1 / 25

Presentatie titel

Computer Vision. Presentatie titel. Technische Informatica www.hogeschool-rotterdam.nl/cmi. Rotterdam, 00 januari 2007. Inhoud. Computer Vision of beeldverwerking is het automatiseren van visuele inspecties.

wauna
Download Presentation

Presentatie titel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Computer Vision Presentatie titel Technische Informatica www.hogeschool-rotterdam.nl/cmi Rotterdam, 00 januari 2007

 2. Inhoud • Computer Vision of beeldverwerking is het automatiseren van visuele inspecties. • Een computer interpreteert beelden die met een camera zijn vastgelegd. Deze vervangt als het ware het menselijk oog en brein. • Met behulp van computer vision kunnen vele uiteenlopende processen efficiënter, en nauwkeuriger verlopen.

 3. Inhoud • De module vision bestaat uit een theoriedeel en een prakticum deel. • De module computer vision gebruikt het volgende boek • Boek: Computer Vision (Principles and Practice) , Auteur : Aza, P. • Uitgever: Elektor International Media BV 2008, ISBN: 9780905705712

 4. Boek

 5. Inhoud • De hoofdstukken 1 en 2 van het boek worden behandeld • Licht • Optica • Beeldsensoren • Beeld overdracht • Voorbeelden van systemen • Camera model en kalibratie • Beeld presentatie en kleuren modellen

 6. Inhoud vervolg • Homogene punt operatoren • Histogrammen • Filters • Morfologische operatoren • Segmentatie • Homography • Stereo Geometrie • Correlatie Methoden • Efficiente implementatie van Beeldverwerkende methoden

 7. Smart device

 8. Industriele Camera’s

 9. Filters • Linksboven orgineel • Rechtsboven: Ruis toegevoegd • Linksonder: Gemiddeld filter • Rechtsonder: Gewogen gemiddeld filter

 10. Inhoud

 11. 3D beelden samenvoegen • Met behulp van homography

 12. Inhoud

 13. Contouren van beelden opzoeken • Allerlei methodes worden besproken • 2D convolutie

 14. Inhoud

 15. Beeld verbeteren

 16. Beeld verbeteren

 17. Segmenteren

 18. Inhoud

 19. Automatisch Verkeersborden herkennen • http://www.youtube.com/watch?v=mMZpz7kqIMU&feature=player_embedded

 20. Projecten

 21. Projecten

 22. Projecten

 23. Projecten

 24. Projecten

More Related