Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
"Na tatrzańskim szlaku" PowerPoint Presentation
Download Presentation
"Na tatrzańskim szlaku"

"Na tatrzańskim szlaku"

172 Views Download Presentation
Download Presentation

"Na tatrzańskim szlaku"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. "Na tatrzańskim szlaku" Konkurs Literacki IX edycja Tatrzańskie zadziwienia Patrzmy (...) na staw, co się tęczy, i pawi, i stroi w kolory kolibrów. Musiał sprytny góralski staw podpatrzeć, jak tatrzańskie wody malował Wyczółkowski i teraz świetnie jego naśladuje malowanie. Nadziwić się nie można. 28.03.2014 r. Kornel Makuszyński z felietonu Dzień szczęśliwy

  2. Liczba uczestników Konkursu Literackiego „Na tatrzańskim szlaku”IX edycja – Tatrzańskie zadziwienia Kategoria wiekowa: Klasy III – 57 uczestników Kategoria: wiersz - 34 uczestników Kategoria: kartka z dziennika - 23 uczestników Kategoria wiekowa: Klasy IV –VI - 305 uczestników Kategoria: wiersz - 176 uczestników Kategoria: kartka z dziennika - 90 uczestników Kategoria: opis obrazu - 39 uczestników Kategoria wiekowa: Klasy I – III gimnazjum – 80 uczestników Kategoria: wiersz - 41 uczestników Kategoria: kartka z dziennika - 32 uczestników Kategoria: opis obrazu - 7 uczestników Razem 442 uczestników 67 szkół 92 nauczycieli

  3. 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 5

  4. Kategoria: klasy III szkoły podstawowej

  5. Kategoria: klasy IV – VI SP wyróżnienia

  6. Kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej

  7. Kategoria: klasy I – III gimnazjumwyróżnienia

  8. Kategoria: klasy I – III gimnazjum

  9. Jurorzy: Dorota Rakowicz - wolontariuszka - studentka filologii polskiej Beata Bańka - stażystka Olga Nabiałek - wolontariuszka Małgorzata Gromala - TPN Alina Sidor - TPN Paweł Szczepanek - TPN Marek Kot - TPN Małgorzata Kot - TPN

  10. Gratulujemy!