1 / 14

Középtávú szakképzési koncepció Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében

Középtávú szakképzési koncepció Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében. Egységes szerkezetű TISZK-ek létrehozásának lehetősége Előadó: Dr. Simon Csaba Ph . D. mb. igazgató Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás. Megyei TISZK-ek. 8 intézményfenntartó 15 szakképző intézmény.

zahur
Download Presentation

Középtávú szakképzési koncepció Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Középtávú szakképzési koncepció Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében Egységes szerkezetű TISZK-ek létrehozásának lehetősége Előadó: Dr. Simon Csaba Ph. D. mb. igazgató Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás

 2. Megyei TISZK-ek 8 intézményfenntartó 15 szakképző intézmény 4 intézményfenntartó 18 szakképző intézmény Szakképzésben résztvevők száma több mint 11000 fő

 3. Intézményeink

 4. Az egységes szerkezetű TISZK-ek létrehozásának feltételei: • Rendszerbiztonság • Közvetlen szakmai irányítás • Informatikai rendszerek • Munkaerő-piaci orientáltság • RFKB, TISZK, fenntartók, külső gyakorlóhelyek • Szakképzés minőségének hatékony javítása • Minőségirányítási rendszer

 5. Megvalósítás • Két lépcsőben • A projekt időszaka (2008. dec.-2010. dec.) • A két szervezet ugyanazon alintézkedésekkel lett fejlesztve • Fenntartási időszak (2010. dec.-től)

 6. Megvalósítás lépései I.: • Sajó-menti és Zempléni TISZK • Közös Irányító Szervezet (projektszintű) • Funkcionális területek összehangolása Közösségi szolgáltatások • Vezetés Irányítási Rendszer összehangolása (adatgyűjtés, adatkezelés, órarend és tantárgyfelosztás) • Pályaorientációs, nyomon-követési rendszer • Távoktatási, továbbképzési, stb. rendszer

 7. Megvalósítás lépései II.: • Rugalmas felnőttképzési rendszer A jelenlegi helyzet sajátosságai • A fenntartó által előírt bevételek • Az intézmények önállóan kevés felnőttképzést folytattak • Külső képzőhelyek: bérbe vett helyiségek eszközök, foglalkoztatott oktatók

 8. A továbblépés TISZK, mint felnőttképzési intézmény jellemzői • egy közös TISZK szintű akkreditáció • TISZK egységes Munkaszervezete hozza a döntéseket, szervez, irányít, koordinál, ellenőriz (33 intézmény) • Szakmailag felkészült , nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek • Jól felszerelt gyakorlati képzőhelyek (TIOP) • Az intézményi infrastruktúrákat a két TISZK költséghatékonyan működteti

 9. Szervezeti felépítés és gazdálkodás Területi alapú szerveződés • Szakmacsoportos fejlesztések • Egységes modultérképek • Párhuzamosságok megszűntetése • A rendelkezésre álló humánerőforrás és eszközállomány felmérése • Egységes szerkezetű, teljes hatáskörrel rendelkező munkaszervezetek • Társulási Tanácsok, a TISZK munkaszervezete, Intézményvezetők Tanácsa

 10. Szervezeti felépítés és gazdálkodás • Ellátandó feladatok finanszírozása (bevételek-kiadások pontos ismerete) • Hatékonyság vizsgálata kiadási oldalon: • Kötelezően ellátandó tanórák • Túlórák • Oktatással közvetlenül nem kapcsolatos feladatok

 11. Szervezeti felépítés és gazdálkodásBevételek • Normatíva bevételek • Fenntartói támogatás • Fenntartó által előírt bevétel (teljesített bevétel) • Költségek tervezése: indítható osztályok száma, osztályok létszáma

 12. Szervezeti felépítés és gazdálkodás • Áttanítás feltételeinek megteremtése • Tanárok szakképesítése • TISZK szintű modultérkép • Egyéb feladatok megosztása • Karbantartási, gondnoki, étkeztetés, könyvtár, stb.)

 13. Egységes szerkezetű TISZK-ek = Magasabb színvonalú szakképzés és felnőttképzés hatékonyabb költséggazdálkodással

 14. KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Elérhetőségeim: Dr. Simon Csaba Ph.D. Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás Miskolc Városház tér 1. 20-401-89-40 ztiszk.simon@gmail.com Tokaj, 2011. Március 24.

More Related