PROJEKTIOPPIMINEN
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

PROJEKTIOPPIMINEN Mahdollisuus innovatiiviseen tiimityöhön ja uuden oppimiseen Asuntomessut Kauklahti 2006. Kirsi Niinimäki. ASUNTOMESSUT KAUKLAHTI ESPOO 2006. projektioppimiskokonaisuus todellinen työelämäprojekti todelliset yhteistyökumppanit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zena-kemp


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kirsi niinim ki

PROJEKTIOPPIMINENMahdollisuus innovatiiviseen tiimityöhön ja uuden oppimiseen Asuntomessut Kauklahti 2006

Kirsi Niinimäki


Asuntomessut kauklahti espoo 2006
ASUNTOMESSUT KAUKLAHTI ESPOO 2006

 • projektioppimiskokonaisuus

 • todellinen työelämäprojekti

 • todelliset yhteistyökumppanit

 • iso ja haasteellinen opintokokonaisuus, joka kesti koko lukuvuoden 2005-06

 • nuoret sisustavat koteja nuorille

 • tavoitteena muodostaa projektioppimismalli, jossa AMK, opettajat, opiskelijat, yritykset ja yhteistyöorganisaatiot luovat uudenlaisen pedagogisen kokonaisuuden

 • alueellinen vaikuttavuus ja näkyvyys

 • kahdeksan tilan sisustaminen + messuasut


Yhteisty kumppanit
YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • EVTEK Tekniikan Oppimisteollisuusyksikkö, mediatekniikan opiskelijat

 • Nuorisoasuntoliitto Nal

 • Espoon Asukasyhdistys

 • Alkuasunnot OY

 • Invalidiliitto

 • Arkkitehtitoimisto Ulpu Tiuri

 • Sisustusalan yrityksiä noin 30

 • suurimpia Tikkurilan Väri, Vallila/Decorama

 • Myös muita kouluja esim. Vihdin koulutuskeskus


Rahoitus
RAHOITUS

 • Hankeraha EVTEK:stä

 • Nuorisoasuntoliitto Nal

 • Invalidiliitto

 • Raha-automaattiyhdistys

 • Yritykset

 • Oma rahoitusosuus


Projektin osittaminen
PROJEKTIN OSITTAMINEN

 • Projektin osittaminen tarpeeksi pieniin tehtäväkokonaisuuksiin/vastuualueisiin

 • Projektin sisällyttäminen lukujärjestyksiin

 • Opetusohjelmassa olevien kurssien hyödyntäminen projektiin

 • Kurssisisällön ja oppimistavoitteiden linkittäminen projektin tarpeisiin

 • Opettajat mukaan pienempien osioiden vetämiseen

 • Vastuiden jakaminen koulun sisällä

 • Kesän pystytys+purku ja valvonta tapahtui työharjoitteluna


Projektin osittaminen 2 vuosikurssin opiskelijoille kaikkien kurssien liittyminen asuntomessuihin
PROJEKTIN OSITTAMINEN2.vuosikurssin opiskelijoille kaikkien kurssien liittyminen asuntomessuihin

 • 3.kerroksen 3 asuntoa

 • kuvitteelliset asukkaat, graafikko tyttö, urbaani erämies ja kaksiossa floristi-opettajapariskunta

 • valmiita huonekaluja/esineitä yhteistyöyrityksiltä, mutta myös uniikkeja tekstiilejä, digiprintattuja tuotteita, tätä varten suunniteltuja huonekaluja

 • 2 artesaaniasuntoa

 • kuvitteelliset tulevaisuuden artesaanit

 • Tina Tekno-artesaani

 • Mick ympäristötaiteilija

 • viitteelliset sisustukset ja uniikkeja töitä (hyödynnettiin ammatillisia aineita; kudonta, painokangas, digiprinttaus ja neule)


Kirsi niinim ki

 • Aikuisopiskelijaryhmälle loppukevään kurssit

 • 2 invalidiliiton asuntoa

 • vaikeavammaisten nuorten ensimmäinen oma koti (tuettu asumismuoto)

 • paljon sairaala-apuvälineitä (low tech, high tech)

 • sisustuksessa tärkeää esteettömyys ja kodikkuus

 • Sisustussuunnittelu Mirva Tarkka-Salin (opintopisteinä)

 • Muut opiskelijat keskittyvät tekstiilisuunnitteluun


Kirsi niinim ki

 • Nuorten yhteinen mediaolohuone

 • tehdään yhteisyössä oppimisteollisuusyksikön kanssa

 • mediacenter/viihdekeskus

 • Tapio Anttila, Kirsi ja 3.vuoden opiskelijat

 • Loppukevään projekti

 • Mediatekniikan opiskelijoille insinööritöinä

 • Messuasu

 • kilpailu 3.vuoden opiskelijoille


Opetus ja projektimainen ty skentely
Opetus ja projektimainen työskentely

 • Ongelmalliseksi koettiin tuntiresurssien riittävyys projekteissa

 • Opetukseksi koettiin vain luokkaopetus

 • Muu projektityöskentely esim. neuvottelut ulkopuolisten tahojen kanssa, aikataulutus, sopimusten laadinta ym. koettiin ei opetukseen kuuluvaksi vaan kaikki projektinjohtajalle kuuluvaksi työksi

 • Eli töitten jakaminen/vastuuttaminen alaspäin vaikeaa

 • Opettajat halusivat selkeää ohjausta ylhäältäpäin

 • Tämä projektinjohtajakeskeinen malli vaatii paljon tuntiresursseja projektin vetäjälle

 • Avoimuus ja tiedonkulku organisaation sisällä hankalaa

 • Projekti- ja neuvottelukäytänteiden puuttuminen


Projektioppiminen
PROJEKTIOPPIMINEN

 • intentionaalinen, tehokas, motivoiva oppimismuoto

 • tuottaa oman alan strategisia valmiuksia, työelämätaitoja

 • mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen

 • lisää työelämäyhteistyötä

 • mahdollisuus kokeilla ja kehittää uusia toteuttamistapoja työelämän kehittämiseksi

 • uudenlainen tapa opetuksen organisoimiseksi

 • harjoitellaan monialaista tiimityötä ja asiantuntijuuden jakamista

 • opiskelijan oppimistavoitteet + projektin tavoitteet + projektitiimin oppimistavoitteet

 • työelämästä nousevat tarpeet määrittävät projektin


Opettajat projekteissa ja ty el m taidot
Opettajat projekteissa ja työelämätaidot

 • työelämäkäytänteiden hallitseminen

 • Työelämäneuvottelut, neuvottelukäytänteet, sopimukset, sponsorointi, yrityskontaktit, tiimityötaidot, projektinhallinta, sitoutuminen projektin toteutukseen

 • Jotta projektioppiminen voidaan tuoda AMK:ssa arjen työn tasolla, kaivataan henkilökunnan lisäkoulutusta, projektiohjausta, tai enemmän työelämätaustaisia, laaja-alaisia opettajia tiimin täydennykseksi


Projektin toteutus
Projektin toteutus

 • Hyvä ennakkosuunnittelu resurssien, rahoituksen ja aikataulutuksen suhteen oleellista

 • Hyvin suunniteltu projekti toteutuu melkein suunnitellusti

 • Suurin ongelma oli kevään yritysneuvottelut, jotka kuormittuivat liiaksi opiskelijoiden vastuulle

 • Toukokuun ruuhkautui pahasti

 • Kaikki sopimukset ja aikataulut eivät pitäneet: normaalia, mutta valtava lisästressi opiskelijoille

 • Kesän aukiolo ongelmallista sekä pystytyksen että valvonnan suhteen


Jatkokehitt minen
Jatkokehittäminen

 • Selkeä resursointi (tunnit ja rahoitus)

 • Selkeä vastuunjako, opettajien sitoutuminen

 • Projektinjohtajuus

 • Pedagoginen linjaus, minkälaista AMK pedagogiikka haluamme toteuttaa esim.5-10 vuoden päästä ja minkälaista osaamista se vaatii (missä tulevaisuuden ydinosaamisalueet)

 • Opettajien jatkokoulutus tai ammatilliset jaksot

 • Opettajien vaihtuvuus (uutta osaamista taloon)

 • Palautteen kerääminen ja koonti, uuden tiedon tuottaminen

 • Palkitsemisjärjestelmä

 • Vaatii organisaatiossa avoimuutta, joustavuutta rakenteissa, innostamista, kannustamista


Roolit projektissa
Roolit projektissa

 • Työelämätaitoinen innovaattori

 • Järjestelmällinen ja sinnikäs projektisuunnittelija

 • Vastuunkantaja(t)

 • Innostuneet ja vastuulliset osalliset, tiimiläiset

 • Palautteen kerääjä, arvion työstäjä, tiedon tuottaja (tuottaa tiedon ja välittää sen organisaation hyödyksi)


Projektit mahdollistavat
Projektit mahdollistavat

 • Organisaation ja opetuksen uudistumisen yli organisaatiorajojen

 • Vahvistavat vuorovaikutusta

 • Foorumeja yli yksikkörajojen

 • Kollektiivisen mielen, jolloin ihmisjoukko toteuttaa tehtävää itseohjautuvasti suhteuttaen toimintaa älykkäästi toinen toiseensa

 • Eli toimijat sopeuttavat toimintaansa koko ajan tilanteen vaatimalla tavalla (vaatii jatkuvaa oppimista ja harjoittelua)

 • Transaktiivisen muistin (yhteisöllä on enemmän ja tarkempaa tietoa kuin yhdelläkään sen jäsenellä yksinään)


Muuttuva amk toiminta
Muuttuva AMK -toiminta

 • EVTEK:in pedagogisessa strategiassa korostetaan työelämäyhteistyön merkitystä ja opettajatyön muutosta

 • AMK opettajuuden muutos

 • Oppiminen organisoidaan uudelleen: sisältöjen opettelun sijaan oppiminen organisoidaan työelämälähtöisten ongelmien ympärille – luovutaan ajatuksesta, että sisällöt ovat syy oppimiseen. Sen sijaan syy oppimiseen on tiedon käyttö jotakin tarkoitusta varten.

 • Projektioppiminen kaipaa tuekseen integroidun opetussuunnitelman (opiskelijat: monipuolinen tieto- ja oppimisympäristö, opettajat: jatkuvan kehittämisen kohteena oleva suunnittelu- ja työprosessi)


Amk opettaja vuonna 2010
AMK opettaja vuonna 2010

 • Oppimisprosessipohjainen pedagogiikka

 • Ammatillisen kasvun ohjaaminen

 • T&K toiminta

 • Viestintätaidot

 • Sisäinen yrittäjyys ja tulosvastuullisuus

 • Yhteyksien rakentaminen ja yhteisöllinen työskentely

 • Metakognitiiviset taidot

 • Työelämäperustaisten kokonaisuuksien toteuttaja

 • Yhteiskunnallinen vaikuttaja (Kotila:Opettajana ammattikorkeakoulussa)


Muuttuva amk opettajuus
Muuttuva AMK opettajuus

osaaminen perinteisesti

 • pedagoginen

 • substanssiosaaminen

  t&k osaaminenuutena alueena

 • työyhteisöllinen osaaminen

 • työelämälähtöisyys

 • tutkiva ja kehittävä oppiminen yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa

 • monialaisuus tuo uusia haasteita: työskentely koulutusohjelmien ja –alojen yli


Projektioppiminen organisaation kannalta
Projektioppiminen organisaation kannalta

 • Uusi osaaminen organisaation sisään

 • Uudet toimintamallit

 • Ammatillisen osaamisen syventäminen ja päivittäminen

 • Toimivat työelämäkontaktit

 • Positiivinen julkisuus/kiinnostus koulua kohtaan

 • Uusia yhteistyötarjouksia

 • Koulutuksen uudistaminen työelämälähtöisesti

 • Mahdollisuus uudenlaiseen profiloitumiseen


Projektioppiminen opiskelijan kannalta
Projektioppiminen opiskelijan kannalta

 • Työelämäosaaminen, ammatillinen presentaatio, oman osaamisen syveneminen ja laajeneminen, reflektoiva oppimisprosessi

 • Työelämäkontaktit, verkostoituminen

 • Julkisuus

 • Työharjoittelupaikat

 • Opinnäytetyöprojektit

 • Työpaikat


Projektioppiminen ty el m n kannalta
Projektioppiminen työelämän kannalta

 • Työelämä saa kontaktin oppilaitokseen ja opiskelijoihin

 • Uusi idea ja medianäkyvyys

 • Innovatiiviset opiskelijat, uudet innovaatiot

 • Tulevaisuuden työntekijät

 • Mahdollisuus vaikuttaa opetukseen, opetussisältöihin


Projektioppiminen opettajatiimin kannalta
Projektioppiminen opettajatiimin kannalta

 • Yksi tapa pedagogiseen ja tiimimäiseen oppimiseen, tiimiopettajuus

 • Vaatii aivan toisenlaisia taitoja ja sitoutumista kuin tavallinen opetus sekä pedagogisen ajatusmaailman muutosta

 • Mahdollisuus täydentää/päivittää omaa ammatillista osaamista

 • Vaativa työmuoto

 • Opettaja ei aina tiedä vastauksia vaan etsii oikeita kysymyksiä yhdessä opiskelijan kanssa


Projektioppiminen opettajan kannalta
Projektioppiminen opettajan kannalta

 • Projektioppiminen ja t&k toiminta vaatii laajaa työelämätaitojen osaamista myös opettajilta

 • Neuvottelukäytänteet, sopimukset, tekijänoikeuslainsäädäntö, sponsorointi, yrityskontaktit, tiimityötaidot, projektinhallinta, sitoutuminen projektin toteutukseen

 • Tuloksellisuus, tulosvastuu

 • Valmiutta tehdä hieman enemmän ja eri tavalla kuin aiemmin (kyky arvioida toimintaa, uudistumiskyky)

 • Vaatii innostusta ja luovuutta

 • Vaatii kykyä tulla toimeen monikulttuurisessa toimintaympäristössä


Projektioppiminen opettajan kannalta1
Projektioppiminen opettajan kannalta

 • Uskallusta riskienottoon, heittäytyä tuntemattomaan ja tehdä virheitä

 • Ja ennakkoluulottomuutta ja pelottomuutta oppia uutta ja muuttaa omaa tapaansa ajatella ja opettaa

 • ”Anyone who has never made a mistake has never tried anything new”

  Albert Einstein