1 / 17

ŠKOLSKI KNJIŽNIČAR I PODRUČNA ŠKOLA

ŠKOLSKI KNJIŽNIČAR I PODRUČNA ŠKOLA. BISERKA SINJEREC, PROF. OŠ TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA. U OSNOVNOJ ŠKOLI ŠKOLSKA KNJIŽNICA – DOSTUPNA UČENICIMA U VRIJEME NJIHOVOG NAJINTENZIVNIJEG STJECANJA ZNANJA RAZVIJA TRAJNU POTREBU ZA CJELOŽIVOTNIM UČENJEM

zazu
Download Presentation

ŠKOLSKI KNJIŽNIČAR I PODRUČNA ŠKOLA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ŠKOLSKI KNJIŽNIČAR I PODRUČNA ŠKOLA BISERKA SINJEREC, PROF. OŠ TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA

 2. U OSNOVNOJ ŠKOLI ŠKOLSKA KNJIŽNICA – DOSTUPNA UČENICIMA U VRIJEME NJIHOVOG NAJINTENZIVNIJEG STJECANJA ZNANJA • RAZVIJA TRAJNU POTREBU ZA CJELOŽIVOTNIM UČENJEM • CILJ JE UČENIK KAO BUDUĆI AKTIVAN SUDIONIK I SUBJEKT DRUŠTVA, KULTURNO I KOMUNIKACIJSKI OBRAZOVAN I HUMANISTIČKI ORIJENTIRAN

 3. OSNOVNA ŠKOLA TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA • 513 UČENIKA -30 RAZREDNIH ODJELA • 195 UČENIKA ROMSKE NACIONALNOSTI • ŠKOLSKA KNJIŽNICA U CENTRALNOJ ŠKOLI I PODRUČNOJ ŠKOLI DRŽIMUREC

 4. PODRUČNA ŠKOLA DRŽIMUREC • POLAZI 149 UČENIKA • OD TOGA 136 ROMA • 10 RAZREDNIH ODJELA • DVOSMJENSKA NASTAVA • MALA ŠKOLA – 2 GRUPE PO 15 • PRODUŽENI BORAVAK – 2 GRUPE PO 15 – PRVI RAZREDI

 5. OPREMLJENOST • OPREMLJENOST CENTRALNE I PODRUČNE ŠKOLE VRLO DOBRA • KNJIŽNICA CENTRALNE 5800 KNJIGA • KNJIŽNICA PODRUČNE 1500 KNJIGA • UČIONICE OPREMLJENE RAČUNALIMA I PROJEKTORIMA

 6. ŠKOLSKI KNJIŽNIČAR • RAD U CENTRALNOJ ŠKOLI 4 DANA, PETI DAN U PODRUČNOJ • PROBLEMI U CENTRALNOJ ŠKOLI: JEDNOSMJENSKA NASTAVA I NASTAVA U KNJIŽNICI • PROBLEMI U PODRUČNOJ ŠKOLI: DVOSMJENSKA NASTAVA I PRODUŽENI BORAVAK U KNJIŽNICI

 7. KORISNICI KNJIŽNICEPODRUČNE ŠKOLE • UČENICI OD 1-4 RAZREDA • MALA ŠKOLA – PREDŠKOLSKI UZRAST • PRODUŽENI BORAVAK • DJECA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 8. ŠTO KNJIŽNIČAR MOŽE? • SURADNJOM S UČITELJIMA I ODGOJITELJIMA DOGOVORITI SATOVE U KNJIŽNICI • SURAĐIVATI S ROMSKIM POMAGAČIMA OKO PRIJEVODA • NASTOJATI DJECI PRIBLIŽITI KNJIŽEVNE TEKSTOVE NA ROMSKOM JEZIKU • PISANIH TEKSTOVA NA BAJAŠKOM NEMA

 9. MALI ROMSKI RIJEČNIK

 10. CRVENKAPICAŠPKICAROŠIJE CRVENKAPICA JE BRZO KORAČALA KROZ ŠUMU. DAN JE BIO SUNČAN I LIJEP, A CRVENKAPICA SRETNA. CRVENKAPICA JE BRZO KORAČALA KROZ ŠUMU. DAN JE BIO SUNČAN I LIJEP, A CRVENKAPICA SRETNA.

 11. OSNOVNI PROBLEMI PODRUČNE ŠKOLE • DJECA DOLAZE BEZ ZNANJA HRVATSKOG JEZIKA • RODITELJI NE ZNAJU I NE MOGU POMOĆI U OBRAZOVANJU DJECE • TEK MALI DIO DJECE MOŽE RADITI PO ZADANOM PLANU I PROGRAMU

 12. NA TRAGU RJEŠENJA • FORMIRANJE ODJELJENJA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU • KNJIŽNIČAR S POLA ILI PUNOM SATNICOM U KNJIŽNICI PODRUČNE ŠKOLE • EDUKACIJA RODITELJA - NASTAVITI • SVE VEZANO ZA PROSTOR I SREDSTVA • ZAHTJEVI NADLEŽNIMA ZA SVE POSTOJE

 13. KNJIŽNIČAR I PODRUČNA ŠKOLA • ODLAZITI U PODRUČNU ŠKOLU • AKO NEMA KNJIŽNICE NASTOJATI IM FORMIRATI PRIRUČNU ZBIRKU • ZA VIŠE RAZREDNIH ODJELA IZBORITI SE ZA KNJIŽNICU • UKLJUČITI RODITELJE

More Related