ji macha n
Download
Skip this Video
Download Presentation
Termochemie 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Termochemie 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Jiří Machačný. Termochemie 1. Reakční teplo. Reakční teplo ( D H) je teplo, které si soustava , ve které dojde k reakci, vymění se svým okolím, jestliže reakce proběhne v jednotkovém rozsahu a tlak ani teplota se během reakce nezmění.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Termochemie 1' - zeal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reak n teplo
Reakční teplo

Reakční teplo (DH) je teplo, které si soustava , ve které dojde k reakci, vymění se svým okolím, jestliže reakce proběhne v jednotkovém rozsahu a tlak ani teplota se během reakce nezmění.

 • Jednotkový rozsah znamená, že reagují taková látková množství reaktantů (v molech), jako je hodnota stechiometrických koeficientů ve vyčíslené rovnici.
p klad
Příklad
 • Kolik gramů hliníku musíme spálit, aby následující reakce proběhla v jednotkovém rozsahu?

Al + O2 → Al2O3

4

3

2

 • Vyčíslíme rovnici.
 • Musí reagovat 4 mol hliníku. n = 4 mol
 • Jaká je molární hmotnost hliníku?
 • Podle jakého vzorce vypočítáme hmotnost?
 • Musíme spálit 108 g hliníku.

M = 27 g.mol-1

m = n.M

a te sami
A teď sami:
 • Kolik gramů oxidu siřičitého musí zreagovat podle následující rovnice se sulfanem, aby reakce proběhla v jednotkovém rozsahu?

SO2 + H2S→ S + H2O

2

3

2

 • Vyčíslíme rovnici.
 • Musí reagovat 1 mol oxidu siřičitého. n = 1 mol
 • Jaká je molární hmotnost oxidu siřičitého?
 • Podle jakého vzorce vypočítáme hmotnost?
 • Musí zreagovat 64 g oxidu siřičitého.

M = 64 g.mol-1

m = n.M

standardn reak n teplo
Standardní reakční teplo

Reakční teplo (DH0) reakce, která proběhne v jednotkovém rozsahu za standardního tlaku (101 325 Pa) a teploty (298,15 K) a všechny reaktanty jsou v obvyklém skupenství a nejstálejší modifikaci.

 • Standardní teplota se může v různých tabulkách lišit.
termochemick z kony
Termochemické zákony
 • Termochemický zákon (Lavoisierův-Laplaceův).

Reakční tepla reakce a reakce k ní vratné probíhajících za stejných podmínek se liší pouze znaménkem.

2H2O(l)→2H2(g)+O2(g) DH=571,66 kJ.mol-1

2H2(g)+O2(g) → 2H2O(l)DH=-571,66 kJ.mol-1

(-110,53)+(-282,98) = -393,51

 • Termochemický zákon (Hessův).

Reakční teplo dané reakce závisí pouze na počátečním a konečném stavu soustavy a nezáleží na cestě, po které se do konečného stavu tato soustava dostane.

C(grafit) + O2(g) → CO2(g) DH=-393,51 kJ.mol-1

C(grafit) + ½O2(g) → CO(g) DH=-110,53 kJ.mol-1

CO(g) + ½O2(g) → CO2(g) DH=-282,98 kJ.mol-1

slu ovac teplo d h f
Slučovací teplo (DHf)

Standardní slučovací teplo sloučeniny je reakční teplo reakce, při níž vznikne 1 mol této sloučeniny z prvků za standardních podmínek. Slučovací teplo prvku je rovno nule.

 • hodnoty v tabulkách
 • využívají se při výpočtu reakčního tepla
nap klad
Například:
 • DHf(H2O) je reakční teplo reakce:
 • DHf(H2 SO4) je reakční teplo reakce:

H2(g)+½O2(g) → H2O(l)

H2(g)+S(s)+2O2(g) → H2SO4(l)

jak se vypo t reak n teplo
Jak se vypočítá reakční teplo?

DH=SDHf(pr.) -SDHf(v.l.)

DH=DH1+DH2

DH

výchozí

látky

produkty

DH1

DH2

-SDHf(v.l.)

SDHf(pr.)

prvky

jak se vypo t reak n teplo1
Jak se vypočítá reakční teplo?

5

NH3(g) + O2(g) → NO(g) + H2O(g)

4

4

5

4

4

6

6

90,29

-45,94

-45,94

0

0

90,29

-241,818

-241,818

.( )

.( )

.

– [

+ ]

+

DH =

DH = -905,988 kJ.mol-1

 • Vyčíslíme rovnici.
 • Z tabulek určíme slučovací tepla reaktantů (v kJ.mol-1).
 • Vypočítáme reakční teplo.
ad