STANJE V KMETIJSTVU SLOVENIJE
Download
1 / 18

VSEBINA - PowerPoint PPT Presentation


  • 64 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VSEBINA' - zelenia-warren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vsebina

STANJE V KMETIJSTVU SLOVENIJE XXV Tradicionalni posvet kmetijsko svetovalne službePortorož,7. December 2010 M. Rednak, Kmetijski inštitut SlovenijeOddelek za ekonomiko kmetijstvaPrispevek je pripravljen na podlagi rezultatov analitične naloge Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji v letu 2010, katere naročnik in financer je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


Vsebina
VSEBINA

  • Potenciali

  • Proizvodnja

  • Zunanja trgovina

  • Cene

  • Proračun

  • Dohodek


Kmetijska gospodarstva ob popisih

Potenciali

KMETIJSKA GOSPODARSTVA OB POPISIH

Površina KZU po velikostnih razredih (000 ha)

Indeks (2000=100)


Kmetijska zemlja v rabi

Potenciali

KMETIJSKA ZEMLJA V RABI

F/zek/vsi/baza uporabniška/obseg: Obseg-grafi bled


Tevilo govedi pra i ev in drobnice konec leta tiso glav

Potenciali

ŠTEVILO GOVEDI, PRAŠIČEV IN DROBNICE (konec leta; tisoč glav)

F/zek/vsi/baza uporabniška/Živinoreja: število


Povr ina in pridelki povpre je 2004 2008 100 2010 ocena
POVRŠINA IN PRIDELKIPovprečje 2004-2008 = 1002010 = ocena


Stale in proizvodnja v ivinoreji povpre je 2004 2008 100 2010 ocena
STALEŽ IN PROIZVODNJA V ŽIVINOREJI Povprečje 2004-2008 = 100 2010 = ocena


Indeks fizi nega obsega proizvodnje 2005 100

Proizvodnja

INDEKS FIZIČNEGA OBSEGA PROIZVODNJE(2005 = 100)

F/zek/vsi/baza uporabniška/EAA: Obseg-graf


Izvoz in uvoz ter zunanje trgovinski saldo agro ivilskih proizvodov mio eur

Zunanja trgovina

IZVOZ IN UVOZ TER ZUNANJE TRGOVINSKI SALDO AGROŽIVILSKIH PROIZVODOV (MIO EUR)


Vsebina

Cene

REALNI INDEKSI CEN- output (2005 = 100)

F/zek/vsi/baza uporabniška/cene in stroški: graf indeksi


Vsebina

Cene

REALNI INDEKSI CEN - pariteta/(2005 = 100)


Prora unski izdatki za kmetijstvo izpla ila milijon euro

Proračun

PRORAČUNSKI IZDATKI ZA KMETIJSTVO (Izplačila: milijon Euro)

F/zek/vsi/baza uporabniška/ZP splošno/proračun: analytic

Samo poravnava zaostalih plačil


Izdatki tr no cenovne politike izpla ila milijon euro

Proračun

IZDATKI TRŽNO-CENOVNE POLITIKE(Izplačila: milijon Euro)

Različna dinamika izplačil

Samo poravnava zaostalih plačil


Izdatki za ukrepe politike razvoja pode elja izpla ila milijon euro

Proračun

IZDATKI ZA UKREPE POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA(Izplačila: milijon Euro)

Različne vsebine

Zamiki izplačil


Izdatki za ukrepe za pove anje konkuren nosti kmetijstva izpla ila milijon euro

Proračun

IZDATKI ZA UKREPE ZA POVEČANJE KONKURENČNOSTI KMETIJSTVA (Izplačila: milijon Euro)

Prestrukturiranje TSO!

Velik vpliv plačil za “EU standardi”!


Izdatki za splo ne storitve izpla ila milijon euro

Proračun

IZDATKI ZA SPLOŠNE STORITVE(Izplačila: milijon Euro)


Kazalci ekonomskega ra una za kmetijstvo erk

Dohodek

KAZALCI EKONOMSKEGA RAČUNA ZA KMETIJSTVO - ERK

2008 in 2009 korigirano: upoštevane spremembe v prireji govejega mesa (ocena KIS)

Faktorski dohodek (indeks): 09/08 = 89 (-11%; nekorigirano: -14%) ; 09/povprečje 04-08 = 82 (-18%)

Faktorski dohodek (indeks): 10/09 = 107 (+7%) ; 10/povprečje 05-09 = 92 ( -8%)


Cenovno stro kovna pariteta povpre je 2005 2009 100 2010 ocena

Pšenica

Koruza

CENOVNO STROŠKOVNA PARITETAPovprečje 2005-2009 = 1002010 = ocena

Krompir

Jabolka

Grozdje

Pitano govedo

Pitani prašiči

Pitani piščanci

Prireja jagnjet

Jajca

Mleko