Mevit 3810 tv drama
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

MEVIT 3810 - TV-drama. Jan Richard Kjelstrup 2. forelesning 2. februar 2007. Dagens forelesning. Gjennomgang av forskjellige formater Narrativ teori Audiovisuell stil Diskusjon av tema for gruppeprosjektet Deling i grupper Etter forelesning: visning i 207 - Moonlighting (ca 45 min.).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zagiri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mevit 3810 tv drama l.jpg

MEVIT 3810 - TV-drama

Jan Richard Kjelstrup

2. forelesning

2. februar 2007


Dagens forelesning l.jpg
Dagens forelesning

 • Gjennomgang av forskjellige formater

 • Narrativ teori

 • Audiovisuell stil

 • Diskusjon av tema for gruppeprosjektet

 • Deling i grupper

 • Etter forelesning: visning i 207 - Moonlighting (ca 45 min.)

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Hill street blues nbc 1981 87 l.jpg
Hill Street Blues (NBC 1981-87)

 • Serier som gikk på samme tid:

 • Dallas (CBS)

 • Dynastiet (ABC)

 • Magnum, P. I. (CBS)

 • M*A*S*H (CBS)

 • Det lille huset på prærien (NBC)

 • Fantasy Island (ABC)

 • Love Boat (ABC)

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Formater l.jpg
Formater

 • Series

 • Serier/shows med avsluttende episoder hver uke

 • Resirkulering av setting, karakterer

 • Ingen ”hukommelse”

 • Variasjoner over et tema

 • Repetisjon av typiske dilemmaer

 • Eks?

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Formater5 l.jpg
Formater

 • Series forts.

 • Handlingen avsluttes i hver episode

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Episode 4

Episode 5

Episode n

Eks.: Law & Order, Columbo, Inspektør Morse, Cosby, Frasier?

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Formater6 l.jpg
Formater

 • Serials - såpeserier

 • Uendelig antall episoder. Mange handlingslinjer som går over flere episoder og sesonger.

 • Eks: Hotel Cæsar, Dynastiet, Eastenders

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Episode 4

Episode 5

Episode 6

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Formater7 l.jpg
Formater

 • Hybridform - Episoder med åpen slutt

 • Deler av handlingen fortsetter i neste episode, deler avsluttes

 • Karakterutvikling

 • Eks: Hill St. Blues, Grey’s Anatomy, Presidenten, Lost?, Seks som oss

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Episode 4

Episode 5

Episode n

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Formater8 l.jpg
Formater

 • Serials - underkategori: miniserier

 • Begrenset antall episoder. En eller flere handlingslinjer som avsluttes i siste episode.

 • Begynnelse Midtdel Slutt

 • Eks: Kodenavn: Hunter, Størst av alt, Forbrytelsen (DK), ”påskekrim”

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Episode 4

Episode 5

Episode 6

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Formater9 l.jpg

Engelske termer:

Series

Serial

Miniseries (UK)

Norske termer:

Episodiske serier (avsluttende ep.)

Evigvarende serier, føljetongserier (kontinuerende ep.)

Langserier (kontinuerende. ep., mål)

Miniserier (Norden)

Formater

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Narrativ teori l.jpg
Narrativ teori

 • Røtter i russisk formalisme (Vladimir Propp)

 • Hva er narrasjon?

 • Narre: (lat.) å gjøre kjent

 • Narrasjon: presenterer informasjon om en kjede av hendelser som henger sammen

 • En fortelling består av minimum to hendelser

 • Lineær sekvens, logisk sammenhengende

 • Kausal sammenheng (A fører til B som fører til C)

 • (Etter Sarah Kozloff, i Channels of Discourse)

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Narrativ teori fortelleteori l.jpg
Narrativ teori/fortelleteori

 • Hva består en fortelling av?

 • To deler:

 • HistorieDiskurs

 • [Story] [Discourse]

 • Innhold, fortellingens hva Måten den er fortalt på

 • Eks. R. Queneaus ”Stiløvelser” - 99 måter å fortelle en og samme historie på: én historie, 99 diskurser.

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Narrativ teori fortelleteori12 l.jpg
Narrativ teori/fortelleteori

 • Historie [story]

 • Definisjoner:

 • Shlommith Rimmon-Kenan: en serie hendelser ordnet i kronologisk rekkefølge

 • Tzvetan Todorov: harmoni-disharmoni-harmoni

 • Hva mangler?

 • Karakterer/personer og setting

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Narrativ teori fortelleteori13 l.jpg
Narrativ teori/fortelleteori

 • Diskurs

 • Definisjoner: Hvordan historien fortelles

 • Narrasjon er en kommunikativ handling

 • Teksten

 • Virkelig forfatter Virkelig seer

Implisert forfatter  Forteller  tilhører  implisert seer

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Narrativ teori fortelleteori14 l.jpg
Narrativ teori/fortelleteori

 • Diegese: den narrative verden

 • Ikke-diegetisk: det som er utenfor den narrative verden

 • Eks.: Åpningsvignett og rulletekst tilhører det ikke-diegetisk. Musikk kan tilhøre enten det diegetiske eller det ikke-diegetiske.

 • Hva med voice-over i Grey’s Anatomy?

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Narrativ teori fortelleteori15 l.jpg
Narrativ teori/fortelleteori

 • Diskurs - forts.

 • Fortellere - en typologi

 • Er fortelleren med i historien, eller er hun/han utenfor den narrative verden?

 • Forteller fortelleren hele historien, eller befinner fortellerens historie seg innenfor den større rammehistorien?

 • Hvilken distanse (i tid og rom) er det mellom hendelsene og fortellerens nåtid?

 • Har fortelleren en ironisk distanse til det hun/han forteller?

 • Er fortelleren troverdig?

 • Er fortelleren allvitende?

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Narrativ teori fortelleteori16 l.jpg
Narrativ teori/fortelleteori

 • Flexi-narrasjon (Nelson)  linjedramaturgi (Engelstad)

 • Forutsetning: karakterensemble

 • Dateres til Hill Street Blues

 • Dominerende dramaform siden 1980-tallet

 • Komplekse karakterer driver handlingen (motsatt plot-drevne serier)

 • Eks. på karakterdrevne og plotdrevne serier?

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Narrativ teori fortelleteori17 l.jpg
Narrativ teori/fortelleteori

 • Handlingens framdrift i hybridserier:

 • Flexi-narrasjon/linjedramaturgi gir langsom progresjon

 • Episodene er selvstendige enheter, på tross av føljetongpreg

 • Uavklarte spørsmål i slutten av hver episode

 • Cliffhanger (cliffer)

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Amerikanske serier 1990 idag l.jpg
Amerikanske serier 1990 - idag

 • Forutsigbare, formulariske handlingslinjer

 • Mangfold av handlingslinjer som er tvinnet sammen

 • Individualiserte karakterer som appellerer til seerne, standardiserte roller

 • Settingen er funksjonell

 • Vikarierende fortellere, voice-overfortellere og direkte adressering i kamera for å naturalisere diskursen

 • Komplekse sammenvevinger av narrative nivåer og stemmer

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Amerikanske serier 1990 idag19 l.jpg
Amerikanske serier 1990 - idag

 • Tenderer mot allvitende, troverdige fortellere

 • Ikke-kronologisk rekkefølge for å lokke eller informere seerne

 • Episodiske serier, føljetongserier, hybridserier

 • Dramatiske akter tilpasset reklameavbrekk

 • Spillelengden er tilpasset standardiserte sendeskjematider

  (Kilde: S. Kozloff, i Channels of Discourse)

  Oppgave: Sammenlikne disse kjennetegnene med en av de seriene du ser på jevnlig. Trekk fram tre av punktene som passer og opptil tre punkter som ikke passer.

  Bruk f. eks. Lost, Sopranos, Friends, Grey’s Anatomy, Hill Street Blues

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Amerikanske seriefjernsyn l.jpg
Amerikanske seriefjernsyn

Ny versjon av TV-drama, fra 1980-tallet:

 • Prime time melodramaer (Dallas, Dynastiet, Melrose Place, reality)

 • Kvalitetsdrama som sjanger (Hill St. Blues, LA Law, X-Files, Picket Fences, Chicago Hope, ER, Ally McBeal, The Practice, The West Wing, Sopranos, Sex & the City, Six Feet Under)

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Audiovisuell stil l.jpg
Audiovisuell stil

Creebers (Fiskes) stilistiske elementer:

Kamera

Lyssetting

Redigering/klipp

Lyd og musikk

Grafiske elementer

Iscenesettelsen (mis en scène)

Casting

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Audiovisuell stil22 l.jpg
Audiovisuell stil

Creebers (Fiskes) stilistiske elementer, forts:

Setting og kostyme

Make-up

Handling

Dialog

Ideologiske koder

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Audiovisuell stil23 l.jpg
Audiovisuell stil

Kamera

Det visuelle

Bevegelig, håndholdt, steadicam, fastmontert?

Fokus - flatt eller dybde?

Hva slags kamera - DV/HD eller film (35 mm)?

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Audiovisuell stil24 l.jpg
Audiovisuell stil

Visuell komposisjon

Størrelsen teller - tv-skjerm vs kinolerret

Kinofilm: fra helhet til detaljer

TV: fra detaljer til ”helhet”

TV er close-up-ets medium

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Audiovisuell stil25 l.jpg
Audiovisuell stil

Fjernsynsestetikk

 • Billige produksjoner - reality

 • Påkostede filmatiske produksjoner - prestisjedrama

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Audiovisuell stil26 l.jpg
Audiovisuell stil

Fjernsynsestetikk forts.

2) Påkostede filmatiske produksjoner - prestisjedrama

Visuelle verdier: actionscener, special effects, locations, casting

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Audiovisuell stil27 l.jpg
Audiovisuell stil

Musikk og lyd

Musikk

Reallyd

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Audiovisuell stil28 l.jpg
Audiovisuell stil

Oppgave: Hvordan brukes audiovisuelle stilistiske virkemidler for å formidle informasjon/fortelle en historie i utdraget fra Buffy, the Vampire Slayer?

Forklar hvordan elementer som musikk, lyd, lys, kamera, grafikk etc. er brukt.

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Til neste gang 9 feb l.jpg
Til neste gang (9. feb.)

 • Lese Jane Feuer ”Genre Study and Television” (masterkopi i resepsjonen). Hvordan stemmer hennes beskrivelse av sitcom-sjangeren med ”den nye” sitcom-en, f.eks. Curb Your Enthusiasm, Arrested Development eller en norsk variant som Etaten?

 • Les ”Introduction: What is Genre” (masterkopi)

 • Les Aristoteles’ ”Om diktekunsten”, utvalg fra Europeisk litteraturteori fra antikken til 1900, Eide et al. (red.), s. 20-46 (masterkopi)

 • Tenk gjennom hvilken oppgave du vil skrive. Se neste slide for oppgavene som ble foreslått.

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


Foresl tte temaer til gruppeprosjekter l.jpg
Foreslåtte temaer til gruppeprosjekter

 • Narrative strukturer i amerikanske familiesitcoms.

 • Analyse av Hotel Cæsar med utgangspunkt i John Fiskes kategorier (i Creeber).

 • Analyse av hvorfor norsk drama opplever en popularitetsstigning.

 • Komparativ analyse av Kodenavn: Hunter og en amerikansk politiserie (se også artikkel i Rushprint: http://www.rushprint.no/artikkel.php?id=857).

 • Estetisk analyse av forskjellige formater/sjangre i amerikansk fjernsyn (f.eks. Friends og Sopranos)

 • Sammenliknende analyse av en originalserie og dens spin off.

 • Analyse av amerikansk remake av The Office (og eventuelle norske avleggrere).

 • Analyse av drama som blander fakta og fiksjon (f.eks. Hjerte til hjerte).

 • David Lynchs bruk av lyd i Twin Peaks.

 • Regissørens rolle i fjernsynsproduksjon, vis-a-vis de andre kreative aktørene.

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK)


ad