c ercet ri i model ri de marketing l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
C ERCETĂRI ŞI MODELĂRI DE MARKETING PowerPoint Presentation
Download Presentation
C ERCETĂRI ŞI MODELĂRI DE MARKETING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

C ERCETĂRI ŞI MODELĂRI DE MARKETING - PowerPoint PPT Presentation


 • 309 Views
 • Uploaded on

C ERCETĂRI ŞI MODELĂRI DE MARKETING. Masterat MKS şi B2B MK Sem. 2 - 2010/2011 Tema 3.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'C ERCETĂRI ŞI MODELĂRI DE MARKETING' - zariel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
c ercet ri i model ri de marketing

CERCETĂRI ŞI MODELĂRI DE MARKETING

Masterat

MKS şi B2B MK

Sem. 2 - 2010/2011

Tema 3

Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI

slide2

Motto:Habar n-am cum se pot lua decizii corecte fărăinformaţii actuale, pertinente şi adecvate. Steve Ballmer, CEO Microsoft

Tema 3:

Informaţia în cercetările de marketing

Sursele de informaţii utilizate în cercetările de marketing

Măsurarea în cercetările de marketing

Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI

informa iile de marketing
Informaţiile de marketing
 • Informaţiile de marketing-un ansamblu de date, experienţe, cunoştinţe şi idei care vizează aspectele care ţin de optica de marketing a firmei.
 • informaţii despre propria firmă: istoric, profil de fabricaţie, tehnologie, salariaţi, structură tehnico-productivă şi funcţională, cifră de afaceri, management
 • informaţii despre piaţă: localizare geografică, arie de cuprindere, distanţă fţă de firmă, capacitate, grad de saturaţie, posibilităţi de extindere, modalităţi de segmentare, indici de concentrare
 • informaţii despre concurenţă: identitate, număr, forţă economică, potenţial tehnic, forţă comercială, strategii de marketing mix
 • informaţii despre mediu: geografic, demografic, tehnologic, economic, politico-juridic, social, natural

Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI

clasificarea informa iilor de marketing
Clasificarea informaţiilor de marketing

Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI

analiz comparativ surse primare vs surse secundare
Avantajele surselor secundare

operativitate

efort mic de culegere

multiple,

caracter unic

credibilitate

caracter obiectiv mai accentuat.

Dezavantajele surselor secundare

neîncredere în exactitatea şi veridicitatea informaţiilor

prea generale, incomplete sau neveridice, prezentând un grad redus de reprezentativitateşi necorespunzând decât rareori scopului cercetării;

informaţii uzate moral (neactuale)

pot oferi informaţii contradictorii.

Analiză comparativă surse primare vs. surse secundare

Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI

s urse secundare n rom nia anului 20 11
Surse secundareîn România anului 2011
 • publicaţii statistice ale Institutului Naţional de Statistică - www.ins.ro
 • publicaţii ale Camerei de Comerţ şi Industrie a României - www.ccir.ro
 • publicaţii ale Băncii Naţionale a României - www.bnro.ro
 • publicaţii ale Guvernului României – www.guv.ro
 • publicaţii ale organizaţiilor statistice internaţionale –
  • www.wto.org Organizaţia Mondială pentru Comerţ (WTO)
  • www.world-tourism.org Organizaţia Mondială pentru Turism
  • www.worldbank.org Banca Mondială
  • www.oecd.org Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD)
  • www.un.org Organizaţia Naţiunilor Unite
  • http://europa.eu.int/comm/eurostat Biroul de Statistică al Comisiei Europene (EUROSTAT)
  • www.unesco.org UNESCO
 • presa cotidiană şi periodică de specialitate
 • publicaţii academice şi ale unor organizaţii profesionale
 • publicaţii străine
 • informaţii provenind din cercetări sindicalizate
 • rapoarte oferite de institute specializate în furnizarea de informaţii de afaceri

Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI

m surarea n cercet rile de marketing
Măsurarea reprezintă procesul de exprimare simbolică, numerică sau nenumerică, a gradului în care un obiect sau fenomen posedă o anumită caracteristică sau proprietate.

Instrumentul cu care se realizează măsurarea se numeştescală. Activitatea de construire a scalelor se numeşte scalare.

În cercetările de marketing se utilizează 4 tipuri de scale (după S.S.Stevens):

scale nominale

scale ordinale

scale interval

scale proporţionale

Măsurarea în cercetările de marketing

Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI

caracteristicile scalelor n marketing
Caracteristicile scalelor în marketing

Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI

scale u z uale
Scale uzuale
 • Diferenţiala semantică
 • Scala lui Stapel (Adorno-Stapel)
 • Scala Likert

Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI

diferen iala semantic
scală ordinală

În esenţă, persoanei investigate i se solicită să-şi exprime opiniile despre un stimul supus investigaţiei (un produs, un serviciu, o marcă, un magazin etc.) care este caracterizat printr-o serie de perechi de atribute bipolare. Între cele 2 componente adjectivale ale fiecărei perechi se înserează o scală cu un număr impar de niveluri, direcţia şi intensitatea opiniei persoanei stabilindu-se pe baza nivelului pe care aceasta îl indică pe scala respectivă.

În marketing se folosesc 5 trepte: prima (cea mai nefavorabilă) se notează 1, cea mai favorabilă este notată cu 5

Diferenţiala semantică

Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI

scala lui stapel adorno stapel
o variantă a diferenţialei semantice

se foloseşte, de asemenea, în cercetările de marketing pentru scalarea aprecierilor, aspiraţiilor şi dorinţelor consumatorilor. Această scală are 10 trepte, cinci cu semnul + şi cinci cu semnul -, iar între acestea se trece atributul care urmează să fie evaluat, fără prezentarea celor doi poli ai săi.

Scala lui Stapel(Adorno-Stapel)

Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI

scala likert scala nsumat
face parte din categoria scalelor de tip ordinal şi a fost utilizată prima dată în 1932 de Rensis Likert.

În esenţă, administrarea unei astfel de scale presupune construirea unui set de propoziţii care reprezintă formulări cu caracter favorabil sau nefavorabil la adresa unui stimul supus investigaţiei,solicitându-seexprimarea acordului sau dezacordului faţă de acestea.

Scala Likert (scala însumată)

Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI

metode comparative de scalare
Metode comparative de scalare
 • Metoda comparaţiilor perechi
 • Metoda ordonării rangurilor
 • Scala cu sumă constantă
 • Q-sort

Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI

bibliografie selectiv
Bibliografie selectivă

Asandei M., Enache E.,Ciochină I., Gangone A., Manole S.,Cercetări şi modelări de marketing. Concepte de bază şi aplicaţii, Ed. Independenţa economică, Piteşti, 2010, pp. 48-70

Cătoiu I.(coord.), Cercetări de marketing. Tratat, Ed. Uranus, Bucureşti, 2009, pp. 147 –176

Enache E., Asandei M., Ciochină I., Cârjilă N., Gangone A., Decuseară R., Culegere de marketing. Abordări practice şi metodologice, Ed. Independenţa economică, Piteşti, 2006, pp.131-172

 Gherasim T, Gherasim A., Cercetări de marketing, Ed. Economică, Bucureşti 2003, pp. 13-18

Kotler Philip , Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 1997, pp.234 - 269

Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Principiile marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 1998, pp. 267-335

Ristea Ana-Lucia (coord.), Marketing premise şi provocări ale economiei înalt competitive, Ed. Expert, Bucureşti, 2002, pp. 103-172

Prutianu, Ş.Anastasiei B., Jijie T., Cercetarea de marketing – Studiul pieţei pur şi simplu, Ed. Polirom, Iaşi, 2002, pp.60-75

Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI