Opbrengstgericht werken door aanstaande leerkrachten
Download
1 / 18

Presentatie titel - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Opbrengstgericht werken door aanstaande leerkrachten VELON Zwolle 10 maart 2014 Liesbeth van Beijsterveld Denise van Schelven Willem de Vos. Presentatie titel. Rotterdam, 00 januari 2007. Opbouw workshop. Intro groepsplan Doelen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Presentatie titel' - yvonne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Opbrengstgericht werken door aanstaande leerkrachten

VELON Zwolle

10 maart 2014

Liesbeth van Beijsterveld

Denise van Schelven

Willem de Vos

Presentatie titel

Rotterdam, 00 januari 2007


Opbouw workshop
Opbouw workshop

 • Intro groepsplan

 • Doelen

 • Project Schoolcijfers, een tweede natuur. Begeleidings- en onderzoeksprogramma

 • Opbrengstgericht werken

 • Opbrengstgericht werken in curriculum PABO Hogeschool Rotterdam

 • Ervaren...

 • Discussie


Doelen
Doelen

 • Presentatie van een module ‘probleem gestuurd onderwijs’ op Hogeschool Rotterdam, waarin (aankomende) leraren data uit informatiesystemen (b.v. Cito leerlingvolgsysteem) kunnen analyseren, interpreteren, gebruiken en toepassen, zodat hun handelingsrepertoire gericht op opbrengstgericht werken wordt bevorderd.

 • Samenwerking tussen Pabo, KCTO en partners laten zien

 • www.schoolcijfers.com


Begeleidingsprogramma schoolcijfers
Begeleidingsprogramma Schoolcijfers

 • Het bevorderen van competenties op het gebied van datageletterdheid in samenwerking met de Hogeschool, CED-groep en Universiteiten Antwerpen en Enschede

 • Regelmatige bijeenkomsten met Hogeschool en CED-groep

 • Interventies en trainingen

 • Uitwisseling tussen scholen

 • Internationale uitwisseling tussen scholen en experts


Onderzoeksprogramma schoolcijfers
Onderzoeksprogramma Schoolcijfers

 • Literatuurstudie

 • Interviewen van diverse betrokkenen

 • Raadplegen van experts

 • Vragenlijsten.

 • Quasi-experimenteel onderzoek


Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken

 • Overheidsbeleid is gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen op het gebied van Nederlandse taal en rekenen-wiskunde. Een van de middelen om dit te bereiken is Opbrengstgericht werken (OCW, 2007; Inspectie van het onderwijs, 2010; Rijksoverheid, 2011)

 • Een manier van werken waarbij je gebruik maakt van gegevens over leeropbrengsten om onderwijs te evalueren en aan te passen en leerprestaties te verbeteren.


Stand van zaken ogw
Stand van zaken ogw

Basisscholen

 • onvoldoende kennis van en vaardigheden in het omgaan met data op basisscholen (Van Petegem en Vanhoof, 2004; Verhaeghe et al, 2011)

 • moeite met:

  • analyseren en interpreteren van verzamelde gegevens

  • onderwijsaanbod afstemmen op verschillen tussen

   lln(Inspectie van het Onderwijs, 2013)

   Lerarenopleiding

 • onvoldoende aandacht voor opbrengst- en datagestuurdwerken in curriculumOpbrengstgericht werken op de pabo hogeschool rotterdam
Opbrengstgericht werken op de PABO Hogeschool Rotterdam

 • Semester 5:

  Didactiek afgeleid van Probleemgestuurd onderwijs

  (onderdeel van de profileringsfase jaar 3)

 • 4 thema’s

  • ontwikkelings- en leerlijnen

  • opbrengstgericht werken

  • handelingsgericht werken,

  • visie en beleid


Probleemgestuurd onderwijs
Probleemgestuurd onderwijs

 • Student staat centraal in zijn leerproces

 • Docent bepaalt basisdoelstellingen, student bepaalt aanvullende doelstellingen.

 • Problemen zijn ontleend aan de toekomstige beroepspraktijk

 • Gedurende een thema werken studenten daarnaast aan een individueel beroepsproduct

 • Begeleiding op inhoud en proces vindt plaats in onderwijsgroepen van 8-12 studenten.

 • Problemen worden besproken aan de hand van een vaste procedure: de Zevensprong

  (Camp, G, van het Kaar, A, van der Molen, H & Schmidt, H. (2002). PGO stap voor stap, een overzicht voor studenten en tutoren. Instituut voor Psychologie, Erasmus Universiteit Rotterdam.)Doelstellingen module opbrengstgericht werken
Doelstellingen module Opbrengstgericht werken

 • 1. De student kan de onderwijsontwikkelingen op het gebied van opbrengstgericht werken benoemen en op zijn stage in kaart brengen.

 • 2. De student kan verschillende soorten data lezen, analyseren en interpreteren.

 • 3. De student kan, op basis van data, leerlingen clusteren op niveau.

 • 4. De student kan aanboddoelen op groepsniveau en resultaatdoelen op arrangementniveau in het groepsplan formuleren.

 • 5. De student kan een gedifferentieerd onderwijsaanbod ontwerpen op basis van data.

 • 6. De student kan de onderdelen van het onderwijsleerproces, namelijk leerstofaanbod, leertijd, didactisch handelen en klassenmanagement, in het groepsplan uitwerken.

 • 7. De student kan het onderwijsleerproces evalueren met behulp van het groepsplan.

 • 8. De student kent het belang van interactie tussen binnen- en buitenschools leren.

 • 9. De student weet aan welke kwaliteitseisen een goede toets moet voldoen en welke (alternatieve) mogelijkheden er zijn als de betreffende vaardigheden moeilijk te toetsen zijn.


Problemen
Problemen

 • Probleem 1: Werken aan opbrengsten

 • Probleem 2: Ben ik wel datageletterd?!

 • Probleem 3: Meten = weten

 • Probleem 4: Wie hoort waar?

 • Probleem 5: Een groepsplan met ‘handen en voeten’

 • Probleem 6: Klaar voor opbrengstgericht of niet?!

 • Probleem 7: De cirkel is rond!

 • Probleem 8: Een rapportcijfer voor spreekvaardigheid ….


Beroepsproduct
Beroepsproduct

 • Groepsplan

  Beginsituatie

  Doelen

  Plan

  EvaluatieGroepsplan

Begrijpend lezen

Groep 6A

Startdatum: 01-09-2013

Einddatum: 01-02-2014

Meten = weten

Oh, ik heb veel minder.. Welke data heeft hij eigenlijk verzameld?

Groepsplan

Begrijpend lezen

Groep 6B

Startdatum: 01-09-2013

Einddatum: 01-02-2014

Mmm, ik heb de resultaten op het gebied van begrijpend lezen geanalyseerd. De resultaten zijn zwak. Vervolgens heb ik het geïnterpreteerd en het is me gelukt een idee te krijgen van de oorzaken daarvoor!


Cursusbeheerder: L. van Beijsterveldt

Blokontwikkeling: M. Antens

L. van Beijsterveldt

S. Costongs

K. van Dorsselaer

E. Geers

S. Hofman

S. Nuijens

B. Oprins

D. van Schelven

Projectleiding Schoolcijfers: W. de Vos


ad