m l og strategier for idrett og fysisk aktivitet i bergen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mål og strategier for idrett og fysisk aktivitet i Bergen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mål og strategier for idrett og fysisk aktivitet i Bergen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Mål og strategier for idrett og fysisk aktivitet i Bergen - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Mål og strategier for idrett og fysisk aktivitet i Bergen. Våre felles utfordringer og løsninger? Idrettsdirektør Rune Titlestad Felles ledermøte BOPP 14. Mars 2007. Fagsjef aktivitet i Idrettsetaten Tone Nybakken Bergen – en by i bevegelse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Mål og strategier for idrett og fysisk aktivitet i Bergen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
 1. Mål og strategier for idrett og fysisk aktivitet i Bergen Våre felles utfordringer og løsninger? Idrettsdirektør Rune Titlestad Felles ledermøte BOPP 14. Mars 2007 © Bergen kommune

 2. Fagsjef aktivitet i Idrettsetaten Tone Nybakken Bergen – en by i bevegelse Rune Hegdal, kror ved Wilds Minne skole i Kristiansand Erfaringer, utfordringer og anbefalinger med idrett og fysisk aktivitet i skole og SFO © Bergen kommune

 3. © Bergen kommune

 4. IDRETTSETATEN Nivå 2 Idrettsetaten Idrettsdirektør Rune Titlestad Økonomi/personal/merkantil Olaf Netland/Berit Sivertsen/ Hildegunn Odland (fra 1.mai) Fagavdeling Aktivitet Tone Nybakken, Frode Karlsen, Ronny Lockert,Kurt Forsberg og Nina Øverberg Fagavdeling Drift Geir Berntsen Fagavdeling Anlegg Jan Haugland Overingeniør Terje Fredheim Steinar Bergsvik Sone Fana/Ytrebygda Bård Alfstad 17,7 årsverk Sone Bergenhus/Årstad Åge Nilssen 47,2 årsverk Sone Fyllingsdalen Trond Fjeldstad 14,9 årsverk Sone Arna/Åsane Magne Magnesen 14,9 årsverk © Bergen kommune

 5. Sentral utfordring i samfunnet • Fysisk inaktivitet blant voksne og barn © Bergen kommune

 6. Uteaktiviteter i skole og fritid Etter L97 vet vi at det på skolene er langt flere barn for hver kvadratmeter uteplass enn tidligere. Dette er et resultat av at skolebygg moderniseres og bygges ut, uten at utearealet økes og bedres. Dette står i kontrast til planer som fokuserer på barns behov for bevegelse, og fri utfoldelse. © Bergen kommune

 7. Mange barn kan rett og slett ikke leke, de mangler trening i lekemotorikk. Dette gjør at de faller utenfor når de er sammen med andre barn, sier Kari Aaasen Gundersen, HIA For å hjelpe disse barna, kan det være nødvendig med pedagogisk tilrettelegging. Hun etterlyser flere kvalifiserte gymlærere i grunnskolen. Utsagn om barn og idrett © Bergen kommune

 8. Barn, bevegelse oppvekst Motorisk flinke barn er ofte de mest populære i klassen. De er tryggere på sin egen sosiale rolle. Tendensen er at de som har best motorikk, også gjør det best på prøver i norsk og matematikk. © Bergen kommune

 9. Oppdragelse ”Det kreves innsats fra en hel ”landsby”for oppdra ett barn” © Bergen kommune

 10. Aktiv fri leikog ”Måle krefter” gjennom konkurranseidrett for barn © Bergen kommune

 11. 7-åringens daglige tidsbruk i min.(1998) 120 min 600 min 12 min 720 min © Bergen kommune

 12. Minst 20 timer fysisk aktivitet hver uke i skole,SFO og fritid © Bergen kommune

 13. 7 steg frem for Bergen Byrådet sitt visjonsprogram – ”7 steg frem for Bergen” –viser hvordan vi skal skape fremtidens Bergen. De 7 steg er: • Norges beste by for barn og unge • En mer fremtidsrettet kommune • Mer samarbeid i Bergensregionen • Beste by for kunnskap og skaperkraft • Bedre byutvikling for fremtiden • Nordens mest spennende kulturby • En bedre omsorgsby for fremtiden © Bergen kommune

 14. © Bergen kommune

 15. BERGEN KOMMUNE HOVEDMÅL PÅ IDRETTSFELTET ”Aktivt tilrettelegge, stimulere og utvikle anlegg, aktivitet og tiltak for idrett og annen fysisk utfoldelse.” © Bergen kommune

 16. Prioriterte grupper Prioriterte brukergrupper: Barn og ungdom Familier Toppidrett © Bergen kommune

 17. © Bergen kommune

 18. Organisering av skolehverdagen Organisert og egenorganisert aktivitet før, under og etter skoletid Tid © Bergen kommune

 19. Plass,rom, anlegg, areal til fysisk aktivitet der barna er Tilrettelegging av inne- og uteaktiviteter for leik, idrett og fysisk aktivitet i skole og fritid © Bergen kommune

 20. Skoggruppen • Vi må frakte utstyr opp og ned. Stigen ble en morsom leke på vei ned igjen © Bergen kommune

 21. SKOGGRUPPEN HØST 2002 • Vi hogger ved, kløyver og lagrer veden for senere turer i skogen • Vi brenner bål og koser oss med ostesmørbrød • Carl Fredrik er i gang…. © Bergen kommune

 22. Uteaktiviteter i skole og fritid Å si at verdiskapingen skjer i lokalsamfunnet, er vel ikke å ta munnen for full når en ser hva disse eksemplene har i seg av positive ting - særlig når det gjelder helhetstenking, arealbruk, samarbeid og ikke minst AKTIVITET! Eksemplene viser at det nytter, så lykke til! © Bergen kommune

 23. I Norge har vi en kultur hvor bevegelse, egenorganisert og organisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har hatt en framtredende plass. For å kunne ivareta dette er det viktig å fokusere på sikring av arealer, plasser og tid for den den frie leken og uteaktiviteter både i skole og fritid. Hvordan er bildet i 2010? © Bergen kommune

 24. Hvordan er bildet i 2010? • Skolens uterom og nærmiljøanlegg bør i større grad bidra til økt fysisk aktivitet i hverdagen slik at grunnlaget for bedre psykisk og fysisk helse, samt tryggere og triveligere oppvekstvilkår for barn og ungdom blir sikret. © Bergen kommune

 25. Hvordan er bildet i 2010? Alle beslutningsnivåer har et ansvar for at dette kan bli en realitet Det er også viktig at foresatte tar tilstrekkelig ansvar for å være gode rollemodeller for barn.Ta barna med på tur, lek med dem ute, vær fysisk aktiv sammen med barna. La barna bli glad i naturen! . © Bergen kommune

 26. Kompetanse • Kompetanseblant foreldre, personell i skole, SFO, BHG og frivillige © Bergen kommune

 27. Idrett og matematikk Undersøk hvordan du kan trekke inn’ Matematikk og idrett i undervisningen. Velg da en idrett, ikke flere. Velg en øvelse i friidrett, ikke flere. Velg enten fotball, basket eller volleyball, ikke to av disse. © Bergen kommune

 28. Realfag og idrett • Lek og lær med svømming og tall    1. - 4.kl Lek og lær med svømming og tall    5. - 7.kl • Tall og svømming – helse 5. - 9.kl • Hva med vårt tilbud i Bergen? © Bergen kommune

 29. Hvordan få allsidig idrettslig aktivitet i skolehverdagen • Involvere og engasjere barn og ungdom i fysisk aktivitet så tidlig som mulig • Skolemiljøet må åpnes for fysisk aktivitet • Styrke det lokale samarbeidet mellom skole, SFO, foreldre idretts- og friluftslivsorganisasjoner m.fl. © Bergen kommune

 30. Aktivitetstilbud • 1-2 kl Lek/fysisk aktivitet i ulike miljøer • 3-7 kl Basistrening i ulike miljøer og innføring og opplæring i idrett og friluftsliv. • 8-10 kl Allsidig idrettslig aktivitet og friluftsliv i samspill med ungdom • VGS Allsidig idrettslig aktivitet og friluftsliv i samspill med ungdom © Bergen kommune

 31. Blir det typisk norsk å være dorsk ? • “Det blir ikke gode oppvekstmiljø kun på flate underlag” • Ta naturen i bruk ! • Gå hem og gjorr nokke! • Start i dag ! © Bergen kommune