřit, jelikož jsem danou osobu osobně neznal, naše přátelství se odehrávalo čistě po sociálních sítí/internetu, jestli moje snaha má vůbec nějaký smysl a jestli má cenu začít tento proces.

 18. Příklad ze života - postup • Uběhla nějaká doba a já jsem věděl, že má cenu pomoci této osobě, věděl jsem, že moje úsilí nebude zbytečné. • Nejprve se musel najít podnájem, což bylo vcelku náročné, ale udělal se vyselektovaný seznam a následně jsem s danou osobou provedl prohlídky.

 19. Příklad ze života - postup • Narazili jsme na zajímavé nabídky, ale jedna byla zvláštní a u té jsem věděl, že se pro ni rozhodne. • Moje tušení bylo správné.

 20. Příklad ze života - postup • Vše se domluvilo, ale aby nic nebylo lehké, objevil se další problém a ten byl finanční. • Musela se složit kauce, ale daná osoba na to neměla momentálně prostředky. • Dopadlo to tak, že jsem kauci složil já.

 21. Příklad ze života - závěr • Ve finále se začátkem Nového roku přestěhoval a začal nový život, v lepším prostředí, které dává větší šance a příležitosti pro život. • Stále jsme dobří přátelé a já mám dobrý pocit, že jsem mohl někomu pomoci.

 22. Konec • Otázka: Nežilo by se lépe, kdyby si lidé upřímně pomáhali? • Děkuji za pozornost 