slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RODZAJE TRANSMISJI PRZESYŁANIE INFORMACJI W MODELU WARSTWOWYM PowerPoint Presentation
Download Presentation
RODZAJE TRANSMISJI PRZESYŁANIE INFORMACJI W MODELU WARSTWOWYM

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
zeke

RODZAJE TRANSMISJI PRZESYŁANIE INFORMACJI W MODELU WARSTWOWYM - PowerPoint PPT Presentation

136 Views
Download Presentation
RODZAJE TRANSMISJI PRZESYŁANIE INFORMACJI W MODELU WARSTWOWYM
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RODZAJE TRANSMISJIPRZESYŁANIE INFORMACJI W MODELU WARSTWOWYM

  2. RODZAJE TRANSMISJI UNICAST – transmisja pojedyncza Pojedynczy pakiet jest wysyłany przez stację nadawczą do jednej stacji odbiorczej. Stacja nadawcza adresuje pakiet, używając adresu stacji odbiorczej

  3. RODZAJE TRANSMISJI MULTICAST – transmisja grupowa Pojedynczy pakiet danych jest kopiowany i wysyłany do grupy stacji sieciowych. Stacja nadawcza adresuje pakiet używając tzw. adresu multicast. Po zaadresowaniu pakiet jest wysyłany do sieci gdzie jest kopiowany. Każda kopia jest wysyłana do wszystkich stacji należących do grupy adresowej multicast.

  4. RODZAJE TRANSMISJI BROADCAST – transmisja rozgłoszeniowa Pojedynczy pakiet jest kopiowany i wysyłany do wszystkich stacji. sieciowych.

  5. PRZEPŁYW INFORMACJI POMIĘDZY WARSTWAMI

  6.   Komunikacja pomiędzy komputerami odbywa się na poziomie odpowiadających sobie warstw i dla każdej z nich powinien zostać stworzony własny protokół komunikacyjny. •  W rzeczywistej sieci komputerowej komunikacja odbywa się wyłącznie na poziomie warstwy fizycznej. W tym celu informacja każdorazowo przekazywana jest do sąsiedniej niższej warstwy, aż do dotarcia do warstwy fizycznej. Tak więc pomiędzy wszystkimi warstwami z wyjątkiem fizycznej istnieje komunikacja wirtualna (linie przerywane na rysunku), możliwa dzięki istnieniu połączenia fizycznego. Model warstwowy OSI

  7. PRZEKAZYWANIESTRUMIENIADANYCH Strumień danych wypływa z warstw 7,6 i 5. W warstwie transportowej zostaje zamieniony na segmenty. Każdy segment ma nagłówek warstwy czwartej. Jest tam zawarty numer sekwencyjny potrzebny do ustalenia kolejności podawania danych. Warstwa sieciowa jest odpowiedzialna za podzielenie danych na równe porcje zwane pakietami. Dodaje ona nagłówek, który zawiera adres nadawcy i odbiorcy. Pakiet przekazywany jest do warstwy łącza danych gdzie dodawany jest nagłówek warstwy drugiej a dane dzielone są na ramki. Ramki zawierają między innymi informacje o adresie MAC co pozwala określić adresata informacji. Kolejna warstwa zamienia dane na ciąg znaków binarnych.

  8. FORMATY INFORMACJI PRZESYŁANYCH W SIECI RAMKA – jednostka informacji, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa łącza danych. PAKIET – jednostka informacji, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa sieciowa. KOMÓRKA – jednostka informacji złożona z: - nagłówka komórki – 5 bajtów - danych komórki – 48 bajtów. Komórka odnosi się do warstwy łącza danych w sieciach technologii ATM związanej z ruchem multimedialnym. DATAGRAM – jednostka informacji, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa sieciowa modelu OSI. SEGMENT – jednostka informacji, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa transportowa modelu OSI. KOMUNIKAT - jednostka informacji, której źródłem i przeznaczeniem jest warstwa aplikacji modelu OSI.

  9. Preambuła - składająca się z 7 bajtów złożonych z naprzemiennych jedynek i zer: 10101010101010101010101010101010101010101010101010101010 co w zapisie szesnastkowym daje: AAAAAAAAAAAAAA Taki ciąg liczb pozwala na szybką synchronizację odbiorników. SFD - (ang. start frame delimiter), czyli znacznik początkowy ramki w postaci sekwencji 8 bitów (1 bajt): 10101011 w zapisie szesnastkowym AB adres MAC odbiorcy (6 bajtów) adres MAC nadawcy (6 bajtów) typ (2 bajty) - jeżeli wartość jest równa lub większa od 1536 (w zapisie szesnastkowym 0x0600), to określa typ protokołu który jest używany, jeżeli mniejsza to oznacza długość danych w ramce dane (46 - 1500 bajtów) - jeżeli dane mniejsze niż 46 bajtów, to uzupełniane są zerami suma kontrolna (4 bajty) CRC.