iv os las in upravljalec razvojni program pode elja gorenjska ko arica n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
IV. OS LAS IN UPRAVLJALEC Razvojni program podeželja “Gorenjska košarica”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

IV. OS LAS IN UPRAVLJALEC Razvojni program podeželja “Gorenjska košarica” - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

IV. OS LAS IN UPRAVLJALEC Razvojni program podeželja “Gorenjska košarica”. BSC Kranj Regionalna razvojna agencija Gorenjske Ig, 13.06.2006. Teme predstavitve. Model organiziranosti in naloge LAS in UPRAVLJALCA Predlogi za povezovanje LEADER območij. Priprava RPP v Sloveniji – 31 RPP-jev.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IV. OS LAS IN UPRAVLJALEC Razvojni program podeželja “Gorenjska košarica”' - zenia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
iv os las in upravljalec razvojni program pode elja gorenjska ko arica

IV. OSLAS IN UPRAVLJALECRazvojni program podeželja “Gorenjska košarica”

BSC Kranj

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ig, 13.06.2006

teme predstavitve
Teme predstavitve
 • Model organiziranosti in naloge LAS in UPRAVLJALCA
 • Predlogi za povezovanje LEADER območij
razlika leader in rpp lokalne razvojne strategije
Razlika LEADER in RPP (Lokalne razvojne strategije)
 • Razvojni program podeželja: Lokalna razvojna strategija podeželskega območja – zajema širše vsebine (npr. narava, kultura, kvaliteta življenja, gospodarstvo), ne samo tiste, ki jih nudi LEADER
 • Lokalne razvojne stragije morajo biti inovativne, podjetniško naravnane in povezujejo kmetijske in nekmetijske dejavnosti na podeželju in naj bi z ukrepi kombinirale ukrepe 1-3 osi
 • Za uresničevanje Lokalne razvojne strategije lahko koristimo: Leader sredstva Javna/Zasebna sredstva in Druga sredstva (EU, nacionalna)
predlogi za oblikovanje las
Predlogi za oblikovanje LAS
 • Po uredbi – tripartitna sestava
 • Predlogi:
  • Do razpisa v letu 2007 (pismo o nameri)
  • Predlog – konzorcialna pogodba (članstvo člani regijskega odbora za podeželje (iz območja), člani programsko nadzornega odbora, člani interesnih skupin (sodelujoči pri pripravi RPP)+drugi zainteresirani (javni poziv?)
  • Pravna oblika – konzorcij ali društvo
slide6

Upravljalec

Podjetniki

LAS

Kmetije

Občine območja

Druge podporne inštitucije (npr. Zavod za varstvo narave)

Srednja biotehniška šola

CTRP

PRJ

ZRSZ, OS

Ljudske univerze

+ dr.izob.ins.

LTO + tur.društva

OOZ ji in GZS

Kmetijske zadruge območja

Podeželska -kmetijska in druga društva

predlogi za naloge in pooblastila las
Predlogi za naloge in pooblastila LAS
 • Potrjujejo poslovnik delovanja LAS-a in druge potrebne pravno formalne dokumente LAS-a, s katerim urejajo delovanje LAS-a in pooblastila ter naloge upravljalca RPP
 • Potrjujejo merila za izbor upravljalca RPP in potrjujejo izbor upravljalca RPP
 • S strokovnimi predlogi in pobudami za razvojne cilje, prioritete in ukrepe in projekte sodeluje pri pripravi RPP
 • Obravnavajo in dajejo odločujoče mnenje o pripravljenem RPP (nadgradnja 2010?)
 • Obravnavajo in dajejo odločujoče mnenje o posameznih izvedbenih projektih RPP, ki se oblikujejo na območju in sledijo strateškim usmeritvam RPP-ja
 • Dajejo soglasje k določanju nosilca posameznih projektov RPP (če gre za večje – zahtevnejše projekte za to lahko pooblastijo izbranega upravljalca)
 • Aktivno se s strokovnimi predlogi in pobudami vključujejo v pripravo in izvedbo izvedbenih projektov RPP
 • Obravnavajo in se odzivajo na aktualne teme povezane z razvojem območja RPP (nastopajo v javnosti, na okroglih mizah in drugih javnih nastopih)
 • Aktivno sodelujejo z drugimi razvojnimi odbori v regiji (v regionalnem razvojnem svetu)
 • Aktivno se vključujejo v sodelovanje z drugimi območji RPP (v Sloveniji in EU prostoru)
 • Dajejo pobude in predloge za razvoj podeželja (programske in projektne pobude) ter pobude za spremembo pravno formalnih okvirov, ki so potrebni za uspešen razvoj podeželja
 • Obravnavajo druge zadeve, ki so pomembne za razvoj območja RPP
predlogi za naloge in pooblastila upravljalca leader obmo ja
Predlogi za naloge in pooblastila upravljalca LEADER območja
 • Pomoč predsedniku LAS-a pri organiziranju dela LAS-a
 • Strokovna pomoč pri oblikovanju gradiv, meril in druga strokovna pomoč pri pripravi sej LAS-a
 • Vodenje zapisnikov sej LAS-a
 • Animacija in usposabljanje okolja za izvajanje celostnih projektov
 • Promocija RPP in LEADER programa v okolju
 • Skrb za pomoč šibkejšim pripravljalcem projektov RPP pri pripravi projektnih predlogov
 • Finančno in vsebinsko upravljanje sredstev LAS-a
 • Monitoring projektov
 • Poročanje nacionalnim in EU inštitucijam
 • Skrb za uresničevanje sklepov LAS-a
 • Priprava, vodenje in izvajanje zahtevnejših projektov LAS-a (če ga za to pooblasti LAS)
 • Skrb za arhiviranje gradiv
 • Druge naloge po pooblastilu LAS-a
predvidene kriti ne to ke tveganja
Predvidene kritične točke-tveganja

LAS:

 • Stanje v okolju – negativne posledice?
  • LAS (? Organiziranost/če LAS ni izbran za LEADER območje?)
 • Zagotavljanje sredstev iz lokalnega okolja (niso znana merila?) (državne pomoči,…)
 • Upravljanje s III. Osjo (sinergija ukrepov?)
 • Upravljanje I. in II. osi (sinergija ukrepov?)

Upravljalec:

 • Prenos pristojnosti na LEADER območje (sposobnost upravljanja območja? Finančno in vsebinsko upravljanje)
 • vodenje in implementacija večjih projektov (manjša usposobljenost drugih partnerjev? – postopno učenje partnerjev – skozi projekte)
slide11

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA GORENJSKEBSC Poslovno podporni center d.o.o. KranjCesta Staneta Žagarja 37, 4000 KranjTel: 04 28 17 230, Fax: 04 28 17 249E-pošta: info@bsc-kranj.siSpletna stran: www.bsc-kranj.siKontaktni osebi: mag. Helena Cvenkel, mag. Slavka Zupan