az sql nyelv alapjai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az SQL nyelv alapjai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az SQL nyelv alapjai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Az SQL nyelv alapjai - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Az SQL nyelv alapjai. Az SQL nyelv jellemzői. Az SQL a Structured Query Language (Struktúrált Lekérdező Nyelv) rövidítése, amely adatbázis-kezelő rendszerek szabványos lekérdező nyelve. Nem algoritmikus nyelv, nem tartalmaz elágazást, ciklust,nem alkalmas rekurzív feladatok végrehajtására.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az SQL nyelv alapjai' - zarola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
az sql nyelv jellemz i
Az SQL nyelv jellemzői
 • Az SQL a Structured Query Language(Struktúrált Lekérdező Nyelv) rövidítése, amely adatbázis-kezelő rendszerek szabványos lekérdező nyelve.
 • Nem algoritmikus nyelv, nem tartalmaz elágazást, ciklust,nem alkalmas rekurzív feladatok végrehajtására.
 • Halmazorientált nyelv, melynek műveletei egy adatbázis különböző objektumain hajthatók végre.
az sql nyelv jellemz i1
Az SQL nyelv jellemzői
 • Az SQL egy beépülő nyelv, mely más programozási nyelvekkel együtt, abba beépülve használható.(pl.:a felhasználói felület DELPHI, lekérdezés SQL)
 • Az SQL nyelvben minden parancs egy kulcsszóval kezdődik, és pontosvesszővel fejeződik be.
 • A parancsok egymásba ágyazhatók.
az sql nyelv alkot elemei
Az SQL nyelv alkotóelemei
 • Adatlekérdező nyelvaz adatbázisból lekérdezés útján történőinformációnyerés
 • Adatdefiníciós nyelvadatbázisok és adattáblák létrehozása, törlése, szerkesztése, módosítása
 • Adatmanipulációs nyelv az adattáblák karbantartása
 • Adatvezérlő nyelv jogosultságok és tranzakciók kezelése
lek rdez utas t sok
Lekérdező utasítások

Cél: az adatbázisból történő információnyerés

Az utasítás általános szerkezete:

SELECT (attribútumok) FROM (táblanév) WHERE(feltétel)

lek rdez utas t sok1
Lekérdező utasítások

A lekérdező utasítás teljes felépítése:SELECT [DISTINCT|ALL] *|attr1,attr2,…FROM tábla1,[INNER JOIN|LEFT JOIN|RIGHT JOIN tábla3 ON feltétel][WHERE feltétel][GROUP BY oszlopnév1, oszlopnév2,…][HAVIG feltétel][ORDER BY oszlopnév1 | oszlopszám1, …..][ASC|DESC]

lek rdez utas t sok2
Lekérdező utasítások
 • Egy tábla összes rekordjának megjelenítése:SELECT * FROM táblanév;(A * helyettesíthető a mezőnevek felsorolásával és viszont)
 • Azonos rekordok ismétlésének kihagyása:SELECT DISTINCT* FROM táblanév;
lek rdez utas t sok3
Lekérdező utasítások
 • Projekció (vetítés)Az eredmény táblában csak a felsorolt mezők adatait jeleníti meg.
 • SELECT [DISTINCT] attrib1,attrib2 FROM táblanév;
 • SELECT DISTINCT nev,evfolyam,osztalyFROM tanulo;
lek rdez utas t sok4
Lekérdező utasítások
 • Kiterjesztés A lekérdezésben szereplő mezők felhasználásával újabb mezőket hozunk létre.
 • SELECT nev,pontszam1+pontszam2 FROM tanulo;
lek rdez utas t sok5
Lekérdező utasítások
 • Szelekció(Adott feltételnek megfelelő adatok megjelenítése, melyet a WHERE záradék után adunk meg)
 • SELECT atributum1,attributum2,….FROM táblanév WHERE feltétel;
 • SELECT * FROM tanuloWHERE (evfolyam=’’12’’) AND (osztaly=‘’B’’)
lek rdez utas t sok6
Lekérdező utasítások

Összehasonlító operátorok:

 • BETWEEN x AND yA BETWEEN kifejezésben keresett értéknek x és y értékek közé kell esnie
 • IN (a,b,c..) a zárójelben egy halmazt adunk meg, a keresett kifejezés e halmaz eleme kell legyen.)
 • LIKE karakteres mezők összehasonlítására használható. A mintában a *,%,_? helyettesítő karakterek használhatók.SELECT *FROM tanulo WHERE nev LIKE ‘’S%’’;
lek rdez utas t sok7
Lekérdező utasítások
 • Descartes-szorzatA relációk közötti szorzás műveletet valósítja meg, tehát a lehetséges variációkat állítja elő.
 • SELECT tablanev1.mezők,tablanev2.mezőkFROM tablanev1,tablanev2;
 • SELECT tanulo.*,tantargy.*FROM tanulo, tantargy;
lek rdez utas t sok8
Lekérdező utasítások
 • Összekapcsolás:Több adattáblán elhelyezkedő információk egy táblára gyűjtésére használható.
 • Belső összekapcsolás:SELECT tanulo.*, tantargy.*FROM tanulo INNER JOIN tantargyON ( tanulo.tantargykod = tantargy.tantargykod);(csak mindkét táblában szereplő mezőadatok esetén)
 • Külső összekapcsolás:SELECT tanulo.*, tantargy.*FROM tanulo LEFT (RIGHT) JOIN tantargyON ( tanulo.tantargykod = tantargy.tantargykod);
 • (a tanuló tábla összes rekordja akkor is, ha nincs megfelelő a tantargy táblában)
lek rdez utas t sok9
Lekérdező utasítások
 • CsoportosításA rekordokat egy adott mező értékei szerint csoportokra bontjuk. (Legtöbbször az adott mező azonos értékei alapján, pl. evfolyam=‘’12’’, osztaly=’’B’’)Ezután a csoportokon műveleteket hajthatunk végre, az eredményt újabb mezőben tárolhatjuk.SELECT attribútum1, attribútum2[SUM,MAX,MIN,COUNT,AVG](attribútum3)FROM táblanév GROUP BY attrib4,attrib5;SELECT evfolyam,osztaly,COUNT(tanulokod) AS‘’letszam’’ FROM tanulo GROUP BY evfolyam, osztaly;
lek rdez utas t sok10
Lekérdező utasítások

A csoportosítás esetén használható függvények:

 • COUNT megadja a tábla sorainak számát
 • SUM megadja a paraméterben szereplő oszlop adatainak összegét
 • AVG megadja a paraméterben szereplő oszlop adatainak átlagát
 • MIN megadja a paraméterben szereplő numerikus adatok közül a legkisebbet
 • MAX megadja a paraméterben szereplő numerikus adatok közül a legnagyobbat
lek rdez utas t sok11
Lekérdező utasítások
 • Lekérdezés csoportosítással létrejött táblában (csoportfeltételek megadása)WHERE helyett HAVING

SELECT attribútum1, attribútum2[SUM,MAX,MIN,COUNT,AVG](attribútum3)FROM táblanév

GROUP BY attrib4,attrib5;HAVING csoportfeltételSELECT evfolyam,osztaly,COUNT(tanulokod) AS‘’letszam’’

FROM tanulo GROUP BY evfolyam, osztaly; HAVING COUNT(tanulokod)>20;

lek rdez utas t sok12
Lekérdező utasítások
 • RendezésA lekérdezés eredmény relációjának rendezésére ORDER BY záradékkalSELECT attribútum1, attribútum2 FROM relációORDER BY attribútum1[ASC,DESC], attribútum2[ASC,DESC];SELECT * FROM tanulo ORDER BY nev desc;
adatt pusok
Adattípusok

Az adattípusok (rendszerenként eltérők lehetnek):

 • CHAR(n) n hosszúságú karaktersorozat
 • VARCHAR(n) legfeljebb n hosszúságú karaktersorozat
 • INTEGER egész szám (röviden INT)
 • REAL valós (lebegőpontos) szám, másnéven FLOAT
 • DECIMAL(n[,d]) n jegyű decimális szám, ebből d tizedesjegy
 • DATE dátum (év, hó, nap)
 • TIME idő (óra, perc, másodperc)
 • Az adattípushoz "DEFAULT érték" megadásával alapértelmezett érték definiálható. Ha ilyet nem adunk meg, az alapértelmezett érték NULL.
adatmanipul ci s nyelv
Adatmanipulációs nyelv

Az adattáblák karbantartásának műveletei:

 • Új rekord beszúrása a táblába

INSERT INTO táblanév(attribútumlista) VALUES(értéklistaINSERT INTO tanulo (kod,nev,evf,oszt)

VALUES(009,”Nagy János”,”12”,”b”);

Használhatjuk a NULL értéket

Az új rekord az utolsó után tárolódik

adatmanipul ci s nyelv1
Adatmanipulációs nyelv
 • MódosításA tábla meghatározott mezőinek módosítása:

UPDATE táblanév SET (attr1=adat1,attr2=adat2)

[WHERE feltétel]UPDATE dolgozo SET fizet=1.1*fizetWHERE fizet<10000;

adatmanipul ci s nyelv2
Adatmanipulációs nyelv
 • TörlésTörli a tábla feltételnek megfelelő sorait (feltétel megadása nélkül mindent)DELETE FROM táblanév[WHERE feltétel]DELETE FROM tanulo WHERE evfolyam=‘’12’’;
adatdefin ci s nyelv
Adatdefiníciós nyelv

Adatdefiníciós műveletek:

 • Adatbázisok létrehozása
 • Adattáblák létrehozása, módosítása, törlése
 • Lekérdezésekben létrejövő táblák készítése, törlése
 • Indexállományok kezelése
adatdefin ci s nyelv1
Adatdefiníciós nyelv
 • Adatbázis létrehozása:CREATE DATABASE (adatbázis neve);

CREATE DATABASE termekek;

adatdefin ci s nyelv2
Adatdefiníciós nyelv
 • Adattábla létrehozásaCREATE TABLE táblanév(attribnev1 adattip1 (méret1) [NOT NULL](attribnev2 adattip2 (méret2) [NOT NULL];CREATE TABLE tanulo(kod INTEGER,nev CHAR(16),evf(CHAR3),oszt(1),pont(INTEGER));
adatdefin ci s nyelv3
Adatdefiníciós nyelv
 • Adattábla törléseDROP TABLE (táblanév);DROP TABLE tanulo;
adatdefin ci s nyelv4
Adatdefiníciós nyelv

Adattábla szerkezetének módosítása

 • Attribútum hozzáadása:ALTER TABLE táblanévADD (attrib1 adattip1 (méret1)….ALTER TABLE dolgozo ADD fizetes INTEGER;
adatdefin ci s nyelv5
Adatdefiníciós nyelv
 • Meglévő attribútum törléseALTER TABLE (táblanév)DROP (oszlopnév);ALTER TABLE tanuloDROP szemelyiszam;
adatdefin ci s nyelv6
Adatdefiníciós nyelv
 • Attribútum módosítása:ALTER TABLE táblanévMODIFY (attrib1 újadattipus1(újméret1)…ALTER TABLE tanuloMODIFY osztondij number(7);Az attribútumok módosítása sok hibát okozhat, nagy figyelem szükséges!!!!!!!
adatdefin ci s nyelv7
Adatdefiníciós nyelv
 • Indexelés
  • A lekérdezések végrehajtásának ideje csökkenthető
  • Mezőadatok ismétlődése ellenőrizhető

CREATE [UNIQUE] INDEX indexnév

ON táblanév (attrib1,attrib2….);

CREATE INDEX ind_tanulonev ON tanulo (nev);

adatvez rl nyelv
Adatvezérlő nyelv
 • Felhaszálói jogosultságok megadása:GRANT jogosultság ON tánlanév TO felhasználó [WITH GRANT OPTION]Jogosultságok:ALL, SELECT, INSERT, UPDATE(attrib), DELETE, ALTER, INDEX,WITH GRANT OPTION (a jogok továbbadhatók)
adatvez rl nyelv1
Adatvezérlő nyelv
 • Jogosultságok visszavonásaREVOKE jogosultságON táblanév FROM felhasználóREVOKE delete ON tanuloFROM tanulok