warunki rozwoju przewoz w kolejowych
Download
Skip this Video
Download Presentation
Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Warunki rozwoju przewozów kolejowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Warunki rozwoju przewozów kolejowych. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa , maj 2012 r. Kilka wielkości …. Przewozy towarowe koleją – ponad 200 mln ton Przewozy osób koleją – ok. 262 mln pasażerów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Warunki rozwoju przewozów kolejowych' - zaza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
warunki rozwoju przewoz w kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Andrzej Massel

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Warszawa, maj 2012 r.

slide2
Kilka wielkości …
 • Przewozy towarowe koleją – ponad 200 mln ton
 • Przewozy osób koleją – ok. 262 mln pasażerów
 • Dziennie uruchamianych – ok. 6 900 pociągów
   • 3 732 pociągów pasażerskie
   • 1 878 pociągów towarowych
   • 821 lokomotyw luzem
   • 301 pociągów „służbowych”
   • 245 pociągów „technologicznych”
priorytety w zakresie przewoz w towarowych
Priorytety w zakresie PRZEWOZÓW TOWAROWYCH …
 • wdrożenie systemów informatycznych śledzenia pociągów i jednostek ładunkowych, bazujących na nowoczesnych narzędziach teleinformatycznych; wdrożenie specyfikacji TSI TAF w skali sieci
 • wdrażanie narzędzi ułatwiających dostęp do informacji związanych z realizacją procesów przewozowych
 • modernizacja i dostosowanie taboru towarowego do struktury popytu
 • modernizacja i wymiana taboru, z uwzględnieniem wymagań interoperacyjności
priorytety w zakresie infrastruktury kolejowej
modernizacja linii kolejowych – aspekt wiodący przeznaczenie linii, uwzględnienie TSI oraz standardów ochrony środowiska

budowa krótkich odcinków stanowiących połączenia aglomeracyjne z lotniskami

inwestycje odtworzeniowe na obciążonych odcinkach zdegradowanych linii kolejowych

modernizacja dworców kolejowych – głównie dostosowanie do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się oraz wymagań ochrony środowiska, wymagań konserwatorskich itp.

Priorytety w zakresie infrastruktury kolejowej …
finansowanie infrastruktury kolei zasady krajowe
Finansowanie infrastruktury kolei – zasady krajowe …

Zasada generalna – budowa, przebudowa, utrzymanie, ochrona, remont i zarządzanie infrastrukturą kolejową finansowane ze środków własnych zarządcy infrastruktury

Minister właściwy do spraw transportu może finansować lub dofinansować wydatki związane z powyższymi zadaniami, jeśli infrastruktura kolejowa jest udostępniana przez zarządców na warunkach ustawowych

Koszty związane z udostępnianiem tras i prowadzeniem ruchu pociągów pokrywane są z opłaty za udostępnianie infrastruktury kolejowej

wpik do 2013 r z perspektyw do roku 2015
WPIK do 2013 r. z perspektywą do roku 2015

Program przyjęty Uchwałą RM dnia 7.11. 2011 r.

 • 118projektów : 20 – prace przygotowawcze, 98– budowlane.
 • Wydatki w latach 2011–2013 – 19,2 mld zł
  • 9,4 mln zł – UE
  • 7,4 mld zł – publiczne środki krajowe
  • 2,4 mld zł – środki własne PLK, w tym kredyty EBI
 • Zakładane rezultaty
  • zwiększenie dług. torów z V = 160 km/h o 490 km do końca 2013 r.
  • podwyższenie Vmax ze 160 km/h do 200 km/h dla 595 km torów
  • podniesienie przepustowości na odcinkach najbardziej obciążonych
  • zdecydowana poprawa stanu techniczno-eksploatacyjnego 3205 km torów (z czego 2645 km – linie państwowe)
  • budowa nowoczesnych systemów zabezpieczenia ruchu na 1340przejazdach; budowa 338 bezkolizyjnych skrzyżowań dwupoziomowych
  • zwiększenie długości torów o dop. nacisku osi 221 kN o 808 km

13

do 2015 r
… do 2015 r.

WPIK + dworce

Wszystkie rodzaje ruchu

14

g wny ci g kolejowy do port w morskich w gda sku i gdyni
Główny ciąg kolejowy do portów morskich w Gdańsku i Gdyni

Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew

 • odcinek Inowrocław - Bydgoszcz Główna – Tczew (nr 72 WPIK)
  • Prace wykonywane w ramach WPIK w latach 2010-2012
  • Prace rewitalizacyjne zrealizowane w roku 2011 w ramach poprawiania stanu ciągu Wrocław – Poznań – Trójmiasto na EURO
 • odcinek Inowrocław – Zduńska Wola – Chorzów Batory (nr 73 WPIK)
  • Realizacja 2012-2015, koszt 450 mln zł
dzia anie 7 4 rozw j transportu intermodalnego poii przyk ady
Działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego (POIiŚ) - przykłady

Modernizacja Terminalu BCT w Gdyni dla zwiększenia potencjału w zakresie przeładunków intermodalnych - 29 marca 2012 roku podpisana została umowa o dofinansowanie.

Celem projektu jest przebudowa do końca 2014 r. terminalu kontenerowego oraz zwiększenie przewozów intermodalnych. Projekt obejmuje zakup m.in.: suwnic, wozów kontenerowych wysięgnikowych, ciągników terminalowych, systemu pozycjonowania kontenerów DGPS i systemu bookingów dla linii żeglugowych.

Planowany całkowity koszt realizacji to 188,6 mln zł, z czego 53,9 mln zł dofinansowania z UE.

dzia anie 7 4 rozw j transportu intermodalnego poii przyk ady1
Działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego (POIiŚ) - przykłady

Budowa terminalu intermodalnego w Dąbrowie Górniczej przez HHLA Intermodal Polska Sp. z o.o. w odległości ok. 5 km od stacji rozrządowej o maksymalnej przepustowości ok. 44 000 TEU rocznie.

Projekt obejmuje m.in. budowę infrastruktury torowej, zakup dwóch reachstackerów, instalację systemu komputerowego, który umożliwi wymianę danych o ładunkach z klientami.

Termin realizacji - 2012 r.

Wartość całkowita projektu wynosi 35 mln PLN, z czego 11,3 mln PLN dofinansowania z UE.

slide18
Program rozjazdowy

Celem projektu jest zakup i zabudowa rozjazdów o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym, który zapewni podwyższoną trwałość eksploatacyjną nawierzchni rozjazdowej w ważnych punktach sieci.

W programie założono wymianę 700 sztuk rozjazdów (350 rocznie).

Realizacja programu pozwoli na likwidację 302 ograniczeń prędkości o łącznej długości 19,585 km toru oraz skrócenie czasów jazdy łącznie o 260 minut.

 • zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróżnych,
 • poprawa parametrów eksploatacyjnych przewozów,
 • skrócenie czasu przejazdu pociągów,
 • poprawienie warunków ochrony środowiska,
 • zmniejszenie kosztów utrzymania,
 • poprawa trwałości eksploatacyjnej,

Przewidywany okres zakupu i zabudowy rozjazdów kolejowych: 2013 - 2014.

Przewidywany koszt zakupu i zabudowy rozjazdów kolejowych 280 mln zł.

slide19
Program przejazdowy

Przedmiotem projektu POIiŚ 7.1-59 pn. „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych” jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego w obrębie przejazdów kolejowych między innymi poprzez ich przebudowę, zmianę kategorii przejazdu, wymianę nawierzchni drogowej na dojazdach i w obrębie przejazdów oraz zabudowę nowoczesnych urządzeń zabezpieczających i sterujących.

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego w obrębie skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi,
 • zmniejszenie liczby wypadków na przejazdach kolejowych w poziomie szyn,
 • oszczędność czasu dla przewozów pasażerskich i towarowych,
 • zmniejszenie ilości zagrożeń ruchu kolejowego i drogowego wynikających ze stanu technicznego nawierzchni, dróg dojazdowych oraz dużej awaryjności przestarzałego typu urządzeń,

Projekt zakłada objęcie robotami około 235 przejazdów na 68 liniach kolejowych położonych na terenie całego kraju.

Całkowity koszt realizacji projektu to 240 mln zł.

slide20
Program rewitalizacyjny

Program zakłada przeprowadzenie rewitalizacji na ośmiu liniach kolejowych w latach 2012 – 2014.

Całkowity koszt realizacji programu to 2 235 mln zł, w tym zFunduszu Spójności 1 044 mln zł,

z budżetu państwa 1 190 mln zł.

1. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz”. Projekt znajduje się na liście projektów podstawowych POIiŚ 7.1-45, przewidywany okres realizacji: 2012 - 2014

przewidywany koszt: 202,9 mln zł

2. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki – Częstochowa”

przewidywany okres realizacji: 2012 - 2014

przewidywany koszt: 500 mln zł

3. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie”

przewidywany okres realizacji: 2013 - 2014

przewidywany koszt: 263 mln zł

slide21
Program rewitalizacyjny

4. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice”

przewidywany okres realizacji: 2013 - 2014

przewidywany koszt: 216,1 mln zł

5.  „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny – Toruń Wschodni)” przewidywany okres realizacji: 2012 - 2014

przewidywany koszt: 263,5 mln zł

6.  „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa” przewidywany okres realizacji: 2013 - 2014

przewidywany koszt: 329,1 mln zł

7.  „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork”

przewidywany okres realizacji: 2013 - 2014

przewidywany koszt: 310 mln zł

8.  „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów”

przewidywany okres realizacji: 2013 - 2014

przewidywany koszt: 150 mln zł

ad