slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vlastnosti papíru PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vlastnosti papíru

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Vlastnosti papíru - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Vlastnosti papíru. Obecné vlastnosti: Plošná hmotnost - gramáž - je hmotnost 1m 2 papíru udávaná v gramech. C harakteristická vlastnost , podle které se materiály dělí na : Papír - plošná hmotnost do 150 g / m 2 Karton - plošná hmotnost 150-250 g / m 2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vlastnosti papíru


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vlastnosti pap ru
Vlastnosti papíru

Obecné vlastnosti:

  • Plošnáhmotnost-gramáž- jehmotnost1m2 papíru udávaná v gramech. Charakteristickávlastnost, podlekteré se materiálydělína:
 • Papír-plošnáhmotnost do 150 g/m2
 • Karton - plošnáhmotnost 150-250 g/m2
 • Lepenka - plošnáhmotnostnad 250 g/m2
 • Běžnýpapír- 80-90 g/m2
vlastnosti pap ru1
Vlastnosti papíru

Obecné vlastnosti:

 • Směrvýroby– určuje jakým směrem jsou orientována vlákna. Rozlišujeme:
  • podélný směr – je rovnoběžný s pohybem papíru v papírenském stroji
  • příčný směr – je kolmý na pohyb síta
 • Tloušťkapapíru– kolmávzdálenostmeziprotilehlýmipovrchy, měří se tloušťkoměrem v mikrometrech.
vlastnosti pap ru2
Vlastnosti papíru
 • Směrvýroby– určuje jakým směrem jsou orientována vlákna.

BB - Široká dráha: vlákna jsou rovnoběžná s krátkou stranou archu.

SB - Úzká dráha: vlákna jsou rovnoběžná s dlouhou stranou archu.

vlastnosti pap ru3
Vlastnosti papíru

Fyzikální vlastnosti:

 • Vlhkost – obsah vody v papíru, udává se v hmotnostních %, pohybuje se mezi 5-10%.
 • Stupeň zaklížení – odolnost vůči smáčení vodou, zvyšuje se klížením papíru.
 • Rozměrová stálost - je definována jako schopnost papíru neměnit své rozměry v podélném i příčném směru při změnách vlhkosti.
vlastnosti pap ru4
Vlastnosti papíru

Mechanické vlastnosti:

 • Pevnost papíru – je dána pevností jednotlivých vláken a pevností mezivlákenných vazeb.
 • Odolnost v přehýbání - je schopnost papíru snášet opakované přehýbání

Chemické vlastnosti:

 • Kyselost a alkalita – vyjadřuje se hodnotou PH, optimální hodnota je pH 6-7.
vlastnosti pap ru5
Vlastnosti papíru

Optické vlastnosti:

 • Bělost – je dána odrazivostí světelného toku, pohybuje se od 50 u novinového papíru, 100 u ofsetového bezdřevého papíru.
 • Opacita - neboli neprůsvitnost je vlastnost papíru nepropouštět světelné paprsky. Vyjadřuje se v % zadrženého světla. Dokonale neprůsvitný papír má opacitu 100 %.
 • Lesk – schopnost odrážet dopadající světlo, je ovlivněna povrchovou úpravou – natíráním, hlazením.
 • Stálost na světle – schopnost neměnit barvu účinkem světla (žloutnutí papíru).
rozd len pap ru
Rozdělení papíru

Tiskové papíry se dělí podle různých hledisek:

a) podle techniky tisku

 • knihtiskové
 • ofsetové
 • hlubotiskové
 • b) podle vlákninového složení
 • bezdřevé (obsahují převážně buničinu)
 • středně jemné (obsahují buničinu a dřevovinu)
 • dřevité (obsahují převážně dřevovinu)
 • recyklované (ze sběrového papíru)
rozd len pap ru1
Rozdělení papíru

c) podle stavu povrchu

 • nenatírané
 • natírané – lehce natírané
 • středně natírané
 • silně natírané
 • jednostranně natírané
 • oboustranně natírané
 • d) podle použití
 • grafické
 • obalové
 • technické
 • speciální
ot zky
Otázky
 • Uveď alespoň tři vlastnosti papíru a vysvětli je.
 • Jak rozdělujeme papíry?
zdroje
Zdroje

Literatura:

 • KAPLANOVÁ, M. a kol. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2009. ISBN 978-80-254-4230-2.

Obrázky:

 • papir.jpg [cit. 2013–02–26]. Volně dostupné na <http://origami.webz.cz/slovnik.htm>.
 • draha.jpg [cit. 2013–02–26]. Volně dostupné na < http://www.stepa.cz/tech_data/draha/draha.php>.
 • jm-edu.info [cit. 2012–11–20]. Volně dostupné na <http://www.jm-edu.info/dotazy_web.html >.