soci ln komunikace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sociální komunikace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sociální komunikace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Sociální komunikace - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Sociální komunikace. Základní prostředek výměny informací Ovlivňování a přesvědčování druhých lidí Nástroj působení na řízené pracovníky Jedna z klíčových manažerských dovedností. Pro komunikaci platí:. Velká část se odehrává na neverbální úrovni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sociální komunikace' - aulani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
soci ln komunikace

Sociální komunikace

Základní prostředek výměny informací

Ovlivňování a přesvědčování druhých lidí

Nástroj působení na řízené pracovníky

Jedna z klíčových manažerských dovedností

pro komunikaci plat
Pro komunikaci platí:
 • Velká část se odehrává na neverbální úrovni
 • Funguje v rámci komunikačního procesu (osoba, která signály vysílá a osoba, která je přijímá)
 • Je třeba aktivně naslouchat
 • Aktivní rozvíjení dialogu
 • Zpětná vazba (pozitivní i negativní)
co je to asertivita
Co je to „ASERTIVITA“?
 • Zdravé sebeprosazování
 • Stojíme si za svým
 • Přiměřeně projevujeme emoce
 • Jasně něco tvrdíme
 • Umění kompromisu  VÍTĚZSTVÍ
dovednost 3p
Dovednost "3P".

Poznání (rozeznání příslušných pocitů a potřeb v sobě)

Projevení (vyjádření vlastních pocitů, stavů, potřeb, názorů a schopnost vnímat je i u druhých lidí)

Prosazení (klasické téma asertitivity)

tendence a zp soby chov n
Tendence a způsoby chování
 • Asertivní
 • Nepřímá agrese
 • Pasivní chování
 • Otevřeně agresivní
slide8
Agresivní – vyhrožování, zastrašování

- skákání do řeči, kritika, urážky

 • Prosazuje se na úkor ostatních
 • Sráží sebedůvěru, projevuje se hlasitě

Nepřímá agrese – manipulativní

chování, „dvojí tvář“

- otázky typu „PROČ“

 frustrace, pocit viny, zmatení

slide9
Pasivní – tichý, nevýrazný člověk, pocit „oběť“
 • Neumí se adekvátně prosadit, nedovede jasně sdělit svá přání
 • Omlouvá se, chybí mu sebejistota, neříká své názory
 • Asertivní– bere ohled na druhé, ale dokáže si prosadit své cíle

-klidný hlas, vyslechnutí protějšku, vstřícný postoj, přiměřený, věří si, umí přiznat chybu

- odolávání manipulaci

- zpětná vazba, řízení rozhovoru

slide10
ASERTIVITA X MANIPULACE
 • Manipulace – taktický manévr
 • Kritika
 • Morálka
 • Zcestná logika
 • „proč“ (jak mi to můžeš udělat?)
 • Vyvolávají v druhém nepříjemné pocity viny
 • Asertivita učí člověka, jak s nadhledem a s nadhledem podobné manipulace odmítnout
zvl d n manipulac
Zvládání manipulací
 • Změkčovadla (empatie = vcítění se, sebeodhalení, oslovování jménem)
 • Souhlas – otupuje konfliktní situace

Např. ano, je možné, že jsme to teď dělali takto..

X nepoužívat ANO x ALE

 • IGNOROVÁNÍ
 • OTÁZKY
 • ODPOVĚDI NA OTÁZKU „PROČ“ (není nutné znát odpověď na každou otázku proč, např. „Nevím, ale rád vám to zjistím“
manipulace s pocitem viny
Manipulace „s pocitem viny“

Zkuste použít manipulaci při rozhovoru na vybrané téma.

Uvědomte si, co v dané situaci:

Chcete

Musíte

Měli byste

asertivn pr va
Asertivní práva

1. Mám právo sám posuzovat svoje vlastní jednání, myšlenky a pocity a být si za ně a za jejich důsledky sám zodpovědný.

2. Mám právo neposkytovat žádné výmluvy, vysvětlení, ani ospravedlnění svého jednání

3. Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za řešení problémů jiných

4. Mám právo změnit svůj názor

5. Mám právo dělat chyby a být za ně zodpovědný

6. Mám právo říci: "Já nevím“

7. Mám právo být nezávislý na dobré vůli jiných lidí

8. Mám právo činit nelogická rozhodnutí

9. Mám právo říci: "Já ti nerozumím".

10. Mám právo říci: "Je mi to jedno!"

asertivn techniky
Asertivní techniky
 • Jsou obranou proti manipulaci
 • Cílem je zajistit vzájemnou otevřenou komunikaci
slide15
Pokažená gramofonová deska
 • Otevřené dveře
 • Sebeotevření
 • Volné informace
 • Negativní aserce
 • Negativní dotazování
 • Selektivní ignorování
 • Přijatelný kompromis
5 pravidel asertivn ho stylu
5 pravidel asertivního stylu
 • Stručné, upřímné vyjadřování, vysvětlování
 • Respektování práv druhých
 • Využití kompromisu
 • Kontrola svých emocí
 • Vyhýbání se boji (konfrontaci)