ros analyse drammen kommune l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROS-analyse Drammen kommune PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROS-analyse Drammen kommune

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

ROS-analyse Drammen kommune - PowerPoint PPT Presentation


 • 402 Views
 • Uploaded on

ROS-analyse Drammen kommune. Risiko = sannsynlighet x konsekvens. Organisering av prosjektet. Rambøll har bistått styrings- og arbeidsgruppa med faglig prosjektstøtte . Møter er avholdt med følgende aktører:. Energiselskapet Buskerud (EB) Regiongeologen Vestfold, Telemark og Buskerud

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ROS-analyse Drammen kommune' - teigra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ros analyse drammen kommune

ROS-analyse Drammen kommune

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

organisering av prosjektet
Organisering av prosjektet
 • Rambøll har bistått styrings- og arbeidsgruppa med faglig prosjektstøtte.
m ter er avholdt med f lgende akt rer
Møter er avholdt med følgende aktører:
 • Energiselskapet Buskerud (EB)
 • Regiongeologen Vestfold, Telemark og Buskerud
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Drammen politistasjon
 • Drammensregionens brannvesen IKS
 • Drammen havn
 • Statens vegvesen, fylkesavdelingen Buskerud
 • D-IKT
 • Fylkesmannen i Buskerud v/Beredskapsavdelingen
status
Status

63 uønskede hendelser er identifisert gjennom arbeidet.

Følgende klassifisering er foreslått benyttet:

Klimaendring og naturulykker.

Epidemier og helseberedskap.

Fiskesykdommer og oppdrett, dyresykdommer og landbruk.

Svikt i kritisk infrastruktur.

Storulykker og masseskader.

Atomulykker og radioaktiv stråling.

Akutt forurensning.

Sosial uro.

Terror og trusler.

Sammenfall av hendelser.

tre risikostyringsm l
Tre risikostyringsmål
 • Liv og helse
 • Miljø
 • Økonomi/tap av materielle verdier
f lgende informasjon er utarbeidet i vurdering av hver enkelt hendelse
Følgende informasjon er utarbeidet i vurdering av hver enkelt hendelse:
 • Beskrivelse av årsaken til hendelsen
 • Gjennomførte risikoreduserende tiltak
 • Vurdering av sannsynlighet og konsekvens
 • Forslag til nye risikoreduserende tiltak
f lgende u nskede hendelser er vurdert v re kritiske for drammen
Følgende uønskede hendelser er vurdert å være kritiske for Drammen
 • Pandemier i kombinasjon med stort fravær, inntil 40% i egen organisasjon over en uke
 • Stor ulykke utenfor kommunen som involverer mange innbyggere fra kommunen
 • Brann i særskilt brannobjekt
 • Skogbrann
 • Båt synker på havna/indre Drammensfjord/elva.
f lgende hendelser har middels risiko og tiltak b r kvalitetssikres
Følgende hendelser har middels risiko og tiltak bør kvalitetssikres
 • Radon
 • Infeksjoner på kommunens bo og servicesentre
 • Omfattende kollisjon mellom kjøretøy
 • Trafikkulykke i tunell
andre forhold der rutiner m kvalitetssikres
Andre forhold der rutiner må kvalitetssikres
 • Rasjonering av strøm
 • Ekstraordinære drikkevannsleveranser ved langvarige kuldeperioder
 • Store arrangementer i sentrum eller bydelene
 • Omlegging av trafikk i samarbeid med Statens vegvesen og politi ved stenging av hovedveier i og gjennom byen
ros og klimaendringer
ROS- og klimaendringer
 • Oppdatering av flomsonekart inklusive stormflo og generell havnivåstigning
 • Innarbeide oppdatert kunnskap om klimatilpassning i kommunens gate- og VA-norm
 • Utarbeide en strategi for håndtering av overvann
oppf lging av ros analyse
Oppfølging av ROS- analyse
 • Alle oppfølgingspunkter blir ansvarssatt til den virksomhet/foretak som har fagansvaret.
 • Følges opp i sak til Bystyret i mai
konklusjon
Konklusjon:
 • Den samlende vurdering viser at det er et fåtall av hendelsene som er vurdert til å ha et høyt risikonivå, men det er viktig å ha et bevist forhold til risiko og risikoreduserende tiltak for å forhindre uønskede hendelser.