bbm 3411 ketrampilan berbahasa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BBM 3411 KETRAMPILAN BERBAHASA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BBM 3411 KETRAMPILAN BERBAHASA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

BBM 3411 KETRAMPILAN BERBAHASA - PowerPoint PPT Presentation


  • 269 Views
  • Uploaded on

BBM 3411 KETRAMPILAN BERBAHASA. Dr. Hj. Mohd Sharifudin Yusop Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. KETRAMPILAN MEMBACA Memindahkan tulisan kepada suara Memahami maklumat bertulis JENIS MEMBACA Mekanis

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BBM 3411 KETRAMPILAN BERBAHASA' - zaynah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bbm 3411 ketrampilan berbahasa

BBM 3411 KETRAMPILAN BERBAHASA

Dr. Hj. Mohd Sharifudin Yusop

Jabatan Bahasa Melayu

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

Universiti Putra Malaysia

ketrampilan berbahasa @msym9
KETRAMPILAN MEMBACA

Memindahkan tulisan kepada suara

Memahami maklumat bertulis

JENIS MEMBACA

Mekanis

Membunyikan dengan lantang huruf-huruf yang disusun menjadi kata

Untuk didengar dan dinilai

Latihan melafaz bunyi huruf

Latihan intonasi, jeda, mora, tanda baca

Mentalis

Membaca secara senyap untuk memahami isi dan maklumat

Membaca secara pantas

Untuk diri sendiri

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM9
ketrampilan berbahasa @msym91
GANGGUAN MEMBACA

Tunanetra

Tunakerna

Tunawicara

Tunaaksara

Gangguan artikulator

Sumbing

Rongak

Sengau

Ketebalan/kelembutan lidah

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM9
ketrampilan berbahasa @msym92
Bacaan Intensif

Aktiviti membaca secara giat untuk memperkembang kebolehan meneliti, melafaz, memahami dan mentafsir bahan yang dibaca

Mengenal penggunaan bentuk kata, susunan ayat, laras bahasa

Menghayati unsur-unsur estetika; gaya bahasa, intonasi, kefasihan

Membaca secara senyap @ lantang dan pantas

Memahami, mentafsir, menilai dan mengulas bahan yang dibaca

Di bawah pengawasan guru kelas, fasilitator, jurulatih vokal

Dilaksanakan pada peringkat awal menguasai kemahiran membaca

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM9
ketrampilan berbahasa @msym93
Bacaan Ekstensif

Aktiviti membaca sebagai minat, hiburan; menikmati isi bacaan

Di luar pengawasan

Bahan bacaan umum dan pelbagai

Sudah mencapai kemahiran membaca yang tinggi;

memahami diksi, bentuk ayat, gaya bahasa, laras bahasa, perkataan pinjaman, istilah

Memperkaya pengetahuan bahasa

Mempertingkat kemahiran dan ketrampilan berbahasa

Mendalami ilmu bersifat khusus

Menguasai pengetahuan am

Membina daya kreativiti, daya fikir

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM9
ketrampilan berbahasa @msym10
KETRAMPILAN MENULIS

Kebolehan mengatur huruf-huruf menjadi kata yang bermakna, menyusun kata-kata menjadi ayat yang gramatis, mengarang ayat menjadi wacana yang berwibawa

Bermula sebagai kemahiran bersifat mekanis

menyusun huruf, kata dan ayat

Berkembang menjadi kemahiran mentalis

menyusun idea menjadi wacana

Bahasa diujarkan oleh pena dan bukan artikulator

Mencapai khalayak yang tidak terbatas

Melangkau ruang dan batas waktu, tempat, sosiobudaya

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM10
ketrampilan berbahasa @msym101
PERSIAPAN MENULIS

Fizikal

Sihat tubuh badan

Mental

Mood/angin

Rasional, emosional, tekanan

Intelek

Rujukan maklumat

Peta minda

Organisasi teks

Perancangan masa

Perkakasan

Komputer, mesin taip, buku nota/kertas kajang, pen/pensil, perakam audio

Seting

Di mana-mana sahaja

Nota/rakaman lintasan idea

Dalaman

Ruang khusus/bilik

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM10
ketrampilan berbahasa @msym102
PRA PENULISAN

Latar belakang penulis

Minat

Bakat

Tujuan

Memberitahu, mendidik, memujuk, menghibur, tuntutan ilmu, wang, pengiktirafan

Ilmu bidang

Ilmu asas, Ilmu bantu

Genre

Kreatif

Cerpen, Novel, Drama, Puisi

Nonkreatif

Kritikan, Berita, Rencana, Buku, Laporan, Tesis, Iklan

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM10
ketrampilan berbahasa @msym103
Sasaran khalayak

Am

Penulisan berita, rencana

Khusus

Ahli/peminat/usia/SES

Sastera, akademik, perniagaan, hiburan, sukan, agama, politik, sains, buku teks

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM10
ketrampilan berbahasa @msym104
SEMASA MENULIS

Buat catatan rangka teks

Kenyataan tesis (Isu yang ingin ditonjolkan)

Tujuan menulis

Isi-isi utama

Konsentrasi wacana

Kecondongan

Sesuai dengan kehendak penerbit dan selera pembaca

Nada

Neutral

Tulisan memberitahu/menjelaskan

Positif

Penggunaan diksi yang menyenangkan pembaca

Negatif

Penggunaan diksi yang menggusarkan pembaca

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM10
ketrampilan berbahasa @msym105
Pendirian

Pegangan disampaikan secara konsisten dan meyakinkan

Bahan

Isi utama

Isi sampingan

Huraian & Contoh

Gaya persembahan

Bercerita, bersyarah

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM10
ketrampilan berbahasa @msym106
PASCAPENULISAN

Penyuntingan

Isi

Tersusun

Tambahan

Tujuan dicapai

Diksi sesuai

Tertakluk kepada Akta Hasutan

Baiki mesej

Permudahkan persembahan

Teknikal

Format penulisan

Judul, pendulu, tubuh, penutup, rujukan

Ejaan, tanda baca, ayat, perenggan

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM10
ketrampilan berbahasa @msym107
Atur huruf

Saiz dan jenis fon

Pembacaan pruf

Susun atur halaman

Hiasan

Pencetakan

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM10
ketrampilan berbahasa @msym11
PENDEKATAN PENULISAN

Pendedahan

Memindah idea penulis secara berkesan kepada pembaca; memberitahu, menyatakan

Penulis mesti pakar/berpengalaman

Khalayak tidak tahu dan perlukan penjelasan

Subjek baru dan tidak kontroversi

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM11
ketrampilan berbahasa @msym111
Penerangan

Memindahkan pengamatan dan pemerhatian kepada khalayak; imej, sensasi

Subjek telah diketahui oleh khalayak tetapi perlukan gambaran yang lebih luas

Memasukkan butiran faktual; gambar, imej, dan fakta-fakta tepat

Dikembangkan dengan butiran impresionistik; melalui gambaran secara lisan

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM11
ketrampilan berbahasa @msym112
Penceritaan

Penyampaian idea yang tertumpu kepada peristiwa dan watak; cerpen, novel, autobiografi, sejarah, diari

Disampaikan mengikut turutan plot; pengenalan > peruncingan > klimaks > peleraian

Penggunaan sudut pandangan; orang pertama, orang kedua, orang ketiga/serba tahu

Memasukkan permainan emosi

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM11
ketrampilan berbahasa @msym12
Pemujukan

Penulisan yang berusaha mengubah pemikiran, kepercayaan, perlakuan, pendirian khalayak

Mengambil kira pendirian, sikap, nilai, pengetahuan, sensitiviti khalayak

Pemujukan rasional – menggunakan fakta, logik, bersifat objektif; rencana

Pemujukan emosional – menggunakan emosi; iklan

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM12
ketrampilan berbahasa @msym121
Penghujahan

Menyampaikan idea bersifat provokatif/ kontradik dan mempertahankannya dengan bukti, data, contoh demi penjelasan dan penerangan

Bermula dengan satu idea utama/tesis/ kenyataan/dakwaan yang dikembangkan dengan bukti khusus

Bermula dengan idea yang lain/ bercanggah/tidak selari dengan pandangan pihak lain

Berusaha meyakinkan khalayak atau pihak yang dilawan berhujah; secara rasional, jelas, waras dan logik

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM12
ketrampilan berbahasa @msym13
BAHASA DALAM PENULISAN

~Penulisan Formal~

Diksi/ejaan baku

Kata umum, istilah, kata pinjaman, makna denotatif/tersurat

Nahu gramatis

Penggunaan imbuhan, pola ayat dasar

Ayat kompleks/majmuk

Huraian, hujahan, analitikal

Kesinambungan wacana

Organisasi perenggan, bab, subbab, penanda wacana, objektif, rasional

Gaya bahasa

Terhad

Khalayak massa

Cth: teks ucapan, surat rasmi, teks pengacara, laporan berita, minit mesyuarat, rencana, tesis, disertasi, kertas kerja

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM13
ketrampilan berbahasa @msym131
~Penulisan Tidak formal~

Diksi bebas

Kolokial, slanga, ringkas, peralihan kod, dialek

Tidak perlu gramatis

Difahami walaupun salah guna imbuhan – ada persefahaman antara pelaku bahasa

Ayat selapis

Ayat ringkas – ada persefahaman antara pelaku bahasa

Kesinambungan wacana

Tiada kawalan, boleh emosional – ada persefahaman antara pelaku bahasa

Gaya bahasa

Pelbagai kelompok dan jenis

Khalayak eksklusif

Cth: surat peribadi, diari, iklan, sms, karya kreatif, notis

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM13
ketrampilan berbahasa @msym14
KEMAHIRAN MENAFSIR

“Kenapa berbahasa?”

>keperluan biologis

>tuntutan sosial

>perkongsian budaya

>mendapat maklumat

>meningkat ilmu

>meningkat pengetahuan

>menjadi bijaksana

>mengaplikasi

>manfaat individu @ kelompok

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM14
ketrampilan berbahasa @msym141
Apa yang perlu difahami?

Wacana

Perlu kenal pasti topik, pelaku, motif, prinsip.

Jenis bahasa

Dialek geografi, dialek sosial, dialek temporal

Latar penggunaan bahasa

Formal, tidak formal, kolokial, istana.

Diksi

Denotasi, konotasi, istilah, kata pinjaman, slanga.

Gaya bahasa

Perulangan, pertautan, perbandingan, pertentangan.

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM14
ketrampilan berbahasa @msym142
Kuasa nonverbal

Memberi makna kepada bahasa

Mempengaruhi tafsiran

Gestur dan postur

Grafik dan gambar

Susun atur huruf dan saiz

Media perantara

Emosi

Daya intelek

Daya fikir

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM14
ketrampilan berbahasa @msym143
~Contoh Teks Pengacara~

MAJLIS PERASMIAN

SEMINAR MELAYU MAHAWANGSA

ANJURAN

FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI

DENGAN KERJASAMA

GABUNGAN PENULIS NASIONAL (GAPENA)

18 – 19 JULAI 2006

(KETIBAAN KETUA MENTERI MELAKA, NYANYIAN NEGARAKU DAN PUTRA GEMILANG)

(Para hadirin dipersilakan berdiri untuk menghormati ketibaan KM, menyanyikan lagu Negaraku dan Putra Gemilang)

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam sejahtera.

Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Mohd. Ali Mohd. Rustam, Ketua Menteri Melaka, merangkap Pengerusi Lembaga Pengarah Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam.

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM14
ketrampilan berbahasa @msym144
Yang Berbahagia, Profesor Madya Dr. Azali Mohamed, Timbalan Naib Canselor, HEP dan Alumni, Universiti Putra Malaysia yang mewakili Naib Canselor, UPM.

Yang Berbahagia, Prof. Madya Dr. Hj. Rosli Talif, Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM.

Yang Berbahagia, Tan Sri Datuk Profesor Emeritus Dr. Hj. Ismail Hussein, Ketua Satu Gabungan Persatuan Penulis Nasional (GAPENA),

Yang Berusaha, Puan Hajah Halimah Hassan, Penyelaras Unit Dokumentasi Warisan Melayu dan Peribumi, FBMK, merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Seminar.

Tetamu-tetamu kehormat, timbalan-timbalan dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, ketua-ketua jabatan, para sarjana dan pembentang kertas kerja, para peserta seminar, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian.

Sirih berlipat bersama pinang,

Pinang berasal Pulau Mutiara;

Pemanis kata selamat datang,

Awal Bismillah pembuka bicara.

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM14
ketrampilan berbahasa @msym145
Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah SWT, kerana dengan berkat limpah kurnia-Nya yang amat banyak, dapat kita berkumpul pada pagi yang berbahagia ini dalam Seminar Melayu Mahawangsa anjuran Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi dengan kerjasama Gabungan Persatuan Penulis Nasional (GAPENA) dan Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam.

Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Mohd. Ali Rustam, atas kesudian melapangkan masa untuk bersama-sama di majlis ini. Dengan berkat kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Seminar yang bertemakan Rekayasa Citra Melayu Sebagai Mahawangsa ini menjadi lebih bermakna lagi.

Terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kehormat dan para pembentang kertas kerja, serta para hadirin dan hadirat sekalian kerana bersama-sama memeriahkan majlis pada pagi ini.

Tetak buluh panjangnya tujuh,

Buat menjolok sarang penyengat;

Angkat tangan jari sepuluh,

Doa dipohon supaya berkat.

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM14
ketrampilan berbahasa @msym146
Bagi memakmurkan lagi majlis kita pada pagi ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Dr. Mohd. Fauzi Jumingan untuk membacakan doa. Dipersilakan.

(BACAAN DOA DAN APABILA SELESAI)

Alhamdulillah. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mohd. Fauzi Jumingan atas bacaan doa itu tadi.

2. (UCAPAN ALU-ALUAN PENGERUSI)

Dayung sampan dulu-duluan,

Singgah berlabuh di Tanjung Jati;

Ucapan sebagai alu-aluan,

Mari tuan sama-sama amati.

Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berusaha, Puan Hajah Halimah Hassan, selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Seminar untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan hormatnya dipersilakan.

(UCAPAN PENGERUSI DAN APABILA SELESAI)

Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hajah Halimah Hassan atas ucapan itu tadi.

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM14
ketrampilan berbahasa @msym147
3. (UCAPAN TNC)

Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Para hadirin sekalian,

Kapal berlabuh di Kuala Rengit,

Semat jerami di Sungai Muar,

Tuan umpama bulan di langit;

Dapat kami menumpang sinar.

Seterusnya kita ikuti pula ucapan sambutan Timbalan Naib Canselor. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia, Profesor Madya Dr. Azali Muhamad, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan.

(UCAPAN TIMBALAN NAIB CANSELOR DAN APABILA SELESAI)

Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia, Profesor Madya Dr. Azali Muhamad atas ucapan itu.

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM14
ketrampilan berbahasa @msym148
4. (UCAPAN PERASMIAN KM MELAKA)

Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Para hadirin sekalian,

Dari Melaka pergi ke Serdang,

Singgah sebentar di Bukit Serindit;

Tuan umpama bintang gemilang,

Titipkan amanat barang sedikit.

Kita tiba ke puncak acara. Majlis dengan penuh rendah hati mempersilakan Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Mohd. Ali Rustam untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan seminar ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan.

(UCAPAN KETUA MENTERI, PUKULAN GONG DAN APABILA SELESAI)

5. (PENYAMPAIAN CENDERAMATA)

Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Mohd. Ali Rustam kerana sudi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Seminar Melayu Mahawangsa ini.

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM14
ketrampilan berbahasa @msym149
Air laut tenang-tenangan,

Tanam selasih tepi perigi;

Cenderamata tanda kenangan,

Terima kasih sekalung budi.

Sebagai tanda penghargaan, majlis mempersilakan Yang Berbahagia, Profesor Madya Dr. Azali Muhamad untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Mohd. Ali Rustam. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.

(Penyampaian cenderamata dan apabila selesai)

Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia, Profesor Madya Dr. Azali Muhamad kerana sudi menyampaikan cenderamata.

Seterusnya dipersilakan pula Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Rosli Talif untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Azali Muhamad.

(Penyampaian cenderamata)

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM14
ketrampilan berbahasa @msym1410
6. (PENUTUP)

Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan para hadirin sekalian.

Ibarat berjalan dah sampai di halaman,

Ibarat berenang dah sampai di tebing,

Ibarat terbang dah hinggap di dahan,

Ibarat mendaki dah sampai di puncak.

Bagi pihak seluruh anggota jawatankuasa Seminar, majlis sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Mohd. Ali Rustam dan Yang Berbahagia, Profesor Madya Dr. Azali Muhamad atas kesudian untuk bersama-sama kita pada pagi ini.

Terima kasih kepada semua tetamu kehormat, hadirin dan hadirat yang sudi melapangkan masa untuk bersama-sama memeriahkan majlis ini.

Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan sokongan padu dalam menjayakan Seminar Melayu Mahawangsa ini.

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM14
ketrampilan berbahasa @msym1411
Akhir kata,

Kalau ada jarum yang patah,

Jangan disimpan di dalam peti;

Yang baik itu ketentuan Allah,

Yang cela itu kelemahan diri.

7. (PENGUMUMAN KM MENINGGALKAN MAJLIS)

Para hadirin sekalian, majlis seterusnya mempersilakan Puan Hajah Halimah Hassan untuk menjemput dan mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Yang Berbahagia Timbalan Naib Canselor untuk menyaksikan pameran Melayu Mahawangsa di Bangunan Sanggar Bahasa dan Komunikasi. Dipersilakan dengan segala hormatnya.

Majlis turut mempersilakan tetamu-tetamu kehormat dan seluruh para hadirin untuk menyaksikan pameran di ruang berkenaan. Dipersilakan.

Msy/fbmk/180706

KETRAMPILAN BERBAHASA@msyM14