P ed kolka a hl d n d t
Download
1 / 30

Předškolka a hlídání dětí - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Předškolka a hlídání dětí. Rodinného centra Studánka Riegrova 318, Tišnov. 1. Proč vznikla předškolka?. RC Studánka bude realizovat z výzvy 76 Evropského sociálního fondu projekt s názvem Jsme si opravdu rovni a rovny? od 1.7.2012-30.6.2015

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Předškolka a hlídání dětí' - zachary-atkins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P ed kolka a hl d n d t

Předškolka a hlídání dětí

Rodinného centra Studánka

Riegrova 318, Tišnov


1 pro vznikla p ed kolka
1. Proč vznikla předškolka?

 • RC Studánka bude realizovat z výzvy 76 Evropského sociálního fondu projekt s názvem Jsme si opravdu rovni a rovny? od 1.7.2012-30.6.2015

 • Obsahem projektu je realizace genderových auditů, poradenství i vzdělávání v partnerských společnostech a vznik předškolky pro 15 dětí zaměstnaných osob. Cílem je zlepšit přístup zaměstnavatelů ke slaďování rodinného a pracovního života a podpořit zaměstnanost.


Partnerstv a jin subjekty
Partnerství a jiné subjekty

 • Partnery jsou Siemens Drásov, Subterra Tišnov, Město Tišnov a GIC Nora o.p.s.

 • Po splnění daných kritérií bude místo v předškolce v případě volných kapacit nabídnuto i pro dítě s trvalým pobytem v regionu Tišnovsko, které není umístěno v mateřské škole a jehož rodič ukončil RD a nastupuje do zaměstnání u jiné společnosti než partnerské

 • Nutno doložit od zaměstnavatele (i OSVČ) potvrzení o de minimis (veřejná podpora)


2 kde p ed kolka bude
2. Kde předškolka bude

 • Město Tišnov schválilo v březnu uvolnění peněz z rozpočtu na rekonstrukci budovy bývalých jeslí na ulici Riegrova v Tišnově pro potřeby RC Studánka (otevření 9/2012)

 • V 1. patře budovy vznikne předškolka pro 15 dětí od 2 let, poradenská a přednášková místnost a kuchyňka, k dispozici bude i tělocvična a hřiště

 • Mzdy zaměstnanců a vybavení místností budou hrazeny z projektu


4 pe ovatelka
4. Pečovatelka

 • Požadujeme:

 • - zletilost;- zdravotní způsobilost;- bezúhonnost;

 • - odbornou způsobilostk výkonu povolání všeobecné zdravotní sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo všeobecného sanitáře podle zvláštního právního předpisu 31, odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu 32 nebo předloží doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a § 23 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu

 • - nebo doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu 33 nebo osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci (zvláštní odborné způsobilosti) pro příslušnou činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným MŠMT, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je činnost provozována;


Kvalifika n kurz na p i o d ti
Kvalifikační kurz na péči o děti

 • Pokud příslušnou kvalifikaci nemáte, proběhnou díky projektu ESF od 16.7. do 13.8.2012 v RC Studánka zdarma s hlídáním dětí kvalifikační kurzyakreditované MPSV dle § 112 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Obor: Pracovník v sociálních službách-Pečovatel(ka) o děti do 15 let pořádané o.s. Ženský vzdělávací spolek Vesna Brno (kurz má 130 vyučovacích hodin a od 8.8.2012 následuje 32 hodin praxe - praxi je možné dokončit i po zkoušce až do 31.8.2012).

 • Ukončení kurzu: 13.8. závěrečnými zkouškami - část písemná (test) a část ústní.

 • Přihlášky na kurz do 10.6.2012

 • Kurz bude přednostně obsazen vhodnými zájemkyněmi o pracovní místo pečovatelky v RC Studánka


Obsahov n pl p edm t
OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘEDMĚTŮ

 • Právní minimum. - 8

 • Systém sociálních služeb v ČR. Standardy kvality sociálních služeb. - 8

 • Pečovatelská služba, rodinný pečující, osobní asistence. Etické minimum. - 5

 • Bezpečnost práce pečovatele(ky). Bezpečnost klienta. - 7

 • Hospodaření a provoz v domácnosti . Estetika. - 2 + 7 + 1

 • Nauka o těle. - 10

 • Základy pediatrie. Péče o dítě. - 15

 • Krizová intervence. - 2

 • První pomoc. - 8

 • Výživa a stravování. – 10

 • Základy pedagogiky. Seberealizace a aktivizace dítěte. - 10

 • Psychologie. Základy komunikace. - 15

 • Vývojová psychologie. Psychopatologie. – 10

 • Péče o handicapované. – 10

 • Péče o pečovatele(ky). - 2


Praxe p i kurzu
Praxe při kurzu

 • Praxe má být vykonána v průběhu kurzu od 16.7. do 31.8. (i po závěrečné zkoušce) - je možné za praxi považovat praxi v jakémkoliv zařízení, kde jsou děti od 0 do 15 let - jesle, školy, školky, miniškolky, dětské domovy, nápravná zařízení, diagnostické a výchovné ústavy a ústavy sociální péče a zvláštní dětská zařízení,dětská nemocnice, domovy dětí a mládeže volnočasové, nízkoprahová centra, krizová centra, rodinná centra, pobyt na táboře s dětmi, vedení kroužků, zařízení pro handicapované apod.Účastnice si praxi zajišťují samy.


Ukon en kurzu a uplatn n
Ukončení kurzu a uplatnění

 • Ukončení kurzu: Úspěšní absolventi obdrží certifikát platný v celé ČR i v Rakousku a Německu. Pro obdržení certifikátu je nutná 75% účast.

 • Uplatnění absolventů kurzů: v zařízeních pro handicapované, organizacích zajišťujících služby v rodinách, mateřských centrech, miniškolkách,samostatně na živnostenský list, jako au-pair apod.


C lov skupiny projektu
Cílové skupiny projektu

 • Jako cílové skupiny pečovatelek máme od Evropského sociálního fondu schváleny tyto dvě možnosti:- Ženy vracející se po RD nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce- Ženy ohrožené nezaměstnaností (k propouštění žen dochází přednostně před muži, významně jsou ženy z tohoto důvodu ohroženy především v podnicích procházejících restrukturalizací)Tyto osoby by měly být do projektu zapojeny a budou počítány do monitorovacích indikátorů.


Z jem o pracovn m sto
Zájem o pracovní místo

 • V případě zájmu o pozici je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa

 • strukturovaný životopis v českém jazyce

 • Životopis zašlete elektronicky do 5.6.2012na email: [email protected]


Nab z me
Nabízíme

 • - kolektiv 15 dětí od 2 do 4 let zaměstnaných rodičů

 • - zkrácená pracovní doba (6 hodin), možnost sdílených úvazků

 • - hlavní pracovní poměr na dobu určitou (po zkušební době do 30.6.2015)

 • - nástup 1. září 2012

 • - zajímavou a kreativní práci

 • - zaměstnanecké výhody (stravování)

 • - nově zrekonstruované pracoviště v centru Tišnova (Riegrova 318)

 • - 4 týdny dovolené


Po adujeme
Požadujeme

 • zkušenosti s prací dětmi, dobrý vztah k dětem

 • hudební, výtvarné nadání či sportovní dovednosti

 • komunikativnost, empatičnost, spolehlivost, příjemné vystupování, zodpovědnost

 • kreativita, organizační a koordinační schopnosti

 • Příprava a nákup svačinek, výdej obědů

 • Třísměnný provoz – návrh – změna možná

  6.30 – 12.30, 8.30 – 14.30, 10.30 - 16.30


V b rov zen p edb n term ny
Výběrové řízení – předběžné termíny

 • 1. kolo VŘ pečovatelek končí 5.6. 2012 vyhodnotíme - zaslané životopisy a MD

 • 2. kolo VŘ - ústní pohovor

  22.6. v 9.00 -12.00 (pozvání na čas)

 • 3.kolo VŘ - 20.7.  v 9.00 -12.00 - ukázková hodina s dětmi (v době kurzu)


Mo n rozvrh p ed kolky

Čas

6.30 – 8.30

8.30 – 9.30

9.30 – 10.00

10.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 13.30

13.30 – 14.30

14.30 – 15.00

15.00 – 16.30

Aktivita

Příchod, volná herna

I. blok aktivit

Dopolední svačina

II. blok aktivit

Oběd

Polední klid

III. Blok aktivit

Odpolední svačina

Volná herna, odchod

Možný rozvrh předškolky


D le nab z me pro d ti
Dále nabízíme pro děti

 • Dětské hřiště s moderními herními prvky - oplocená zahrada

 • Tělocvična se sportovním vybavením

 • Hudební a výtvarné dílničky

 • Vycházky

 • Programy pro děti ve školkách

 • Kroužky vedené lektory -angličtina, keramika


Pe ovatelky na dpp z projektu
Pečovatelky na DPP z projektu

 • Hlídat při rekvalifikačních kurzech v létě 2012 (musí mít ale již příslušnou kvalifikaci)

 • Hlídat v 2 x ročně při seminářích v RC Studánka (11/2012 - cca 3 hodiny) celkem 6x

 • Hlídat děti při rekvalifikačních kurzech pro osoby na ÚP, při genderovém poradenství

 • Měly by být nastupující po RD nebo ohrožené nezaměstnaností


5 n klady rodi na p ed kolku
5. Náklady rodičů na předškolku

 • Příspěvek na provoz a materiál ve výši 1000Kč měsíčně

 • Stravné (2 svačiny, oběd a pitný režim) ve výši 1000 Kč měsíčně

 • Obědy budou odebírány od soukromé firmy, která vaří diety pro seniory (penzion)

 • Nabízíme možnosti kroužků v předškolce za poplatek lektorům


Stravn
Stravné

 • Stravné - Strava se přihlašuje a odhlašuje den předem: telefon, email - od 1.9.2012

 • Rodiče obdrží 4 x ročně přehled o platbách za stravu (k 30.11., k 28.2., k 31.5., k 31.8.)

 • Při náhlém onemocnění dítěte si rodiče mohou v první den nemoci stravu pro dítě vyzvednout do vlastních nádob v době od 11.30 do 12.00 hod. Ráno tuto skutečnost musí nahlásit pečovatelce. Za kvalitu a nezávadnost stravy ručíme do doby jejího převzetí v jídlonosiči.

 • Poplatek za celodenní stravování a pitný režim (50Kč na den – 2 svačinky, oběd, pití) ve výši 1000 Kč na měsíc


Placen krou ky
Placené kroužky

 • Nabízíme kroužky pro děti – 1 x týdně, prosíme vyberte si zakroužkování kroužky, které preferujete. Kroužky se platí v daných intervalech přímo lektorce.

 • 1) Keramika – 40Kč za hodinu

 • Kontakt: Mgr. Dana Veselá, PhD., učitelka VV, tel. 777 559 425, [email protected]

 • 2) Angličtina DIDI (300 slov, 15 písniček) pro více než 10 dětí – 90 Kč za hodinu

 • Kontakt: Mgr. Jaroslava Paruchová, tel: 731 242 167, email: [email protected], www.helendoron.cz

 • 3) Angličtina Helen Doron EE (800 slov, 20 písniček) pro 5-6 dětí – 180 Kč za hodinu

 • Kontakt: Mgr. Jaroslava Paruchová, tel: 731 242 167, email: [email protected], www.helendoron.cz

 • 4) Angličtina ZUZU (výukové písně Super Simple Songs, učení se zpíváním, hrou, pohyby) pro více než 10 dětí - 50 Kč na hodinu

 • Kontakt: Zuzana Molnárová, tel.:728 937 007, email: [email protected], www.anglictina-zuzu.cz


6 hl d n d t mimo projekt
6. Hlídání dětí mimo projekt

 • Kontaktní osoba – Bc. Lenka Křehlíková

 • V případě zájmu rodičů či nepřijetí dítěte do předškolky nabízí RC Studánka kvalifikované pravidelné i nepravidelné hlídání dětí pro děti od 0 let

 • Po vyhodnocení vyplněných přihlášek (po 1.6.2012) se sestaví rozvrh hlídání dětí a určí se cena za hlídání

 • Vyberou se pečovatelky na HPP či DPP


Hl d n d t mimo projekt
Hlídání dětí mimo projekt

 • Děti pohlídáme také i u vás doma (i v době nemoci) i nárazově – vyšší cena

 • Nabízíme hlídání dětí o prázdninách

 • Čím pravidelnější hlídání, tím nižší cena

 • Nabízíme i svačinky a obědy

 • V případě vysokého zájmu o pravidelné hlídání se pokusíme otevřít další třídu předškolky


7 klid budovy
7. Úklid budovy

 • Úklid 1. patra – 3-4 hodiny denně

 • Přízemí se bude uklízet dle rozvrhu aktivit RC Studánka – odpov. osoba Bc.Lenka Křehlíková

 • 1. patro – Předškolka – odpovědná osoba – PhDr. Libuše Beranová

 • Uklízet předškolku ráno před 6.30 anebo odpoledne po 16.30

 • Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí:a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,b) denně vynášením odpadků,c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,d) nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů,e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel,f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor ag) malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.

 • Výměna lůžkovin dětí bude jednou za měsíc – rodiče mají vlastní obal na peřinu a polštář – v pátek si vezmou domů na víkend, sami vyperou a v pondělí donesou zpět.

 • V případě potřeby pohrabat spadané listí na zahradě či odmést sníh z chodníku, posypat solí námrazu apod.


Klid budovy
Úklid budovy

 • Přízemí:

 • Úklid v přízemí zahrnuje šatnu, hernu, chodbu, wc pro děti, wc pro dospělé, kuchyňku, PC místnost, kancelář, spojovací krček na odkládání kočárků, tělocvičnu a šatnu, 3 wc, úklidovou místnost a sklad u tělocvičny.

 • Četnost úklidu:

 • a) denně setření podlah a povrchů v šatnách, na chodbě, na schodištích, ve spojovacím krčku a v tělocvičně

 • b) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí, záchodů, nočníků a přebalovacích pultů.

 • c) denně vynášení odpadků včetně tříděného odpadu

 • d) třikrát týdně setření podlah a povrchů na vlhko a luxování koberců v herně

 • e) dvakrát týdně setření podlah a povrchů na vlhko a luxování koberců v kuchyňce, PC místnosti, v kanceláři, v úklidové místnosti a ve skladu

 • f) jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů,

 • g) jednou týdně umytím vstupních dveří

 • h) dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, vnitřních dveří a svítidel,

 • i) úklid po malování jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji.


Dle dal ch ot zek
Dle dalších otázek

 • Dle požadavků rodičů se upraví otevírací doba předškolky i hlídání dětí

 • Předškolka se platí vždy na celý měsíc

 • Pravidelné hlídání dětí se bude platit a objednávat také měsíčně, bude výrazně zvýhodněná cena proti nepravidelnému hlídání

 • Odhlášené stravné se bude vracet


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Následují konkrétní dotazy