slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ - PowerPoint PPT Presentation

zagiri
265 Views
Download Presentation

YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ BURSA EVLERİ

 2. YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ XI.VE XVI. Yüzyıla kadar kerpiçten yapılan Bursa evlerinin büyük çoğunluğu 19.yy ‘ın ikinci yarısıyla 20.yy başlarına tarihlenmektedir. Evlerin alt katları yığma taş, kerpiç veya kerpiç dolgulu ahşap olarak yapılmış olup Üst katlarda derzi tuğla dolgular ve ahşap malzemeler ağırlıkta kullanılmıştır. evler genellikler ıkı katlı, ender de olsa üç katlı(ara kat ekli)dır. ara katlar basık tavanlı ,küçük pencereli olup kolay ısındıkları için kış katı ismini almıştır. Evlerin zemin katları taş duvarlı ve küçük pencereli olup bahçe ile bütünleşiktir taşlık denilen bu mekanlarda mutfak,kiler,ahır gibi günlük gereksinimleri karşılar.

 3. YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Evlerin en önemli bölümü üst katlar olup, oldukça gösterişli bir merdivenle sofaya çıkılır ve odalar bu sofaya açılır. Aynı zamanda bu odalar dışarıya cumbalarla da hem sokakla hem de bahçe ile bağlantılıdır. özellikle orta sofadan merdivenle çıkılan çatı arasına rastlayan bölümde cihannüma denilen gösterişli bir mekan vardır. Odalardaki yüklükler, sağır duvarlarda düzenlenmiş ahşap dolaplar ve bazılarında yunmalık (gusülhane) denilen yıkanılan yatak odaları vardır. Bursa'da 18. yüzyılın ikinci yarısına kadar Türk evinin klasikleşmiş tipi ve üslubu egemen olmuştur. Daha sonra, barok üslubun etkileri İstanbul'dan Bursa'ya da sıçramıştır.

 4. YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 yılı itibari ile ülke genelinde yöresel yerleşim dokusu ve yaşam şartlarının, yöresel mimari cephe özelliklerinin, kullanılan yerel malzemelerin, tespit edilerek örnek mimari yapı projelerinin üretilmesi hedeflenmiş olup, marmarabölgesi’nde bursa ili ve çevresinde yöresel mimari özelliklere uygun (12 tip) konut projesi elde edilmiştir. Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile ülkemizde yöresel mimariye olan ilgiyi ve hassasiyeti artırmak amaçlanmıştır.

 5. YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bursa evleri(12 tip)

 6. YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bursa evleri(12 tip)

 7. YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bursa evleri(12 tip)

 8. YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bursa evleri(12 tip)

 9. YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bursa evleri örnek plan tipleri Zemin kat 1. kat

 10. YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bursa evleri örnek plan tipleri Zemin kat Çatı katı

 11. YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bursa evleri örnek plan tipleri Zemin kat

 12. YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARZ EDERİM. YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI