Cellekommunikasjon ii
Download
1 / 38

Cellekommunikasjon II - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

Cellekommunikasjon II. PBM 135 - Høsten 2002 Prof. Finn Olav Levy, dr.med. Tlf.: 22 840237 E-post: [email protected] Cell ekommunikasjon - reseptorgrupper. Intracellulære reseptorer Kjernereseptor-superfamilien Reseptor for NO Reseptorer i cellemembranen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cellekommunikasjon II' - zan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cellekommunikasjon ii

Cellekommunikasjon II

PBM 135 - Høsten 2002

Prof. Finn Olav Levy, dr.med.

Tlf.: 22840237

E-post: [email protected]


Cell ekommunikasjon reseptorgrupper
Cellekommunikasjon - reseptorgrupper

 • Intracellulære reseptorer

  • Kjernereseptor-superfamilien

  • Reseptor for NO

 • Reseptorer i cellemembranen

  • Ligand-regulerte ionekanaler

  • G-protein-koblede reseptorer

  • Enzym-koblede reseptorer (oftest kinase- eller fosfataseaktivitet)


Enzym koblede reseptorer
Enzym-koblede reseptorer

 • Reseptor tyrosin-kinaser

 • Tyrosin-kinase-assosierte reseptorer

 • Reseptorliknende tyrosin-fosfataser

 • Reseptor serin/threonin-kinaser

 • Reseptor guanylyl-syklaser

 • Histidin-kinase-assosierte reseptorer


Enzym koblede reseptorer1
Enzym-koblede reseptorer

 • Reseptor tyrosinkinaser (RTK)

  • EGF-reseptor

 • Tyrosinkinase-assosierte reseptorer

  • Assosierer med non-reseptor tyrosinkinaser

   • Src-familien (eks. antigenreseptorer på B- og T-celler)

   • FAK (integriner)

   • Jak (cytokin-reseptorer)

 • Reseptorliknende tyrosinfosfataser

  • Trolig reseptorer, men ligander ikke godt klarlagt

 • Reseptor serin/threonin-kinaser

  • TGFb-reseptor

 • Reseptor guanylylsyklaser

  • ANF-reseptor

 • Histidinkinase-assosierte reseptorer

  • Kjemotakse i bakterier


Reseptor tyrosinkinaser rtk
Reseptor tyrosinkinaser (RTK)

 • Ett transmembrandomene

 • Tyrosinkinaseaktivitet i intracellulære del

 • Aktiveringsmekanisme:

  • Ligandindusert reseptordimerisering fører til intermolekylær ”autofosforylering” på flere Tyr-residier

  • To konsekvenser:

   • Økt Tyr-kinaseaktivitet

   • Fosforylering av Tyr i gjenkjenningssekvenser for bl.a. SH2-domener

  • Aktivert, Tyr-fosforylert reseptor blir dermed forankringsprotein for forskj. signalproteiner med SH2-domener og PTB-domener  Rekruttering av signalproteiner med slike domener


Reseptor tyrosinkinaser mange familier
Reseptor tyrosinkinaser – mange familier

Alberts et al. 2002, Fig. 15-49


Reseptor tyrosinkinaser
Reseptor tyrosinkinaser

Alberts et al. 2002, Table 15-4


Reseptor tyrosinkinaser1
Reseptor tyrosinkinaser

 • Forskjellige mekanismer for ligand-indusert dimerisering av reseptor

  • PDGF: Er dimer

  • FGF: Sitter bundet på proteoglykaner i intercellulær matrix

  • Ephriner: Sitter i cellemembranen på annen celle

Alberts et al. 2002, Fig. 15-50


Reseptor tyrosinkinaser2
Reseptor tyrosinkinaser

 • Dominant negative muterte reseptorer er nyttig forskningsverktøy

Alberts et al. 2002, Fig. 15-51


Reseptor tyrosinkinaser3
Reseptor tyrosinkinaser

 • Rekruttering av signalproteiner som følge av Tyr-fosforylering

Alberts et al. 2002, Fig. 15-52


Reseptor tyrosinkinaser4
Reseptor tyrosinkinaser

 • Rekruttering av signalproteiner via SH2-domener

Alberts et al. 2002, Fig. 15-53


Reseptor tyrosinkinaser5
Reseptor tyrosinkinaser

 • Eksempler på signalførende substrater/målproteiner for RTKs:

  • Enzymer

   • PLCg (danner Ins-1,4,5-P3 og DAG)

   • PI-3 kinase (danner PtdIns-3,4,5-P3 og andre PtdIns-3-fosfater)

   • c-Src og andre medl. av Src-familien (non-reseptor tyrosinkinaser)

   • PTPs (flere Tyr-fosfataser)

   • RasGAP (Ras GTPase-aktiverende prot. – Neg. regulator av Ras-signalveien)

  • Adapter/Forankringsproteiner:

   • Shc (adapterprotein med SH2-domene)

   • Grb2 (SH2 og to SH3-domener)

   • IRS-1, IRS-2 (dokking-proteiner for insulin-reseptor)

   • m.fl.

  • Forskjellig for hver reseptor – mye kartlegging gjenstår


Ras en molekyl r bryter som aktiveres av rtk
Ras – en molekylær bryter som aktiveres av RTK

Alberts et al. 2002, Fig. 3-70

Alberts et al. 2002, Fig. 3-71

Alberts et al. 2002, Fig. 15-54


Aktivering av ras fra aktivert rtk
Aktivering av Ras fra aktivert RTK

 • Aktivert RTK rekrutterer Ras-GEF (via adapter-protein)

 • Ras-GEF aktiverer Ras

Alberts et al. 2002, Fig. 15-55


Aktivert ras aktiverer en fosforyleringskaskade
Aktivert Ras aktiverer en fosforyleringskaskade

 • Første ledd i fosforyleringskaskaden har Ras-bindende domene, som bare gjenkjenner aktivert Ras (Ras-GTP)

Alberts et al. 2002, Fig. 15-56


Pi 3 kinase s rger for membranforankring
PI 3-kinase sørger for membranforankring

 • PI-3 kinase danner PI(3,4,5)P3 og andre PI 3-fosfater

 • PI(3,4)P2 og PI(3,4,5)P3 forankrer plekstrin homologi (PH)-domener til membranen

 • Defekt PH-domene i Btk gir immunsvikt (av B-celler)

 • PI 3-fosfater defosforyleres av inositol fosfolipid fosfataser

  • Eks.: PTEN – mutasjon gir cancer

Alberts et al. 2002, Fig. 15-58


Pi 3 kinase betydning i b celler
PI 3-kinase – betydning i B-celler

 • Defekt PH-domene i Btk gir immunsvikt (Brutons type agammaglobulinemi; Btk=Brutons tyrosine kinase)

Alberts et al. 2002, Fig. 15-59 + video: 15_6.mov


Pi 3 kinase betydning for celleoverlevelse
PI 3-kinase – betydning for celleoverlevelse

 • Eks.: Mutasjon i PTEN (inositol fosfolipid fosfatase) gir cancer

Alberts et al. 2002, Fig. 15-60


Oppsummering fem signalveier fra gpcr rtk
Oppsummering – fem signalveier fra GPCR/RTK

Alberts et al. 2002, Fig. 15-61


Tyrosinkinase assosierte reseptorer og non reseptor tyrosinkinaser
Tyrosinkinase-assosierte reseptorer og non-reseptor tyrosinkinaser

 • Tyrosinkinase-assosierte reseptorer

  • Stor, heterogen gruppe reseptorer

  • Assosierer med cytoplasmatiske (non-reseptor) tyrosinkinaser

 • Eksempler på familier av non-reseptor tyrosinkinaser og reseptorer som benytter dem:

  • Src-familien (eks. antigenreseptorer på B- og T-celler)

  • FAK (integriner)

  • Jak (cytokin-reseptorer)


Non reseptor tyrosinkinaser src
Non-reseptor tyrosinkinaser: Src

 • Første tyrosinkinase som ble oppdaget:

  • v-Src (1978) – fra Rous sarcoma virus

   • Oncogen

 • Domenestruktur: N-SH3-SH2-SH1 (kinase)-C:

Alberts et al. 2002, Fig. 3-67


Aktivering av src
Aktivering av Src

 • Defosforylering av inhibitorisk fosfat (som holdes fast i SH2-domenet)

 • (Auto)fosforylering av aktiverende fosfat

 • Stabilisering ved proteinbinding

Src som signal-

integrator:

Alberts et al. 2002, Fig. 3-68

Alberts et al. 2002, Fig. 3-69


Cytokin reseptorer jak stat
Cytokin-reseptorer, Jak, STAT

Alberts et al. 2002, Fig. 15-63


Cytokin reseptorer jak stat1
Cytokin-reseptorer, Jak, STAT

 • Reseptorer av hematopoietin-reseptor-familien:

  • IFN, EPO, PRL, GH, GM-CSF, IL-3 (Table 15-5)

 • Jak: Janus kinase (ikke ”just another kinase”)

 • Fire typer (Jak1, Jak2, Jak3, Tyk2)

 • Permanent assosiert med reseptor

 • Ligand-indusert dimerisering av reseptor  Jak aktiverer hverandre ved fosforylering, og blir i stand til å fosforylere reseptoren på Tyr

 • STAT (”Signal Transducer and Activator of Transcription”) bindes til Tyr-P, fosforyleres av Jak, dimeriserer og vandrer til kjernen som aktiv transkripsjonsfaktor


Cytokin reseptorer jak stat2
Cytokin-reseptorer, Jak, STAT

Alberts et al. 2002, Table 15-5


Reseptor liknende tyrosin fosfataser
Reseptor-liknende tyrosin-fosfataser

 • Flere som ligner på reseptorer (RTK)

 • Ligander ikke godt klarlagt

Alberts et al. 2002, Fig. 15-64


Reseptor ser thr kinaser og smad
Reseptor Ser/Thr-kinaser og Smad

Alberts et al. 2002, Fig. 15-65


Reseptor ser thr kinaser og smad1
Reseptor Ser/Thr-kinaser og Smad

 • TGF-b superfamilien

  • TGF-b

  • Aktivin (Inhibin, aktivin)

  • BMP (bone morphogenetic proteins) – største gruppe

 • Liganden er dimer

 • To typer reseptorer (type I og type II), som bringes sammen av liganden

 • Ligand binder type II, som rekrutterer, fosforylerer og aktiverer type I

 • Type I fosforylerer en reseptor-aktivert Smad (Smad 2/3 (TGF-b, aktivin) eller 1/5/8 (BMP)), som dissosierer fra reseptoren, binder Smad4 og vandrer til kjernen som aktiv transkripsjonsfaktor (kfr. Jak-STAT signalvei)

 • Negativ feedback: Induksjon av Smad 6/7 (inhibitoriske)


Proteinkinaser i signaloverf ring
Proteinkinaser i signaloverføring

Fig. 3-63

Alberts et al. 2002, Fig. 15-66

Fig. 3-64


Proteinkinaser
Proteinkinaser

Alberts et al. 2002, Fig. 3-65


Histidinkinase assosiert reseptor og bakteriell kjemotakse
Histidinkinase-assosiert reseptor og bakteriell kjemotakse

Alberts et al. 2002, Fig. 15-67

Alberts et al. 2002, Fig. 15-68

Alberts et al. 2002, Fig. 15-69


Signaloverf ring via regulert proteolyse
Signaloverføring via regulert proteolyse

 • Regulert proteolyse

  • Foregår i proteasomer

  • Proteiner merkes for proteolyse ved ubiquitylering

 • Notch

  • Kontaktinhibisjon, utviklingsbiologi, cancer

  • Mulig parallell til antatt mekanisme for Alzheimers sykdom (kløving av APP ved presenilin-1 (PS-1))

  • Regulert ved glykosylering

 • Wnt

  • Utviklingsbiologi, cancer

  • Wnt aktivering av LRP og frizzled (7-TM) aktiverer Dishevelled, som hemmer GSK-3b og unndrar b-catenin fra proteolyse

  • Relevans: Mutasjoner i APC (med på å regulere GSK-3b) gir coloncancer


Signaloverf ring via regulert proteolyse1
Signaloverføring via regulert proteolyse

 • Hedgehog

  • Utviklingsbiologi, cancer

  • Ukjent signal fra Smoothened (7-TM) hindrer proteolyse av transkripsjonsfaktor

  • Hedgehog binder Patched og frigir dermed Smoothened fra konstant inhibisjon

 • Signaloverføring via NF-kB

  • Stressrespons og proinflammatoriske stimuli

  • Eks.: TNF-a, IL-1

  • Legemiddelrelevans: Antistoff mot TNF-a mot bl.a. leddgikt


Notch delta kontaktinhibisjon
Notch/Delta – Kontaktinhibisjon

Alberts et al. 2002, Fig. 15-70


Notch proteolyse x 3
Notch – Proteolyse x 3

Alberts et al. 2002, Fig. 15-71


Wnt frizzled b catenin
Wnt/Frizzled/b-Catenin

Alberts et al. 2002, Fig. 15-72


Hedgehog
Hedgehog

Alberts et al. 2002, Fig. 15-73


Signaloverf ring via nf k b
Signaloverføring via NF-kB

 • Stressrespons og proinflammatoriske stimuli

 • Eks.: TNF-a, IL-1

 • Inhibitor (IkB) fosforyleres, løsner og degraderes – NFkB går til kjernen som aktiv transkripsjonsfaktor

 • Legemiddelrelevans: Antistoff mot TNF-a mot bl.a. leddgikt

Alberts et al. 2002, Fig. 15-74


ad