slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
II.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

II. - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

I. II. III. IV. PŘIJETÍ. MATURITA. I. Základní programové vybavení Úvod do informačních technologií. Principy operačních systémů. Instalace a konfigurace OS Windows. Správa procesů a paměti, správa disku. Programování dávkových souborů a skriptů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'II.' - jubal


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

I.

II.

III.

IV.

PŘIJETÍ

MATURITA

slide2

I.

 • Základní programové vybavení
 • Úvod do informačních technologií.
 • Principy operačních systémů.
 • Instalace a konfigurace OS Windows.
 • Správa procesů a paměti, správa disku.
 • Programování dávkových souborů a skriptů.
 • Základy síťové komunikace ve Windows.
 • Internetové a intranetové služby.
 • Utility, antivirové programy.
 • Tvorba internetových stránek
 • Struktura webové stránky.
 • Značkovací jazyk XHTML, validita kódu.
 • Kaskádové styly, objekty na www stránkách.
 • Základy typografie a webdesignu.
 • Tvorba vlastních internetových stránek.
slide3

II.

 • Kancelářské aplikace
 • Pokročilá editace textu v MS Word.
 • Šablony, styly, vkládání objektů.
 • Hromadná korespondence.
 • Základy práce s tabulkovým procesorem.
 • Tabulky, grafy a seznamy v MS Excel.
 • Návrh a tvorba databáze v MS Access.
 • Tabulky, relace, tvorba dotazů, jazyk SQL.
 • Návrh formulářů a sestav.
 • Možnosti práce s hotovou databází.
 • Multimediální prezentace v MS Power-Point.
 • Zásady tvorby prezentací.
slide4

III.

 • Operační systém Linux
 • Úvod do OS Linux.
 • GUI v Linuxu – využití Xfree, KDE.
 • Linux jako workstation, práce v síti.
 • Linux jako síťový server.
 • Apache web server.
 • Manuálové stránky a HOWTO, lilo.
 • Instalace NIC, TCP/IP, firewall.
 • Linux jako mail server
 • Linux jako router, NFS, ftp a ssh server.
 • Srovnání Linuxu a Windows NT/XP.
 • Proxy server.
 • DNS a DHCP server.
slide5

IV.

 • Databázové systémy
 • Teorie databázových systémů.
 • Relační systémy řízení báze dat.
 • Databázový systém MySQL a jazyk SQL.
 • Tvorba vícevrstvých databázových aplikací.
 • Informační systémy
 • Úvod do informačních systémů.
 • Typy a využití informačních systémů.
 • Podnikové informační systémy.
 • Geografické informační systémy.
 • Internetové redakční systémy.
slide6

I.

 • Základy programování
 • Základní pojmy z programování.
 • Programovací jazyky.
 • Algoritmus. Vývojové diagramy.
 • Struktura programu v jazyce C.
 • Konstanty. Proměnné. Datové typy.
 • Standardní vstupní a výstupní operace.
 • Příkazy podmínky a cyklu.
 • Čísla, pole znaků, pole.
 • Práce se soubory.
 • Funkce.
 • Ukazatelé a standardní knihovny.
 • Programy v textovém režimu
slide7

II.

 • Vizuální programování v Delphi
 • Specifika programování ve Windows.
 • Zásady vizuálního programování.
 • Vývojové prostředí Delphi.
 • Projekt a jeho části. Formuláře.
 • Standardní prvky formulářů.
 • Menu, stavový řádek.
 • Nástrojové panely.
 • Dialogová okna.
 • Programování vstupů - myši a klávesnice.
 • Tvorba aplikací pro Windows
slide8

III.

 • Objektové programování
 • Principy objektového programování.
 • Třídy a instance tříd.
 • Dědičnost. Polymorfismus. Zapouzdření.
 • Internetové aplikace v PHP
 • Principy interaktivních síťových aplikací.
 • XHTML. CSS. JavaScript.
 • Zásady psaní skriptů v PHP.
 • Proměnné, konstanty. Datové typy.
 • Operátory. Řídicí příkazy. Funkce.
 • Pole. Znakové řetězce. Regulární výrazy.
 • Datové soubory.
 • Tvorba internetových aplikací.
slide9

I.

 • Prezentační grafika a DTP
 • Základy počítačové grafiky.
 • Principy a formáty rastrové grafiky.
 • Ovládání programu Corel Photo-Paint.
 • Digitalizace grafických předloh.
 • Úpravy bitmapových obrázků.
 • Tvorba grafických koláží.
 • Principy a formáty vektorové grafiky.
 • Ovládání programu Corel Draw.
 • Kresba podle předlohy, kreslicí nástroje.
 • Vektorizace bitmapových obrázků.
 • Základy DTP – publikování pomocí počítače.
slide10

II.

 • Technické kreslení na počítači
 • CAD – charakteristika,souřadné systémy.
 • Ovládání programu Mechanical Desktop.
 • Kreslení entit, šrafování, kótování.
 • Práce s hladinami.
 • Vkládání objektů, práce s bloky.
 • Kreslení různých typů výkresů.
 • Základy 3D modelování
 • Úvod do 3D modelování.
 • Metody tvorby těles a ploch.
 • Vytváření složených těles, úpravy těles.
 • Materiály, stínování, prohlížení.
 • Tvorba scény (kamery, světla).
 • Samostatný projekt ve 3D.
slide11

III.

 • Počítačová animace a simulace
 • Ovládání programu 3D Studio MAX.
 • Práce s křivkami.
 • Editace materiálů.
 • Volné modelování pomocí polygonů.
 • Animace objektů – klíčové snímky.
 • Vytváření efektů (oheň, výbuch...).
 • Animace po dráze.
 • Prostorové deformace.
 • Samostatný projekt animace.
slide12

I.

 • Základy počítačové techniky
 • Historický vývoj počítačů, generace.
 • Struktura osobního počítače.
 • Základní deska, sběrnice.
 • Mikroprocesory a vnitřní paměti.
 • Vnější paměti, disková média.
 • Vstupní zařízení – klávesnice, myš.
 • Zobrazovací soustava, monitory.
 • Tiskárny – typy, principy, využití.
 • Multimediální zařízení.
 • Technické vybavení pro komunikaci v síti
 • Mobilní zařízení, video, satelitní příjem
slide13

II.

 • Principy počítačové techniky
 • Konstrukce počítačů.
 • Počítačové skříně, typy zdrojů.
 • Architektura paměti RAM a ROM.
 • Sběrnicové schéma počítače, typy sběrnic.
 • Vnitřní struktura mikroprocesoru.
 • Zpracování programu v mikroprocesoru.
 • Blokové schéma mikrokontroléru.
 • Přerušovací systém mikrokontroléru.
 • Porty, sériový a paralelní přenos.
 • Moderní displeje – LCD, plazmový, OLED.
 • Tiskárny - LED, sublimační, laserové.
 • Praktická cvičení
 • instalace, konfigurace a údržba technického vybavení počítačů
slide14

III.

 • Počítačové sítě
 • Základní principy datových sítí.
 • Rozdělení prvků sítě, topologie.
 • Komunikační normy.
 • Referenční model ISO/OSI.
 • Aktivní prvky datových sítí.
 • Metalická a optická kabeláž.
 • Síťová karta jako fyzické médium.
 • Protokoly.
 • Internet jako veřejná datová síť.
slide15

IV.

 • Základy mikroelektrotechniky
 • Elektronické prvky – pasivní , aktivní.
 • Dioda , tranzistor , integrované obvody.
 • Zdroje napětí – pevné, regulovatelné.
 • Oscilátory.
 • Displej LED.
 • Čítač – dekadický , binární.
 • Dekodér BCD – 7 segmentů.
 • Posuvné registry.
 • Sériový přenos IR, rádiový přenos.
 • Mikrokontroler – vnitřní stavba, porty.
 • Mikrokontroler – asembler, aplikace.
 • Komunikace mezi dvěma procesory.
 • Novinky v oblasti hardware
 • příprava k maturitní zkoušce
slide16

I.

 • Základy elektrotechniky
 • Elektrické pole a náboj, elektrická síla.
 • Kapacita vodiče, kondenzátory.
 • Stejnosměrný elektrický proud v kovech.
 • El. proud v elektrolytech, plynech, vakuu.
 • Výbojové plazma: zářivky, výbojky.
 • Elektronky: dioda, trioda, obrazovka.
 • Magnetické pole a jeho využití.
 • Elektromagnetická indukce a její aplikace.
 • Střídavý proud.
 • Třífázová elektrická soustava.
 • Transformátor, transformační poměr.
 • Točivé elektrické stroje.
 • Asynchronní motor, dynamo, alternátor.
 • Účiník a jeho kompenzace.
 • Energetická soustava.
 • Výroba a rozvod elektrického proudu.
slide17

II.

 • Elektrotechnika v praxi
 • Řešení střídavých obvodů.
 • Měření základních veličin U,I,C,R,L.
 • Pasivní elektronické součástky.
 • Osciloskop a jeho využití.
 • Polovodiče a polovodičové prvky.
 • Integrované obvody v pevné fázi.
 • Základy vf techniky.
slide18

III.

 • Základy automatizace
 • Technický a ekonomický význam.
 • Základní pojmy řízení.
 • Boolova algebra.
 • Realizace logických obvodů.
 • Schéma regulačního obvodu.
 • Snímače, převodníky, akční členy.
 • Nespojité regulátory, dvoupolohový regulátor
 • Spojité regulátory, sdružené regulátory.
 • Regulační obvody spojité regulace.
 • Jakost regulačního pochodu.
 • Číslicové řízení.
 • NC stroje, CNC stroje.
 • Aplikace automatického řízení.
 • Aplikace regulačních obvodů.
slide19

III.

 • Tvorba aplikací pro Windows
 • Multimediální aplikace v Delphi.
 • Grafická aplikace v Delphi.
 • Souborový manažer a FTP v Delphi.
 • Síťová aplikace v Delphi.
 • Databázová aplikace v PHP a MySQL.
 • Administrace počítačové sítě
 • Pokročilé techniky síťové správy v OS Linux.
 • Instalace a konfigurace technického vybavení počítačových sítí.
slide20

IV.

 • Závěrečné studijní práce
 • Zadání témat z oblasti IT.
 • Praktické řešení problému.
 • Konzultace s vedoucími práce.
 • Odevzdání závěrečné zprávy.
 • Veřejné obhajoby závěrečných prací.
 • Osvědčení o vykonání závěrečné práce.
 • Praktické příklady
 • Opakování příkladů k praktické maturitní zkoušce z technického a programového vybavení.