Download
az informatikai biztons g alapjai n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az Informatikai biztonság alapjai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az Informatikai biztonság alapjai

Az Informatikai biztonság alapjai

167 Views Download Presentation
Download Presentation

Az Informatikai biztonság alapjai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ILBK451Előadó: Kovács Zita 2013/2014. I. félév Az Informatikai biztonság alapjai Tudnivalók

  2. Leírás (nappalis) Fizikai, ügyviteli és algoritmusos adatvédelem, az informatikai biztonság szabályozása (törvények, nemzetközi ajánlások és normák, helyi, intézményi szabályok). Hálózati adatvédelem (jelszó, tűzfal, csomagaláírás, forgalomtitkosítás).

  3. Leírás (nappalis) Biztonsági osztályok, a CommonCriteria alapfogalmai (az értékelés tárgya, védelmi profil, biztonsági rendszerterv, funkcionális és garanciális követelmények, értékelési garanciaszint), biztonsági auditálás, IBK készítés (a védelmi igény feltárása, fenyegetettség-elemzés, kockázat-elemzés, kockázat-menedzselés), IBSz készítés (minősítés, biztonsági osztályba sorolás, feladatkörök, felelősségi körök és hatáskörök, védelmi intézkedések biztonsági szintenként, eljárási szabályok).

  4. Leírás Vírusok, trójai falovak és az ellenük való védekezés. Kriptográfiai alapfogalmak: titkosítás és visszafejtés, szimmetrikus, aszimmetrikus és hibrid kriptorendszerek. Egyirányú, egyirányú-csapóajtó függvények. Kriptográfiai alapalgoritmusok: DES, RSA, DSA. Digitális aláírás. Nyilvános kulcsú infrastruktúra.

  5. Záróvizsga tétel… „Fizikai, ügyviteli és algoritmusos adatvédelem, az informatikai biztonság szabályozása. Kriptográfiai alapfogalmak. Klasszikus titkosító módszerek. Digitális aláírás, a DSA protokoll.”

  6. Oktatási segédeszközök • Folláth János, Huszti Andrea, Pethő Attila: http://www.inf.unideb.hu/~pethoe/Jegyzet_PA_20110508.pdf • Ködmön József, kriptográfia: Az informatikai biztonság alapjai, a PGP kriptorendszer használata, ComputerBooks, 1999/2000. • Buttyán Levente és Vajda István, Kriptográfia és alkalmazásai, Typotex, 2004. • Pieprzyk, Josef, Hardjono, Thomas, Seberry, Jennifer , Fundamentals of Computer Security, 2003, ISBN: 3-540-43101-2

  7. Oktatási segédeszközök • Kevin D. Mitnick és William L. Simon, A legendás hacker: A behatolás művészete, perfact kiadó, 2006. • John M.D. Hunter, An informationsecurityhandbook, Springer, 2001. • A.J. Menezes, P.C. van Oorshot and S.A. Vanstone, Handbook of appliedcryptography, CRC, 1996. • B. Schneier, Appliedcryptography: protocols, algorithms and sourcecodein C, 1996.