hiiden alueen hyvinvoinnin tila n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hiiden alueen hyvinvoinnin tila PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hiiden alueen hyvinvoinnin tila

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Hiiden alueen hyvinvoinnin tila - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Hiiden alueen hyvinvoinnin tila. 30.8.2007 Eija Tommila. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen –vahvuus uusiin palvelurakenteisiin. Perustuslaki velvoittaa julkisen vallan turvaamaan yksilöille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistämään väestön terveyttä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hiiden alueen hyvinvoinnin tila' - zaide


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hiiden alueen hyvinvoinnin tila

Hiiden alueen hyvinvoinnin tila

30.8.2007

Eija Tommila

hyvinvoinnin ja terveyden edist minen vahvuus uusiin palvelurakenteisiin
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen –vahvuus uusiin palvelurakenteisiin
 • Perustuslaki velvoittaa julkisen vallan turvaamaan yksilöille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistämään väestön terveyttä
 • Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä
 • Sosiaalihuoltolain mukaisesti kunnalla on vastuu väestön hyvinvoinnista
 • Kansanterveyslain uudistus (2006) täsmentää kunnan kaikkien toimialojen tehtäviä väestön terveyden seuraamisessa ja terveyden edistämisessä
 • Puitelaki (2007)

Kunta – ja palvelurakenneuudistus antaa mahdollisuudet luoda entistä toimivammat rakenteet väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle

-alueelliset /seudulliset hyvinvointistrategiat ja -kertomukset

-vastuuhenkilön tai -tahon määrittäminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän nimeäminen (edustajat kaikista hallintokunnista)

-toimivat hyvinvointitietojärjestelmät

Tärkeää luoda edellytykset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävien hoitamiselle kokonaisuutena

v est n hyvinvointi ja terveyden edist minen kunnan kaikissa toiminnoissa
Väestön hyvinvointi ja terveyden edistäminen kunnan kaikissa toiminnoissa

Hyvinvoinnin seurantaindikaattoreita:

 • Työttömät, pitkäaikaistyöttömät
 • Koulutuksen ulkopuolelle jääneet nuoret
 • Erityistuen tarpeessa olevat perheet (mm. lapsen pitkäaikainen sairaus, oppimis-/käytöshäiriöt, vanhempien päihteiden käyttö, perheväkivalta, psyykkiset ongelmat)
 • Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret
 • Koululaisten hyvinvointi
 • Laitoshoidossa/ kotona olevien vanhusten osuus
 • Kodinhoitoapua saaneet, turvallinen ja itsenäinen asuminen kotona, lähipalvelut
 • Alkoholin kulutus, päihdesairauksien hoitojaksot
 • Tapaturmat
 • Ympäristö: ravitsemus, altistuminen (melu, pöly, hiukkaset), sisäilman laatu, virikkeisyys, liikenne
kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 17 vuotiaat vastaavanik isest v est st
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

Lähde Stakes

hiiden alueen hyvinvointi

Hiiden alueen hyvinvointi

- tiedosta toimintaan!