1 / 22

EURES võrgustik: praktiline abiline Euroopa tööalases liikumises

EURES võrgustik: praktiline abiline Euroopa tööalases liikumises. Mis on EURES?. EURES ( EUR opean E mployment S ervice) 1994 aastal asutatud koostöövõrgustik, mis hõlmab Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide (27 Euroopa Liidu riigid

zahina
Download Presentation

EURES võrgustik: praktiline abiline Euroopa tööalases liikumises

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. EURES võrgustik: praktiline abiline Euroopa tööalases liikumises

 2. Mis on EURES? EURES (EURopeanEmploymentService) • 1994 aastal asutatud koostöövõrgustik, mis hõlmab Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide (27 Euroopa Liidu riigid + Norra, Island, Liechtenstein) ning Šveitsi tööturuasutusi. • Süsteemiga on end sidunud 31 riiki, kus töötab 750 EURES nõustajat. • Koostöövõrgustikku koordineerib Euroopa Komisjon (Tööhõive, Sotsiaalküsimuste ja Võrdsete Võimaluste Peadirektoraat). • Eestiskoordineerib EURES tegevust Eesti Töötukassa. • Peamine eesmärk on aidata kaasa töötajate teadlikule vabale liikumisele Euroopa Majanduspiirkonnas. • EURES teenused on tasuta. 2

 3. EURES võrgustik Eestis Tegutseb Eestis alates 2004. a. 5 EURES nõustajat Tallinna ja Harjumaa Tartumaa Pärnumaa Ida-Virumaa piirkondlikes osakondades www.eures.ee/kontakt 3

 4. EURES teenused

 5. Eesti ja liikmesriikide tööotsijate nõustamine ja informeerimine; • Eesti ja liikmesriikide tööandjate nõustamine ja Informeerimine; • Piiriüleste töötajate ja piirialadel tegutsevate tööandjate nõustamine. • Internetipõhine eures.europa.euwww.eures.ee • Individuaalnõustamine – vastuvõtt EURES nõustaja juures, lisaks nõustamine e-posti ja telefoni teel. • Esmane info – kõikides Eesti Töötukassa osakondades ning infotelefonil 15501.

 6. Tööpakkumised üle Euroopa Eesmärk-> võimalikult suure tööga hõivatuse saavutamine; viia kokku EL/EMP tööotsijad ja tööandjad eures.europa.euVabad töökohad 31 Euroopa riigis 08/09/2009:726 822 vaba töökohta, 19 956 registreeritud tööandjat. Tööotsijad-> Otsi töökohta-> EL sinise lipuga märgitud tööpakkumine tähendab, et tööandja on eriliselt huvitatud töötajate värbamisest teistest Euroopa maadest.

 7. Mida saab EURES portaal veel pakkuda? • “Elamine ja töötamine” tööturualane teave riikide kaupa • "Minu EURESe" kasutajaks registreerimine tööotsijana annab võimaluse avaldada oma online-CVCV-deandmebaasis, otsida sobivaid tööpakkumisi ning võtta tööandjatega portaali kaudu ühendust. Juhised CV koostamiseks ning CV vorm 13 keeles. Registreeritud kasutajad saavad luua ja salvestada otsinguprofiile, neid teavitatakse e-posti ja/või SMSi teel vabadest töökohtadest. „Minu EURESe“ konto loomiseks küsitakse ainult neid andmeid, mida on vaja isiku kindlaksmääramiseks. • "Ürituste kalender“ - info EURESe teabe- ja värbamisüritustest üle Euroopa • Töömessid – osalemine huvilistele tasuta ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=et&acro=calendar&eventCalendar=init

 8. Juhend - üleminek õpingutelt tööellu välisriigis KUUS SAMMU, KUIDAS ALUSTADA VÄLISRIIGIS TÖÖTAMIST Kuidas leida tööpakkumisi välismaal? Liikuvuse praktilised ja õiguslikud küljed Välismaise töökoha taotlemine Valikukatsed ja töövestlus Välismaale siirdumine Teise riiki elama asumine Töövõimalused ülikooli lõpetanutele 8

 9. Teadlasekarjäär Üleeuroopaline teadlaste liikuvuse portaal http://ec.europa.eu/euraxess/ Eesmärk - anda ülevaatlik ja ajakohane teave Euroopa teaduse mis tahes valdkonna vabadest töökohtadest ja rahastamisvõimalustest. Portaalist saab ka teavet teadlaste õiguste kohta, samuti teadus- ja rahastusasutuste kohta. Akadeemiline ja kutsealane tunnustamine Enic-naric.net -> rahvusvahelised võrgustikud, mis on loodud välisriigis omandatud hariduse õige ja õiglase tunnustamise lihtsustamiseks ning akadeemilise ja tööalase liikuvuse soodustamiseks

 10. EURES internetis:eures.europa.eu • Tööpakkumised üle Euroopa • CV On Line Minu EURES EURES nõustajate otsing üle Euroopa • Kolimine teise riiki • Elamine ja töötamine Euroopas Õppimisvõimalused Euroopas 10

 11. Eesti EURES internetis:www.eures.ee Tööpakkumised üle Euroopa, sinu CV on line, õppimisvõimaluste otsing, kolimine teise riiki, teave elamisest ja töötamisest teistes liikmeesriikides • Tööpakkumised • Elamis- ja töötamistingimused Euroopas • Kasulik teada • Viited • Nõustajate kontaktid • Vastuvõtuajad • Riikide jaotus • Uudised • teave EURES üritustest

 12. Personaalnenõustamine • Teavitamine tööturu olukorrast, elamis- ja töötamis- tingimustestning tööturuteenustest EURES liikmesriikides. Eesmärk-> vajaliku informatsiooni andminetöötajate vaba liikumise põhimõtte toetamiseks. Üle Euroopa - 750 nõustajat. • Infomaterjalid. Erinevad tööotsimisviisid (erafirmad). Ohud. • Messidel ning teabepäevadel osalemine.

 13. Millist infot jagame? • Üldinfo riigi kohta • Elamis- ja tööload • Kuidas leida tööd • Tööle kandideerimiseks vajalikud dokumendid • Tööseadusandlus • Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine • Töötu hüvitised • Sotsiaalkindlustus • Maksud • Majutus ja transport • Haridussüsteem • Kasulikud aadressid

 14. Üleminekuperiood Soome, Iirimaa, Suurbritannia, Holland, Rootsi, Prantsusmaa, Hispaania, Läti, Leedu, Portugal, Küpros, Itaalia, Kreeka, Island, Taani (kollektiivlepinguga töötamine), Tsehhi, Slovakkia, Sloveenia, Ungari, Poola, Rumeenia, Bulgaaria, Norra, Belgia Eesti kodanikud Saksamaa, Austria, Šveits, Malta, Liechtenstein 2011

 15. Muud võimalused töö leidmiseks • Eraagentuurid, mis tegelevad töökohtade otsimisega. Kontrollida, kas välismaal töötamise võimalust pakkuv ettevõte tegutseb ikka seaduslikult  www.sm.ee/index.php?id=156 Eestis tööotsijatele tasulisi töövahendusteenuseid osutada ei ole lubatud. 2006. aastast tegevusload kehtivad paralleelselt registreeringuga majandustegevuse registris http://mtr.mkm.ee/ • Firmade koduleheküljed. Mitmed ettevõtted on loonud oma internetipõhise tööpakkumiste lehekülje, kuhu tööotsija võib saata oma elektroonse kandideerimisavalduse. • Sõbrad ning tuttavad

 16. Töö välismaal: müüdid ja tegelikkus • Firma, mis värbab inimesi välismaale tööle, peaks ju tegutsema seaduslikult... • Kui võtad vastu töö välismaal, teenid kerge vaevaga palju raha... • Keelt ei ole vaja osata - lähen ju tööle, mitte rääkima... • Selleks, et tööle võtta (lepingu sõlmimiseks, tööloa taotlemiseks jne), vajab tööandja teie passi.. • Eraagentuuride tausta saab kontrollida www.trip.ee • Infoliin + 372 660 7320 Living for Tomorrow www.lft.ee

 17. Kasulik teada enne kodumaalt lahkumist

 18. Enne välismaale minekut taotlege endale Euroopa ravikindlustuskaart, mis annab õiguse vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas viibimise ajal. Ravikindlustuskaart väljastatakse Eesti Haigekassas kindlustatud inimesele tasuta. Lisainfo: http://www.haigekassa.ee/. • Soovitav on teha ka täiskindlustus, sealhulgas õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustus. • Juhised CV koostamiseks kõikides EL riikide keeltes www.europassikeskus.ee • Mitte lahkuda ilma rahata, võtta kaasa vähemalt nii palju, et saaks vajadusel end majutada ja koju tagasi sõita. • Töö välismaal ei pruugi olla kerge. • Keelt tuleb osata! -> suhtlemine tööandjaga, lepingu sisu ja tööülesannete mõistmine. • Palgad välismaal on suured, AGA maksud on tihti kõrgemad. • Kõrged majutus- ja toidukulud.

 19. Õppimine teises liikmesriigis

 20. PLOTEUS ec.europa.eu/ploteus/ Eesmärk -> pakkuda vajalikku ning kontrollitud informatsiooni õppimis- ja enesetäiendamisvõimalustest Euroopas nii tudengeile, kui tööotsijaile, töötavatele inimestele, lapsevanematele, karjäärinõustajatele ning õpetajatele ning seeläbi aidata kaasa Euroopa kodanike vabale liikumisele jaõpirändele. Õppimisvõimalused ->koolituste andmebaaside, kõrgkoolide ning koolide otsing. Ülevaade haridussüsteemidest erinevates riikides ja viited vastavale infole Vahetused ja toetused -> info Euroopa Komisjoni poolt rahastatavate vahetusprogrammide kohta, s.h. Leonardo da Vinci Erasmus Mundus Tempus Noorteportaal Kui lähed mujale elama: majutusvõimalused, õppimis- ja töötamist puudutav seadusandlus, elamiskulud, kindlustused ja maksud. Kontakt Eestisüle-euroopalist Euroguidance võrgustiku esindab Karjääriteenuste Arenduskeskus INNOVEwww.innove.ee. 20

 21. Mm Olete teretulnud Euroopa Tööhõivepäevadele 14. oktoobril 2009 Rahvusraamatukogus Tõnismäe 2

 22. Tänan tähelepanu eest! http://eures.europa.eu www.eures.ee marta.traks@tootukassa.ee Tel. 667 9790

More Related