ihr ny organisering av sentraladministrasjonen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen PowerPoint Presentation
Download Presentation
IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen. Høsten 2013. UiOs strategi 2020. ”UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon.”. Overordnede mål for IHR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

IHR: Ny organisering av Sentraladministrasjonen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uios strategi 2020
UiOs strategi 2020

”UiO skal styrke sin internasjonale posisjon

som et ledende forskningsuniversitet, gjennom

et nært samspill mellom forskning, utdanning,

formidling og innovasjon.”

overordnede m l for ihr
Overordnede mål for IHR
 • Vi skal oppnå en effektiv og profesjonell administrasjon som bidrar til å øke det økonomiske handlingsrommet for forskning og utdanning
 • Vi skal oppnå en gevinst på 10-30% målt i kroner og/eller kvalitet
 • Vi skal skape en kultur for kontinuerlig forbedring
kartlegginger har avdekket
Kartlegginger har avdekket
 • Uklare grenser for ansvar, oppgave og myndighet spesielt mellom Sentraladministrasjonen og fakultetsnivå
 • Svakheter i ledelse og styring
 • Uklart skille mellom drift og strategi
 • Lav organisasjonsforståelse
 • Mange uformelle nettverk

VI HAR POTENSIAL TIL Å BRUKE

RESSURSENE VÅRE MER EFFEKTIVT

m l for ny organisering
Mål for ny organisering
 • Tydeligere roller
 • Økt brukerfokus
 • Styrket strategisk kraft
 • Styrket ledelse
 • Strategiområder skal ses i sammenheng
 • Administrative områder skal ses i sammenheng
slide6

Ny organisering

EIR

Rektor

Universitets-

direktør

Lederstøtte

HMS

BHT

Internadministrasjon

Fakulteter, museer og bibliotek

lederst tte
Lederstøtte
 • Skal bistå universitetsledelsen med overordnet, strategisk styring av UiO innen områdene:
  • Virksomhets- og økonomistyring
  • Kommunikasjon
  • Organisasjonsutvikling
  • Internasjonalisering, forskning og utdanning
  • Systemeierskap
  • Infrastruktur
administrativ st tte
Administrativ støtte
 • Skal bistå enhetene.
 • Seksjoner:
  • Lønn
  • Innkjøp
  • Regnskap
  • E-sak

Applikasjonsforvaltning av ØPAs systemer og SAP-

HR inngår i Administrativ støtte

fagst tte
Fagstøtte
 • Funksjoner i Forskningsadministrativ avdeling, Kommunikasjonsavdelingen og Studieavdelingen samles i Fagstøtten.
 • Fagstøtten skal bistå enhetene med administrative oppgaver innen forskning, undervisning og formidling.
personalst tte
Personalstøtte

Støtte UiO-ledelsen i utøvelse av

arbeidsgiverfunksjon på institusjonsnivå og

bistå enhetene lokalt i enkeltsaker.

Arbeidsområder:

 • Utvikling av regelverk
 • Lønns- og personalpolitikk
 • Samarbeide med fagforeningene på UiO-nivå
 • Juridisk bistand
 • Rådgivning om lov- og avtaleverk
 • Utredninger og høringer
 • Kompetanseutvikling
intern administrasjon
Intern administrasjon
 • Bistå i intern drift av Sentraladministrasjonen
 • Yte tilsvarende tjenester til enheter med begrenset administrativ kapasitet (eks sentre direkte under UiOs styre)

Oppgaver: økonomi, arkiv, personal og andre.

slide13
BHT
 • Tjenesteytende og rådgivende rolle overfor enhetene ved UiO
 • Knyttes direkte til UiO-ledelsen
slide14
HMS
 • Organiseres i en enhet knyttet direkte til UiO-ledelsen
 • HMS-stab har rolle som støtte for UiO-ledelsen
 • Ivaretar oppgaver som overordnet ansvar for helhet og sammenheng i system og prosedyrer, revisjonssystem og UiO-ledelsens sekretariat i AMU.
noen utviklingsaktiviteter 2013 2014
Noen utviklingsaktiviteter 2013-2014
 • Tydeliggjøre hva ”nærhetsmodellen” betyr i praksis
 • Avstemme forventninger mellom Fagstøtten, Administrativ støtte og enhetene knyttet til desentralisering og standardisering
 • Etablere nye ledergrupper og ledelsesarenaer og utvikle arbeidet i ledergruppene
 • Gjennomgå og utvikle samarbeidsarenaer og nettverk

Aktivitetene vil skje i samarbeid med enhetene

slide17

Ny organisering

EIR

Rektor

Universitets-

direktør

Lederstøtte

HMS

BHT

Internadministrasjon

Fakulteter, museer og bibliotek