Çevre İzni
Download
1 / 51

Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı - PowerPoint PPT Presentation


 • 289 Views
 • Uploaded on

Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre İzin ve Lisansı Birimi. Çevre Görevlisi Eğitimi. İÇERİK. MEVCUT UYGULAMA. ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ. ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı' - zan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Çevre İzniveÇevre İzin ve Lisansı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı

Çevre İzin ve Lisansı Birimi

Çevre Görevlisi Eğitimi


İÇERİK

MEVCUT UYGULAMA

ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI

GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


İÇERİK

MEVCUT UYGULAMA

-VERİLEN İZİN/LİSANSLAR

-İLGİLİ YÖNETMELİKLER

-DEZAVANTAJLARI

ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI

GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


İÇERİK

MEVCUT UYGULAMA

ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ

-E.DEVLET UYGULAMALARI

-AMAÇ /TANIM

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI

GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


İÇERİK

MEVCUT UYGULAMA

-AMAÇ/ TANIMLAR

-İZİN/LİSANSA TABİ OLAN İŞLETMELER

-YETKİLİ MERCİİLER

-BAŞVURU VE ONAY ŞEKİLLERİ

-SÜREÇ

-BELGENİN İPTALİ/GEÇERLİLİĞİ VE YENİLENMESİ

-AVANTAJLARI/FAYDALARI

-DANIŞMANLIK FİRMALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI

GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


İZİNLER

Derin

Deniz Deşarjı

Gürültü

Emisyon

Deşarj

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


LİSANSLAR

Atık Kabul

Tesisi

Atık

lisansları

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


İLGİLİ YÖNETMELİKLER

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


DEZAVANTAJLARI

Sanayici Açısından

 • Birden fazla yere birden fazla başvuru

 • Her başvuruda aynı evraklar

 • İzin sürelerinin farklı olması

 • Hukuki konularda yaşanan sıkıntılar

 • Endüstri üzerindeki yükün fazlalaşması

Yetkili Merci Açısından

 • Sağlıklı izin sisteminin olmaması = sağlıksız denetim sistemi

 • Sağlıklı envanter sistemi oluşmamakta

 • Bilgi alışverişi daha zordur

 • Tesisin çevre açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi zordur

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


E.DEVLET UYGULAMALARI

 • Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010)

 • 15 Nolu Eylem

  • Çevrimiçi Çevre İzinleri

 • Proje Sahibi Kuruluş;

  • Çevre ve Orman Bakanlığı

 • İlgili Kuruluşlar;

  • İçişleri Bakanlığı

  • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

  • Yerel Yönetimler

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


AMAÇ/TANIM

 • İşletmelerin kuruluş aşamasından itibaren yaşam evreleri boyunca;

 • Çevre ile ilgili almak zorunda oldukları çeşitli izinlerin

 • başvurularının tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesi,

 • bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi ve

 • bu merciler tarafından onaylanma sürecinin çevrimiçi

 • tamamlanabilmesini

 • sağlamaktır.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete

1. BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

2. BÖLÜM : Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler ve Yetkili Merciler

3. BÖLÜM : Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı e-Başvurusu,

Değerlendirilmesi ve Verilmesi

4. BÖLÜM :Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri

5. BÖLÜM : Diğer Hükümler

EK-1 :Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler

EK-2 :Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler

EK-3 Ek-3A : Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu

Ek-3B : Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri

Ek-3C : İzin Lisans Sürecinin Tamamlanması İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler

EK-4 :---------------

EK-5 :Çevre İzin Belgesi (Bakanlık)

EK-6 :Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Bakanlık)

EK-7 :Çevre İzin Belgesi (İl Müdürlükleri)

EK-8 :Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İl Müdürlükleri)

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

Olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve tesisler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde

 • kirliliğin önlenmesi

 • azaltılması

 • kontrolü

 • için tek bir çevre izniverilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 • Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Anahtar Tanımlar

  Çevre izni : Mevzuat gereğince verilmekte olan emisyon, deşarj, gürültü kontrol ve derin deniz deşarjı izinlerini,

  EMİSYON

  ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ

  Çevre İzinleri

  ATIK SU DEŞARJ

  DERİN DENİZ DEŞARJ

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Anahtar Tanımlar

  Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği,

  • Atık Kabul Tesisi

  • Bitkisel Atık Yağ Toplama

  • Atık Yağ Geri Kazanım

  • ÖTL Geri Kazanım

  Çevre Lisansları

  • Atık Akü Geri Kazanım

  • Tıbbi Atık Sterilizasyon

  • Tehlikeli Atık Bertaraf/Geri Kazanım

  • Tehlikeli Atık Ara Depolama

  • PCB Arındırma/Bertaraf

  • Ambalaj Atığı Toplama Ayırma

  • Ambalaj Atığı Geri Kazanım

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Anahtar Tanımlar

  Geçici faaliyet belgesi:İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için 7. maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek süreler için tesise verilen belgeyi,

  İşletme : Tesis ve faaliyetlerin bütününü,

  Tesis:Havaya, suya veya toprağa emisyon veren her bir üniteyi; makineler, aletler veya diğer sabit düzenekleri; üzerinde madde depolanan, boşaltılan, iş yapılan mülkleri,

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler

  Tesislerin veya faaliyetlerin

  Kirletici vasfı dikkate alınarak belirlenmiş olup,

  EK-1

  Çevreye Kirletici Etkisi

  Yüksek Olan

  Faaliyet veya Tesisler

  10 ana başlık altında 64 tesis ve/veya faaliyet

  Örnek

  Petrol rafinerileri

  EK-2

  Çevreye Kirletici Etkisi

  Olan

  Faaliyet veya Tesisler

  10 ana başlık altında 188 tesis ve/veya faaliyet

  Örnek

  Tuz işletmeleri

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Yetkili Merciiler

  Yetkili Merciiler

  EK-1

  İşletme ve Faaliyetler

  BAKANLIK

  İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ

  Ek-2

  İşletme ve Faaliyetler

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Başvurular

  Başvurular

  ÇEVRE GÖREVLİSİ

  ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ

  ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Başvuru Şekli

  MEVCUT UYGULAMADA

  BU YÖNETMELİKLE

  Tamamen elektronik

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Onaylar

  Islak İmza

  Mobil İmza

  Elektronik İmza

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Süreç

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci

  iki aşamalıdır;

  Süreç

  Geçici Faaliyet Belgesi Alınması

  Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Süreç

  • Yönetmelik Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi ve belgeler sunulur

  • En fazla bir yıl sürelidir

  • Bu süre zarfında izin veya lisansa esas teşkil edecek Ek-3C’ de belirtilen bilgi, belge ve raporlar hazırlanır

  1- Geçici Faaliyet Belgesi alınması

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Süreç

  Ek-3A

  GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU/ TESİSİN KİMLİĞİ

  • Tesisin / Faaliyetin Adı

  • Tesisin / faaliyetin Adresi

  • İli

  • İlçesi

  • Ada, Parsel, Pafta

  • Koordinat Bilgileri

  • Vergi Dairesi ve Numarası

  • SGK İşyeri Sicil No

  • Ticaret / sanayi Odası No

  • Tesis Yetkilisi TC Kimlik No

  • Nace Kodu

  • Üretim Konusu

  • Üretim Kapasitesi

  • Tesisin / Faaliyetin Alanı, Vardiya Sayısı, Kişi Sayısı

  • Tesisin / Faaliyetin Bulunduğu Bölge

  • ÇED Mevzuatına Göre Durumu

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Ek-3A GEÇİÇİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Süreç

  Ek-3 GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

  Ortak Belgeler

  Özel Belgeler

  • ÇED Belgesi

  • Yapı Kullanım İzni

  • Ticaret Sicil Gazetesi

  • İşletme Belgesi

  • Vaziyet Planı

  • İş Akım Şeması ve Proses Özeti

  • Kapasite Raporu

  • Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı

  • Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı

  • Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi

  • Acil Durum/Müdahale Planı

  • İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

  • Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri

  • Sanayi Sicil Belgesi

  • Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi

  • Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Süreç

  • Geçici faaliyet belgesinin alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecinin tamamlanması zorunludur.

  • Yönetmelik Ek-3C’de belirtilen bilgi ve belgeler sunulur

  • Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal edilir ve yetkili merci tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işletmeye idari yaptırım uygulanır

  2- Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Süreç

  Ek-3C

  SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

  -Emisyon Ölçüm Raporu

  -Akustik Rapor

  -Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

  -Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

  -Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

  -Teknik Yeterlilik Raporu

  -Fizibilite Raporu

  -Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu MadeniYağ Lisansı

  -Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları,

  -Çevre Yönetim Sistem Belgesi

  -Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  • -Deneme Yakması Planı

  • -Deneme Yakması Sonuç Raporu

  • -Tesise kabul edilen atıkların analizi

  • Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler

  • -Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor

  • - Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler

  • -Biyolojik indikatör analiz raporu

  • -Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı

  • -Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler

  • -Faaliyet Raporu

  • -İzleme Raporları

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Ek-3C İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Süreç

  Ek-1 Faaliyetleri İçin

  1- Başvuru

  2- İnceleme

  3- Geçici Faaliyet Belgesi verilmesi

  Çevre İzin ve Lisansı Birimi

  4- İzin ve Lisans Başvurusu

  (İlgili yönetmeliklerde)

  Çevre İzin ve Lisansı Birimi

  İlgili Teknik Daireler

  5- İnceleme

  6- Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans Belgesi

  verilmesi

  Çevre İzin ve Lisansı Birimi

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  e Başvuru

  EK-1

  İÇOM’ne

  Bilgi Verilir

  • İÇOM’ne

  • Bilgi Verilir

  Bakanlık(ÖDD) İnceleme

  Uygunsa Geçici Faaliyet

  Belgesi Verilir

  • İdari Yaptırım

  • Ve Eksikliklerin

  • tamamlanması

  • (6 ay ek süre)

  Geçici Faaliyet Belgesi

  • Onaya Sunulur

  • HAYIR

  • Geçici Faaliyet

  • Belgesi

  • İptal Edilir

  • İzin/lisans Dosyasının

  • Hazırlanması

  • EVET

  • İşletmeciye

  • Bilgi Verilir

  • İlgili Daire Başkanlıklarına

  • Gönderilir.

  • İşletmeciye

  • Bilgi Verilir

  • EVET

  • Eksikliklerin

  • tamamlanması

  • (80 Gün)

  • İlgili yönetmelik

  • şartlarına göre

  • Değerlendirilmesi 30 gün

  • HAYIR

  • HAYIR

  • EVET

  • İÇOM’ne

  • Bilgi Verilir

  • İzin Belgesi

  • OnayaSunulur

  • İşletmeciye

  • Bilgi Verilir


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Süreç

  Ek-2 Faaliyetleri İçin

  1- Başvuru

  2- İnceleme

  3- Geçici Faaliyet Belgesi verilmesi

  4- İzin ve Lisans Başvurusu

  (İlgili yönetmeliklerde)

  İl Çevre ve Orman Müdürlükleri

  5- İnceleme

  6- Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans Belgesi

  verilmesi

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  e Başvuru

  EK-2

  ÇOB’na

  Bilgi Verilir

  • ÇOB’na

  • Bilgi Verilir

  İÇOM-ÇYŞM

  İnceleme

  Uygunsa Geçici Faaliyet

  Belgesi Verilir

  • İdari Yaptırım

  • Ve Eksikliklerin

  • tamamlanması

  • (6 ay ek süre)

  Geçici Faaliyet Belgesi

  • Onaya Sunulur

  • HAYIR

  • Geçici Faaliyet

  • Belgesi

  • İptal Edilir

  • İzin/lisans Dosyasının

  • Hazırlanması

  • EVET

  • İşletmeciye

  • Bilgi Verilir

  • İşletmeciye

  • Bilgi Verilir

  • EVET

  • Eksikliklerin

  • tamamlanması

  • (80 Gün)

  • İlgili yönetmelik

  • şartlarına göre

  • Değerlendirilmesi 30 gün

  • HAYIR

  • HAYIR

  • EVET

  • ÇOB’na

  • Bilgi Verilir

  • İzin Belgesi

  • OnayaSunulur

  • İşletmeciye

  • Bilgi Verilir


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği

  İzin/Lisans Koşullarında

  Aykırılık Tespit Edilmesi Durumunda

  İşletme Faaliyetine

  Devam Eder

  EVET

  Süre

  Verilecek mi?

  İş Termin Planı

  Sunuldumu

  1 Yıla Kadar

  Süre

  Verilir

  Uygunsuzluk

  Giderildimi

  EVET

  EVET

  HAYIR

  HAYIR

  HAYIR

  Belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulur.

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği

  5 yıl geçerli

  İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda 5 yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunur.

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği

  1-İşletmenin başka bir adrese taşınması, faaliyet yerinin değişmesi,

  2- İşletmenin faaliyet konusundaki değişiklikler,

  3-İşletmenin yakıtında ve yakma sistemindeki değişiklikler,

  4-İşletmenin toplam üretim kapasitesinin 1/3 oranında artması,

  5-İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün 1/3 oranında artması,

  Çevre İzin/Lisans Belgesinin Yenilenmesini Gerektirir

  4. ve 5. fıkrada belirtilen oranların altında kalan değişikliklerin çevre izin veya çevre izin ve lisansında değişiklik gerektirip gerektirmediği izni veren yetkili merci tarafından karara bağlanır,

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği

  İşletmede yapılan değişiklikler sonucu çevreye verilen emisyon miktarının azaltıldığı ölçüm ve analiz sonuçlarıyla belgelendiği takdirde çevre izin veya çevre izin ve lisansında değişiklik gerektirip gerekmediği hususu izni veren yetkili merci tarafından karara bağlanır,

  Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisans belgesi değişiklik talepleri yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunan işletmelerin çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir.

  İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin veya çevre izin ve lisansı almak üzere yeniden başvuru yapılır.

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği

  İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, yapılan değişiklik işletmeci tarafından değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili merciye bildirilir. İşletmede bu maddenin üçüncü fıkrasındaki değişiklikler yoksa işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir.

  Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir.

  Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi/tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler”

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri

  Başvuru dosyasını eksiksiz ve doğru olarak hazırlamak ve başvuruyu yapmak,

  Tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak

  temin etmek ve iletmek,

  Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

  ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmak,

  Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde

  incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmak,

  Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki

  bilgileri saklı tutmak,

  Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin

  durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmek,

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları

  Mevcut Uygulamada

  Bu Yönetmelikle

  -Ön İzin/ön Lisanslar İçin

  Toplam Belge Sayısı 199

  -Geçici Faaliyet Belgesi aşamasında Toplam Belge Sayısı 16

  -5 İzin ve 17 Lisans Konusunu içeren tek bir Çevre İzin/Lisansı İçin her belge sisteme bir kez yüklenmekte

  -Aynı Belge 5 İzin ve 17 Lisans için

  Her Seferinde Tekrar Talep Edilmekte

  • ÇED Belgesi

  • Yapı Kullanım İzni

  • Ticaret Sicil Gazetesi

  • İşletme Belgesi

  • Vaziyet Planı

  • İş Akım Şeması ve Proses Özeti

  • Kapasite Raporu

  • ÇED Belgesi (22 Adet ÇED Belgesi)

  • Yapı Kullanım İzni (22 Adet )

  • Ticaret Sicil Gazetesi(22 Adet )

  • İşletme Belgesi(22 Adet )

  • Vaziyet Planı(22 Adet )

  • İş Akım Şeması ve Proses Özeti(22 Adet)

  • Kapasite Raporu(22 Adet )

  Toplam 154 Belge ( 147 Belge Tekrar)

  Toplam 7 Belge

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları

  Mevcut Uygulamada

  Bu Yönetmelikle

  -Her bir İzin/Lisans İçin Hizmetin Değerlendirme, eksikliklerin tamamlanması ve sonuçlandırılma süreci ve süresi farklı

  Değerlendirme Süreleri;

  -15 gün,

  -45 iş günü,

  -2 ay,

  -6 ay vb…

  Eksikliklerin tamamlanması

  ? Belirgin Süreler yok

  İşlemin Sonuçlandırma Süreleri

  -1 yıl

  -2 yıl vb…

  -Değerlendirme, Eksikliklerin Tamamlanması ve İşlemin Sonuçlandırması için tek süreler ve tek süreç

  -İzin/Lisans Dosyasının Hazırlanması;

  GFB Alınmasından sonra 6 ay içinde

  -1.Değerlendirme;

  80 Gün içerisinde

  -Eksikliklerin Tamamlanması

  80 Gün içerisinde

  -2.Değerlendirme;

  20 Gün içerisinde

  Toplam 1 yıl içerisinde İşlem Sonuçlandırılır.

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları

  Mevcut Uygulamada

  Bu Yönetmelikle

  -Tüm İzin/Lisans Konularını içeren Tekbir Çevre İzin/Lisansı için Başvuruların yapılması, değerlendirilmesi ve onaylanması aşamaları tamamen elektronik ortamda yapılacaktır. Hiçbir aşamada basılı ve ıslak imzalı evrak ve dosya istenilmeyecektir.

  -Tüm İzin/Lisans için başvuruların yapılması, değerlendirilmesi ve onaylanması aşamaları manuel olarak basılı ve ıslak imzalı evrak ve dosya üzerinden yapılmaktadır.

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE

  LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları

  Mevcut Uygulamada

  Bu Yönetmelikle

  • Tüm İzin/Lisans konularını içeren tek bir çevre/izin belgesi için tek bir noktadan tekbir başvuru yapılacak bu başvurular yetkili otorite tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanacaktır.

  • Elektronik Ortamda Başvuru

  • - ÖDD(Çevre İzin Lisans Birimi)

  -Her bir İzin/Lisans için Bakanlığın farklı birimlere ayrı başvurular yapılmakta,

  İzinler;

  -Emisyon İzni, Gürültü İzni (HYD)

  -Atıksu Deşarjı, Tehlikeli Madde Deşarjı

  (STYD)

  -Derin Deniz Deşarjı (DKYD)

  Lisanslar;

  -Atık Kabul Tesisi (DKYD)

  -Diğer Lisanslar (AYD)

  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD


  SORULARINIZ İÇİN

  0.312. 207 64 82

  207 66 73

  207 65 47

  0.312. 287 38 27

  207 64 46

  [email protected]

  [email protected]

  :[email protected]

  [email protected]

  [email protected]

  51


  ad