slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EEF:s 6 steg till Energieffektivisering PowerPoint Presentation
Download Presentation
EEF:s 6 steg till Energieffektivisering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

EEF:s 6 steg till Energieffektivisering - PowerPoint PPT Presentation


  • 132 Views
  • Uploaded on

EEF:s 6 steg till Energieffektivisering. Delkurs Energibehov Birgitta Govén, ATON Teknikkonsult Webbutbildning för att bli EEF-samordnare. Helheten är viktig.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EEF:s 6 steg till Energieffektivisering' - zack


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
EEF:s 6 steg till Energieffektivisering

Delkurs Energibehov

Birgitta Govén, ATON Teknikkonsult

Webbutbildning för att bli EEF-samordnare

slide2
Helheten är viktig

INNAN man dimensionerar de tekniska systemen i en byggnad ska energibehovet minimeras! Det är viktigt att förstå att ”alla delar påverkar varandra”.

Golv, väggar och tak

Fönster, dörrar

Solskydd

Ventilation

Människor, maskiner mm

Krav på inomhusmiljö

slide5
Energibalans

Energibehovet i en byggnad =

värme + kyla + fastighetsel + verksamhetsel/hushållsel

  • TIPS:
  • Kontrollera att du har rätt temperatur inställd
  • Undersök om du kan överföra värme via en värmeväxlare till ett utrymme där du har ett värmebehov
slide6
Energi till värme

Värmeåtervinning ur ventilationsluften

Värme från solfångare

Solinstrålning

Värme från personer och utrustning

Uppvärmning (el, pellets, fjärrvärme, värmepump)

Varmvatten

slide7
Kyla och värme

OM värmetillförseln är högre än energibehovet så får vi ett Kylbehov i utrymmet.

UNDVIK att värme- och kylanläggning är igång samtidigt i samma utrymme!!

slide8
Fastighetsel

Belysning

Ventilation

Kyla

Hissar

mm

slide10
Verksamhetsel/Hushållsel

Verksamhetsel är den el som används inom verksamheten i kontor, produktions-anläggningar mm (t ex belysning, kopiatorer, produktionsutrustning)

Hushållsel är den el som används inne i bostäderna i bostadshus (t ex belysning, TV, datorer, kyl/frys)

slide11
Checklista

Kontrollera i energideklarationen om energianvändningen är hög eller låg.

Var uppmärksam på om värmesystemet och kylanläggningen är igång samtidigt.

Kontrollera att radiatorer inte är varma samtidigt som fönster och dörrar står öppna.

Diskutera med fastighetsägaren om att göra åtgärder i rätt ordning.

Fråga fastighetsägaren om de följer upp energianvändningen.

slide12
Hög eller låg energianvändning?

Hur vet jag om det är hög eller låg energianvändning i fastigheten?

Kolla i Energideklarationen. Där ser du ett referensvärde för en motsvarande byggnad (OBS, detta värde motsvarar dock inte nödvändigtvis en bra energiprestanda)

Jämför med BBR:s riktvärden

Jämför med förbrukningen i ett passivhus som ska vara max 55 kWh/m2, °C

Jämför med energi-förbrukningen föregående år.

slide13
Värme och kyla samtidigt

Kontrollera att värme- och kylanläggningen inte är igång samtidigt i samma utrymme.

Kontrollera att radiatorer inte är varma samtidigt som fönster och dörrar är öppna för att vädra t ex.

Är det för varmt; sänk temperaturen och vädra effektivt (med förstånd)

slide14
Diskutera med fastighetsägaren

Ofta vill fastighetsägaren åtgärda ett problem; det som han eller hon upplever som det mest akuta. Det är bra att påpeka att det är viktigt att göra saker och ting i rätt ordning; åtgärda klimatskalet innan man dimensionerar värmesystemet t ex. Att energieffektivisera innebär att man ska minska energibehovet i byggnaden.

Genomför åtgärder i paket, det vill säga om en åtgärd ska utföras är det ofta lämpligt att göra flera samtidigt med god lönsamhet.

Påpeka att det är viktigt att göra en LCC-kalkyl för att bedöma om åtgärden är lönsam eller inte.

slide16

Beräkna energibesparingen

Ett lätt sätt att beräkna energibesparing är att använda gradtimmar

Besparing = Arean * skillnad i U-värde * gradtalet (nyckeltal nedan) för orten

Nyckeltal

slide18
Beräkningsprogram

Till din hjälp finns det många beräknings-program som räknar ut energibehovet för en byggnad. En del är enkla att hantera och andra kräver mer information vid inmatningen.

Energikalkylen (www.energimyndigheten.se)

Energihuskalkylen

EnergyCalc

ENORM

slide19
Sammanfattning

Innan man dimensionerar de tekniska installationerna är det viktigt att se över energibehovet i byggnaden. Det lönar sig att se över helheten och göra upp en energiplan med åtgärder för att minska energibehovet både på kort och lång sikt.

Kontrollera energianvändningen med jämna mellanrum för att se om den förändras. Vid en ökning är det viktigt att analysera varför den har stigit; det kan vara naturliga orsaker, men det kan också bero på saker som bör åtgärdas, exempelvis att värme- och kylanläggning går samtidigt.

Diskutera också med fastighetsägaren om i vilken ordning åtgärder bör utföras.

Lista över EEF-företag och vad de erbjuder för tjänster eller produktområden finns på hemsidan. Arbeta gärna tillsammans med andra företag för att komplettera era kunskaper så att ni tillsammans täcker helheten. På så vis åstadkommer ni en bra lösning för kunderna.